Nabídka služeb

Na portálu Normy.cz si můžete objednat:

 • dodávku tištěných českých technických norem ( ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC, ČSN ETS, ČSN EN ISO, ČSN EN IEC), technických normalizačních informací TNI),
 • zasílání nabídek nově vydaných norem měsíčně ZDARMA na Váš e-mail

Poštou, e-mailem nebo faxem si můžete objednat :

 • dodávku tištěných mezinárodních norem pro obecnou normalizaci (ISO),
 • dodávku tištěných mezinárodních norem pro elektrotechnickou normalizaci (IEC),
 • dodávku evropských norem pro telekomunikace (ETS).
 • ze zahraničních norem vám dodáme německé normy (DIN, VDE), britské normy (BS), slovenské normy STN, rakouské normy (ON), americké normy (ANSI, ASTM), ruské normy (GOST) a některé další, na Vaši žádost pošleme cenovou nabídku,
 • zákony, vyhlášky, nařízení vlády ,
 • předpisy a normy TPG, TDG, TIN, TNV,TNO, MPA, a další,
 • rešerše norem pro dané problémy.

Telefonicky je možno objednat:

 • dodávku tištěných českých technických norem ( ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC, ČSN ETS, ČSN EN ISO, ČSN EN IEC),
 • technických normalizačních informací TNI),
 • zákony, vyhlášky, nařízení vlády ,
 • předpisy a normy TPG, TD, TIN, TNV,TNO, MPA, a další.

Podmínky pro poskytování uvedených služeb najdete pod tlačítkem PODMÍNKY.