VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 590 produktů
Aktuální strana 12 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P CEN/TS 17715
Kat. čís.: 515443
Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Shigella
Plant biostimulants - Detection of Shigella spp.
Třídící znak: 655016Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17716
Kat. čís.: 515433
Rostlinné biostimulanty - Stanovení Escherichia coli
Plant biostimulants - Determination of Escherichia coli
Třídící znak: 655017Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17717
Kat. čís.: 515434
Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Salmonella
Plant biostimulants - Detection of Salmonella spp.
Třídící znak: 655018Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17718
Kat. čís.: 515435
Rostlinné biostimulanty - Stanovení bakterií rodu Rhizobium
Plant biostimulants - Determination of Rhizobium spp.
Třídící znak: 655019Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17719
Kat. čís.: 515436
Rostlinné biostimulanty - Stanovení počtu anaerobních mikroorganismů plotnovou metodou
Plant biostimulants - Determination of the anaerobic plate count
Třídící znak: 655020Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17720
Kat. čís.: 515437
Rostlinné biostimulanty - Stanovení Enterococcaceae
Plant biostimulants - Determination of Enterococcaceae
Třídící znak: 655021Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17721
Kat. čís.: 515438
Rostlinné biostimulanty - Stanovení pH pro kapalné mikrobiální rostlinné biostimulanty / pH v mikrobiálních výrobcích - Stanovení pH
Plant biostimulants - Determination of the pH for liquid microbial plant biostimulants/pH in microbial products - Determination of pH
Třídící znak: 655022Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17722
Kat. čís.: 515439
Rostlinné biostimulanty - Stanovení mykorhizních hub
Plant biostimulants - Determination of mycorrhizal fungi
Třídící znak: 655023Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17723
Kat. čís.: 516075
Rostlinné biostimulanty - Stanovení chloridu
Plant biostimulants - Determination of chloride
Třídící znak: 655024Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17724
Kat. čís.: 515441
Rostlinné biostimulanty - Terminologie
Plant biostimulants - Terminology
Třídící znak: 655025Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17725
Kat. čís.: 515442
Rostlinné biostimulanty - Stanovení množství (vyjádřeno jako hmotnost nebo objem)
Plant biostimulants - Determination of the quantity (indicated by mass or volume)
Třídící znak: 655026Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 1998-1
Kat. čís.: 60169
Ropný průmysl - Terminologie - Část 1: Suroviny a produkty
Petroleum industry - Terminology - Part 1: Raw materials and products
Třídící znak: 656000Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1998-2
Kat. čís.: 60170
Ropný průmysl - Terminologie - Část 2: Vlastnosti a zkoušky
Petroleum industry - Terminology - Part 2: Properties and tests
Třídící znak: 656000Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1998-3
Kat. čís.: 60171
Ropný průmysl - Terminologie - Část 3: Průzkum a těžba
Petroleum industry - Terminology - Part 3: Exploration and production
Třídící znak: 656000Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1998-4
Kat. čís.: 60172
Ropný průmysl - Terminologie - Část 4: Rafinace
Petroleum industry - Terminology - Part 4: Refining
Třídící znak: 656000Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1998-5
Kat. čís.: 66635
Ropný průmysl - Terminologie - Část 5: Doprava, skladování, distribuce
Petroleum industry - Terminology - Part 5: Transport, storage, distribution
Třídící znak: 656000Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1998-6
Kat. čís.: 66641
Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření
Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement
Třídící znak: 656000Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1998-7
Kat. čís.: 66643
Ropný průmysl - Terminologie - Část 7: Různé termíny
Petroleum industry - Terminology - Part 7: Miscellaneous terms
Třídící znak: 656000Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1998-99
Kat. čís.: 66642
Ropný průmysl - Terminologie - Část 99: Rejstřík
Petroleum industry - Terminology - Part 99: General and index
Třídící znak: 656000Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4259-1+A1+A2
Kat. čís.: 512861
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám
Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test
Třídící znak: 656003Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Další strana >>