VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 595 produktů
Aktuální strana 27 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12606-1
Kat. čís.: 98727
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda
Bitumen and bituminous binders - Determination of the paraffin wax content - Part 1: Method by distillation
Třídící znak: 657069Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12606-2
Kat. čís.: 58275
Asfalt a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafinů - Část 2: Metoda AFNOR
Bitumen and bituminous binders - Determination of the paraffin wax content - Part 2: Method by extraction
Třídící znak: 657069Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12607-1
Kat. čís.: 97187
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 1: Metoda RTFOT
Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air - Part 1: RTFOT method
Třídící znak: 657070Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12607-2
Kat. čís.: 97077
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 2: Metoda TFOT
Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air - Part 2: TFOT method
Třídící znak: 657070Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12607-3
Kat. čís.: 97076
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 3: Metoda RFT
Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air - Part 3: RFT method
Třídící znak: 657070Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13301
Kat. čís.: 87611
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu
Bitumen and bituminous binders - Determination of staining tendency of bitumen
Třídící znak: 657072Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13302
Kat. čís.: 506410
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem
Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of bituminous binder using a rotating spindle apparatus
Třídící znak: 657074Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12595
Kat. čís.: 518033
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity
Bitumen and bituminous binders - Determination of kinematic viscosity
Třídící znak: 657075Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12596
Kat. čís.: 518032
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou
Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity by vacuum capillary
Třídící znak: 657076Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16345
Kat. čís.: 91498
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí Redwoodovým viskozimetrem č. II
Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time of bituminous emulsions using the Redwood No. II Viscometer
Třídící znak: 657077Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12592
Kat. čís.: 97189
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení rozpustnosti
Bitumen and bituminous binders - Determination of solubility
Třídící znak: 657080Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13358
Kat. čís.: 510268
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv
Bitumen and bituminous binders - Determination of the distillation characteristics of cut-back and fluxed bituminous binders made with mineral fluxes
Třídící znak: 657083Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14770
Kat. čís.: 518031
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR)
Bitumen and bituminous binders - Determination of complex shear modulus and phase angle - Dynamic Shear Rheometer (DSR)
Třídící znak: 657091Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14769
Kat. čís.: 518029
Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV)
Bitumen and bituminous binders - Accelerated long-term ageing conditioning by a Pressure Ageing Vessel (PAV)
Třídící znak: 657092Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14771
Kat. čís.: 519669
Nová
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR)
Třídící znak: 657093Datum vydání: 01.08.2024    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14771
Kat. čís.: 518030
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the flexural creep stiffness - Bending Beam Rheometer (BBR)
Třídící znak: 657093Datum vydání: 01.12.2023Datum zrušení: 01.09.2024 Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15325
Kat. čís.: 80971
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení viskozity při nulovém smyku v režimu pomalého toku smykovým reometrem (SSR)
Bitumen and bituminous binders - Determination of Zero-Shear Viscosity (ZSV) using a Shear Stress Rheometer in creep mode
Třídící znak: 657094Datum vydání: 01.07.2008    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15963
Kat. čís.: 95745
Asfalty a asfaltová pojiva - Odolnost proti lomu zkouškou tříbodového ohybu trámečku s drážkou
Bitumen and bituminous binders - Determination of the fracture toughness temperature by a three point bending test on a notched specimen
Třídící znak: 657095Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16659
Kat. čís.: 500777
Asfalty a asfaltová pojiva - Zkouška MSCR (Multiple Stress Creep and Recovery Test)
Bitumen and Bituminous Binders - Multiple Stress Creep and Recovery Test (MSCRT)
Třídící znak: 657096Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13632
Kat. čís.: 87619
Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech
Bitumen and bituminous binders - Visualisation of polymer dispersion in polymer modified bitumen
Třídící znak: 657100Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  27 28 29 30  Další strana >>