VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 585 produktů
Aktuální strana 21 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 65 6318
Kat. čís.: 81088
Plastická maziva - Stanovení oxidační stálosti v kyslíkové bombě
Lubricating greases - Determination of oxidation stability by the Oxygen Bomb Method
Třídící znak: 656318Datum vydání: 01.06.2008  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 6329
Kat. čís.: 81075
Plastická maziva - Stanovení mechanické stability a regenerační schopnosti
Lubricating greases - Determination of mechanical stability and regeneration ability
Třídící znak: 656329Datum vydání: 01.06.2008  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 6330
Kat. čís.: 4854
Stanovenie vypierateľnosti plastických mazív (mazacích tukov) v ložisku vodou
Determination of water washout characteristics of lubricating greases bearing
Třídící znak: 656330Datum vydání:     Cena: 131 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14424)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1970  
  
ČSN 65 6331
Kat. čís.: 4855
Stanovenie koloidnej stálosti plastických mazív (mazacích tukov)
Determination of colloidal stability of lubricating greases
Třídící znak: 656331Datum vydání:     Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 6333
Kat. čís.: 32065
Plastická maziva. Stanovení volných zásad a volných organických kyselin
Lubricating greases. Determination content of free alkali and free organic acid
Třídící znak: 656333Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 6335
Kat. čís.: 4857
Mechanicko-dynamická stálosť plastických mazív v prístroji SKF
Mechanical-dynamic stability of greases in SKF apparatus
Třídící znak: 656335Datum vydání:     Cena: 245 Kč
  
ČSN EN ISO 13757
Kat. čís.: 51783
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda
Liquefied petroleum gases - Determination of oily residues - High-temperature method
Třídící znak: 656410Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 195 Kč
  
ČSN EN ISO 13758
Kat. čís.: 52044
Zkapalněné ropné plyny - Hodnocení suchosti propanu - Metoda podchlazeného ventilu
Liquefied petroleum gases - Assessment of the dryness of propane - Valve freeze method
Třídící znak: 656412Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 131 Kč
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511183)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.10.2020  
  
ČSN EN ISO 8311
Kat. čís.: 94878
Zchlazené uhlovodíky a zkapalněná plynná paliva neropného původu - Kalibrace membránových a samostatných prizmatických lodních nádrží - Manuální a vnitřní elektrooptické určování vzdálenosti
Refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous fuels - Calibration of membrane tanks and independent prismatic tanks in ships - Manual and internal electro-optical distance-ranging methods
Třídící znak: 656440Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23306
Kat. čís.: 511906
Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva pro námořní aplikace
Specification of liquefied natural gas as a fuel for marine applications
Třídící znak: 656474Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8973
Kat. čís.: 57818
Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par
Liquefied petroleum gases - Calculation method for density and vapour pressure
Třídící znak: 656475Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511115)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.10.2020  
  
ČSN EN ISO 6251
Kat. čís.: 54088
Zkapalněné ropné plyny - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce
Liquefied petroleum gases - Corrosiveness to copper - Copper strip test (ISO 6251:1996)
Třídící znak: 656476Datum vydání: 01.01.1999    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8819
Kat. čís.: 21111
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení sirovodíku - Metoda s octanem olovnatým
Liquefied petroleum gases. Detection of hydrogen sulfide. Lead acetate method
Třídící znak: 656477Datum vydání: 01.02.1997    Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 6478
Kat. čís.: 4866
Stanovení chemických nečistot ve zkapalněných uhlovodíkových plynech
Chemical impurities determination in liquefied hydrocarbon gases
Třídící znak: 656478Datum vydání:     Cena: 358 Kč
  
ČSN EN ISO 4256
Kat. čís.: 56099
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení tlaku par - Metoda LPG
Liquefield petroleum gases - Determination of gauge vapour pressure - LPG method
Třídící znak: 656479Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 4257
Kat. čís.: 64924
Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování
Liquefied petroleum gases - Method of sampling
Třídící znak: 656480Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6481
Kat. čís.: 66946
Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení
Liquefied petroleum gases - Heating gases - Propane, Butane and their mixtures - Requirements and test methods
Třídící znak: 656481Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 69287)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2004  
  
ČSN EN 17178
Kat. čís.: 508976
Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu těkavé síry ve zkapalněných ropných plynech metodou UV fluorescence
Liquid petroleum products - Determination of the total volatile sulfur content in liquefied petroleum gases by ultraviolet fluorescence spectroscopy
Třídící znak: 656484Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15469
Kat. čís.: 80481
Ropné výrobky - Zkušební metoda pro stanovení volné vody ve zkapalněném ropném plynu vizuální metodou
Petroleum products - Test method for free water in liquefied petroleum gas by visual inspection
Třídící znak: 656485Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15470
Kat. čís.: 504413
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie
Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residues - High temperature Gas chromatographic method
Třídící znak: 656486Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  Další strana >>