VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 595 produktů
Aktuální strana 22 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 8973
Kat. čís.: 57818
Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par
Liquefied petroleum gases - Calculation method for density and vapour pressure
Třídící znak: 656475Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511115)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2020  
  
ČSN EN ISO 6251
Kat. čís.: 54088
Zkapalněné ropné plyny - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce
Liquefied petroleum gases - Corrosiveness to copper - Copper strip test (ISO 6251:1996)
Třídící znak: 656476Datum vydání: 01.01.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8819
Kat. čís.: 21111
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení sirovodíku - Metoda s octanem olovnatým
Liquefied petroleum gases. Detection of hydrogen sulfide. Lead acetate method
Třídící znak: 656477Datum vydání: 01.02.1997    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 65 6478
Kat. čís.: 4866
Stanovení chemických nečistot ve zkapalněných uhlovodíkových plynech
Chemical impurities determination in liquefied hydrocarbon gases
Třídící znak: 656478Datum vydání:     Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN ISO 4256
Kat. čís.: 56099
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení tlaku par - Metoda LPG
Liquefield petroleum gases - Determination of gauge vapour pressure - LPG method
Třídící znak: 656479Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 4257
Kat. čís.: 64924
Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování
Liquefied petroleum gases - Method of sampling
Třídící znak: 656480Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6481
Kat. čís.: 66946
Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení
Liquefied petroleum gases - Heating gases - Propane, Butane and their mixtures - Requirements and test methods
Třídící znak: 656481Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 69287)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2004  
  
ČSN EN 17178
Kat. čís.: 508976
Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu těkavé síry ve zkapalněných ropných plynech metodou UV fluorescence
Liquid petroleum products - Determination of the total volatile sulfur content in liquefied petroleum gases by ultraviolet fluorescence spectroscopy
Třídící znak: 656484Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15469
Kat. čís.: 80481
Ropné výrobky - Zkušební metoda pro stanovení volné vody ve zkapalněném ropném plynu vizuální metodou
Petroleum products - Test method for free water in liquefied petroleum gas by visual inspection
Třídící znak: 656485Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15470
Kat. čís.: 504413
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie
Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residues - High temperature Gas chromatographic method
Třídící znak: 656486Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15471
Kat. čís.: 504414
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Vysokoteplotní gravimetrická metoda
Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residues - High-temperature gravimetric method
Třídící znak: 656487Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15984
Kat. čís.: 514785
Ropný průmysl a výrobky - Stanovení složení rafinerských topných plynů, výpočet obsahu uhlíku a výhřevnosti - Metoda plynové chromatografie
Petroleum industry and products - Determination of composition of refinery heating gas and calculation of carbon content and calorific value - Gas chromatography method
Třídící znak: 656488Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16423
Kat. čís.: 94772
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda plynové chromatografie s použitím přímého dávkování kapaliny do kolony
Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residue - Gas chromatographic method using liquid, on-column injection
Třídící znak: 656489Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 65 6500
Kat. čís.: 518965
Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti
Automotive fuels - Storage conditions and recommended usable life
Třídící znak: 656500Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 65 6501
Kat. čís.: 511816
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Odběr vzorků u čerpacích stanic
Automotive fuels - LPG - Sampling at filling stations
Třídící znak: 656501Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 14274
Kat. čís.: 93278
Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Systém monitorování kvality paliv
Automotive fuels - Assessment of petrol and diesel quality - Fuel quality monitoring system (FQMS)
Třídící znak: 656502Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 589+A1
Kat. čís.: 515600
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení
Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods
Třídící znak: 656503Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 228+A1
Kat. čís.: 504002
Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení
Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods
Třídící znak: 656505Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 508939)ZrušenáCena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2019Datum zrušení:  01.02.2024 
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 511585)ZrušenáCena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2020Datum zrušení:  01.02.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 508612)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2019Datum zrušení:  01.02.2024 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 518621)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.01.2024  
  
ČSN EN 590
Kat. čís.: 515904
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení
Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods
Třídící znak: 656506Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 516458)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2023  
  
ČSN EN 14214+A2
Kat. čís.: 508212
Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení
Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating applications - Requirements and test methods
Třídící znak: 656507Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  22 23 24 25 26 27 28 29 30  Další strana >>