VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 595 produktů
Aktuální strana 21 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 65 6259
Kat. čís.: 77373
Motorové oleje - Stanovení zdánlivé viskozity při nízkých teplotách na přístroji CCS (Cold-Cranking Simulator)
Engine oil - Apparent viscosity of engine oils at low temperature using the cold-cranking simulator
Třídící znak: 656259Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 9120
Kat. čís.: 77372
Ropa a ropné výrobky - Stanovení odlučivosti vzduchu turbinových a dalších olejů - Metoda skleněného impingeru
Petroleum and related products - Determination of air-release properties of steam turbine and other oils - Impinger method
Třídící znak: 656260Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 512806)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN EN 17181
Kat. čís.: 507413
Maziva - Stanovení aerobní biologické degradace plně formulovaných maziv ve vodném roztoku - Metoda založená na produkci CO2
Lubricants - Determination of aerobic biological degradation of fully formulated lubricants in an aqueous solution - Test method based on CO2-production
Třídící znak: 656261Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 65 6280
Kat. čís.: 30140
Mazací prostředky. Metoda hodnocení protizadíracích vlastností na ozubeném zkušebním převodu
Lubricants. Mechanical testing of lubricants in the FZG gear ring test machine
Třídící znak: 656280Datum vydání: 01.01.1987    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN ISO 20844
Kat. čís.: 99652
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor
Petroleum and related products - Determination of the shear stability of polymer-containing oils using a diesel injector nozzle
Třídící znak: 656281Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20763
Kat. čís.: 71599
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení protioděrových vlastností hydraulických kapalin - Metoda lamelového čerpadla
Petroleum and related products - Determination of anti-wear properties of hydraulic fluids - Vane pump method
Třídící znak: 656282Datum vydání: 01.12.2004    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 65 6299
Kat. čís.: 81020
Emulgační oleje a maziva - Stanovení pH emulze
Emulsifying oils and greases - Determination of pH value of emulsion
Třídící znak: 656299Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 65 6304
Kat. čís.: 80994
Plastická maziva - Stanovení mechanických nečistot a anorganických přísad
Lubricating grease - Determination of mechanical impurities and anorganic fillers
Třídící znak: 656304Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 2176
Kat. čís.: 76689
Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení bodu skápnutí
Petroleum products - Lubricating grease - Determination of dropping point
Třídící znak: 656305Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 512805)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN ISO 2137
Kat. čís.: 514089
Ropné výrobky a maziva - Stanovení penetrace plastických maziv a vazelíny kuželem
Petroleum products and lubricants - Determination of cone penetration of lubricating greases and petrolatum
Třídící znak: 656307Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6318
Kat. čís.: 81088
Plastická maziva - Stanovení oxidační stálosti v kyslíkové bombě
Lubricating greases - Determination of oxidation stability by the Oxygen Bomb Method
Třídící znak: 656318Datum vydání: 01.06.2008  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 65 6329
Kat. čís.: 81075
Plastická maziva - Stanovení mechanické stability a regenerační schopnosti
Lubricating greases - Determination of mechanical stability and regeneration ability
Třídící znak: 656329Datum vydání: 01.06.2008  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 65 6330
Kat. čís.: 4854
Stanovenie vypierateľnosti plastických mazív (mazacích tukov) v ložisku vodou
Determination of water washout characteristics of lubricating greases bearing
Třídící znak: 656330Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14424)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1970  
  
ČSN 65 6331
Kat. čís.: 4855
Stanovenie koloidnej stálosti plastických mazív (mazacích tukov)
Determination of colloidal stability of lubricating greases
Třídící znak: 656331Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 65 6333
Kat. čís.: 32065
Plastická maziva. Stanovení volných zásad a volných organických kyselin
Lubricating greases. Determination content of free alkali and free organic acid
Třídící znak: 656333Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 65 6335
Kat. čís.: 4857
Mechanicko-dynamická stálosť plastických mazív v prístroji SKF
Mechanical-dynamic stability of greases in SKF apparatus
Třídící znak: 656335Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN ISO 13757
Kat. čís.: 51783
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda
Liquefied petroleum gases - Determination of oily residues - High-temperature method
Třídící znak: 656410Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN ISO 13758
Kat. čís.: 52044
Zkapalněné ropné plyny - Hodnocení suchosti propanu - Metoda podchlazeného ventilu
Liquefied petroleum gases - Assessment of the dryness of propane - Valve freeze method
Třídící znak: 656412Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511183)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2020  
  
ČSN EN ISO 8311
Kat. čís.: 94878
Zchlazené uhlovodíky a zkapalněná plynná paliva neropného původu - Kalibrace membránových a samostatných prizmatických lodních nádrží - Manuální a vnitřní elektrooptické určování vzdálenosti
Refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous fuels - Calibration of membrane tanks and independent prismatic tanks in ships - Manual and internal electro-optical distance-ranging methods
Třídící znak: 656440Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23306
Kat. čís.: 511906
Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva pro námořní aplikace
Specification of liquefied natural gas as a fuel for marine applications
Třídící znak: 656474Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  Další strana >>