VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 595 produktů
Aktuální strana 25 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16900
Kat. čís.: 503546
Biooleje z rychlé pyrolýzy pro průmyslové kotle - Požadavky a zkušební metody
Fast pyrolysis bio-oils for industrial boilers - Requirements and test methods
Třídící znak: 656585Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6743-4
Kat. čís.: 99342
Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Klasifikace - Část 4: Skupina H (Hydraulické systémy)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 4: Family H (Hydraulic systems)
Třídící znak: 656600Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6601
Kat. čís.: 30152
Priemyselné oleje. Klasifikácia podľa viskozity
Industrial oils. Classification according to viscosity
Třídící znak: 656601Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 12922
Kat. čís.: 510345
Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Skupina H (Hydraulické systémy) - Specifikace hydraulických kapalin pro kategorie HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR a HFDU
Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H (Hydraulic systems) - Specifications for hydraulic fluids in categories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR and HFDU
Třídící znak: 656607Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 65 6690
Kat. čís.: 65783
Odpadní oleje
Waste oil
Třídící znak: 656690Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 65 6691
Kat. čís.: 95557
Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů - Technické požadavky a metody zkoušení
Oil products - Fuel oils derived from waste oils - Requirements and test methods
Třídící znak: 656691Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 501854)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2017  
  
ČSN EN 377+A1
Kat. čís.: 21692
Maziva pro aplikace v přístrojích a zařízeních používajících hořlavé plyny kromě těch, které jsou určeny pro použití v průmyslové výrobě
Lubricants for applications in appliances and associated controls using combustible gases except those designed for use in industrial processes
Třídící znak: 656860Datum vydání: 01.03.1997    Cena: 39,6 Kč
  
ČSN 65 6901
Kat. čís.: 30166
Plastické mazivá. Klasifikácia podľa penetrácie
Lubricating grease. Penetration classification
Třídící znak: 656901Datum vydání: 01.07.1990    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 12597
Kat. čís.: 95815
Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie
Bitumen and bituminous binders - Terminology
Třídící znak: 657000Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 58
Kat. čís.: 91156
Asfalty a asfaltová pojiva - Vzorkování asfaltových pojiv
Bitumen and bituminous binders - Sampling bituminous binders
Třídící znak: 657003Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12594
Kat. čís.: 97188
Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků
Bitumen and bituminous binders - Preparation of test samples
Třídící znak: 657005Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1425
Kat. čís.: 91512
Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností
Bitumen and bituminous binders - Characterization of perceptible properties
Třídící znak: 657020Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15326+A1
Kat. čís.: 84943
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hustoty a specifické hmotnosti - Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou
Bitumen and bituminous binders - Measurement of density and specific gravity - Capillary-stoppered pyknometer method
Třídící znak: 657021Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1428
Kat. čís.: 90779
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda azeotropní destilace
Bitumen and bituminous binders - Determination of water content in bituminous emulsions - Azeotropic distillation method
Třídící znak: 657040Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1429
Kat. čís.: 94121
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability
Bitumen and bituminous binders - Determination of residue on sieving of bituminous emulsions, and determination of storage stability by sieving
Třídící znak: 657041Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1430
Kat. čís.: 83226
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení polarity asfaltových částic
Bitumen and bituminous binders - Determination of particle polarity of bituminous emulsions
Třídící znak: 657042Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12846-1
Kat. čís.: 517780
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 1: Asfaltové emulze
Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time by the efflux viscometer - Part 1: Bituminous emulsions
Třídící znak: 657043Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12846-2
Kat. čís.: 517779
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva
Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time by the efflux viscometer - Part 2: Cut-back and fluxed bituminous binders
Třídící znak: 657043Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12847
Kat. čís.: 515830
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí
Bitumen and bituminous binders - Determination of settling tendency of bituminous emulsions
Třídící znak: 657044Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13074-1
Kat. čís.: 508824
Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1: Zpětné získání odpařováním
Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 1: Recovery by evaporation
Třídící znak: 657045Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  25 26 27 28 29 30  Další strana >>