VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 585 produktů
Aktuální strana 13 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 3170
Kat. čís.: 73083
Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků
Petroleum liquids - Manual sampling
Třídící znak: 656005Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3171
Kat. čís.: 56382
Kapalné ropné výrobky - Automatický odběr vzorků z potrubí
Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling (ISO 3171:1988)
Třídící znak: 656006Datum vydání: 01.11.1999    Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14275
Kat. čís.: 93277
Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic
Automotive fuels - Assessment of petrol and diesel fuel quality - Sampling from retail site pumps and commercial site fuel dispensers
Třídící znak: 656007Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20764
Kat. čís.: 69801
Ropné výrobky a příbuzné produkty - Příprava testovacího vzorku vysoko vroucích kapalin pro stanovení obsahu vody - Metoda promývání dusíkem
Petroleum and related products - Preparation of a test portion of high-boiling liquids for the determination of water content - Nitrogen purge method
Třídící znak: 656008Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3838
Kat. čís.: 71556
Ropa a kapalné nebo tuhé ropné výrobky - Stanovení hustoty nebo relativní hustoty - Metody s kapilárním uzátkovaným pyknometrem a děleným bikapilárním pyknometrem
Crude petroleum and liquid or solid petroleum products - Determination of density or relative density - Capillary-stoppered pyknometr and graduated bicapillary pyknometr methods
Třídící znak: 656010Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3675
Kat. čís.: 55065
Ropa a kapalné ropné výrobky - Laboratorní stanovení hustoty - Stanovení hustoměrem
Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometer method
Třídící znak: 656011Datum vydání: 01.12.1999    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12185
Kat. čís.: 51635
Ropa a ropné výrobky - Stanovení hustoty - Metoda oscilační U-trubice
Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - Oscillation U-tube method
Třídící znak: 656012Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 245 Kč
  
ČSN ISO 91
Kat. čís.: 507784
Ropa a ropné výrobky - Teplotní a tlakové korekční faktory objemu (tabulky měr ropných výrobků) a standardní referenční podmínky
Petroleum and related products - Temperature and pressure volume correction factors (petroleum measurement tables) and standard reference conditions
Třídící znak: 656015Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 1516
Kat. čís.: 65821
Stanovení vzplane/nevzplane - Rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku
Determination of flash/no flash - Closed cup equilibrium method (ISO 1516:2002)
Třídící znak: 656016Datum vydání: 01.10.2002    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1523
Kat. čís.: 65820
Stanovení bodu vzplanutí - Rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku
Determination of flash point - Closed cup equilibrium method (ISO 1523:2002)
Třídící znak: 656017Datum vydání: 01.10.2002    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3679
Kat. čís.: 516715
Stanovení bodu vzplanutí - Stanovení vzplane/nevzplane a bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku v malém měřítku
Determination of flash point - Method for flash no-flash and flash point by small scale closed cup tester
Třídící znak: 656018Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14935
Kat. čís.: 510736
Ropa a ropné výrobky - Stanovení doby trvání knotového plamene kapalin s omezenou hořlavostí
Petroleum and related products - Determination of wick flame persistence of fire-resistant fluids
Třídící znak: 656020Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15029-1
Kat. čís.: 58566
Ropa a ropné výrobky - Stanovení charakteristik zapálení rozprášených ohnivzdorných kapalin - Část 1: Doba plamenného hoření - Metoda trysky vytvářející dutý kužel
Petroleum and related products - Determination of spray ignition characteristics of fire-resistant fluids - Part 1: Spray flame persistence - Hollow-cone nozzle method (ISO 15029-1:1999)
Třídící znak: 656021Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20843
Kat. čís.: 88220
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení pH nehořlavých kapalin kategorií HFAE, HFAS a HFC (ISO 20843:2011)
Petroleum and related products - Determination of pH of fireresistant fluids within categories HFAE, HFAS and HFC (ISO 20843:2011)
Třídící znak: 656022Datum vydání: 01.07.2011    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20783-1
Kat. čís.: 88215
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze nehořlavých kapalin - Část 1: Kapaliny kategorie HFAE (ISO 20783-1:2011)
Petroleum and related products - Determination of emulsion stability of fire-resistant fluids - Part 1: Fluids in category HFAE (ISO 20783-1:2011)
Třídící znak: 656023Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20783-2
Kat. čís.: 71099
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou hořlavostí - Část 2: Kapaliny kategorie HFB
Petroleum and related products - Determination of emulsion stability of fire-resistant fluids - Part 2: Fluids in category HFB
Třídící znak: 656023Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14832
Kat. čís.: 74378
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení oxidační stability a korozivity ester fosfátových kapalin s omezenou hořlavostí
Petroleum and related products - Determination of the oxidation stability and corrosivity of fire-resistant phosphate ester fluids
Třídící znak: 656024Datum vydání: 01.01.2006    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14833
Kat. čís.: 74377
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení hydrolytické stability ester fosfátových kapalin s omezenou hořlavostí
Petroleum and related products - Determination of the hydrolytic stability of fire-resistant phosphate ester fluids
Třídící znak: 656025Datum vydání: 01.01.2006    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16896
Kat. čís.: 501794
Ropné výrobky a příbuzné výrobky - Stanovení kinematické viskozity - Metoda Stabingerovým viskozimetrem
Petroleum products and related products - Determination of kinematic viscosity - Method by Stabinger type viscosimeter
Třídící znak: 656026Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 23581
Kat. čís.: 516674
Ropné výrobky a příbuzné výrobky - Stanovení kinematické viskozity - Metoda Stabingerovým viskozimetrem
Petroleum products and related products - Determination of kinematic viscosity - Method by Stabinger type viscometer
Třídící znak: 656027Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Další strana >>