VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 595 produktů
Aktuální strana 26 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13074-2
Kat. čís.: 508825
Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním
Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 2: Stabilization after recovery by evaporation
Třídící znak: 657045Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12848
Kat. čís.: 84097
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem
Bitumen and bituminous binders - Determination of mixing stability with cement of bituminous emulsions
Třídící znak: 657046Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12849
Kat. čís.: 83230
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrační schopnosti asfaltových emulzí
Bitumen and bituminous binders - Determination of penetration power of bituminous emulsions
Třídící znak: 657047Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1431
Kat. čís.: 506699
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací
Bitumen and bituminous binders - Determination of residual binder and oil distillate from bitumen emulsions by distillation
Třídící znak: 657048Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12850
Kat. čís.: 516332
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí
Bitumen and bituminous binders - Determination of the pH value of bituminous emulsions
Třídící znak: 657049Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13075-1
Kat. čís.: 502991
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metoda minerálního fileru
Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour - Part 1: Determination of breaking value of cationic bituminous emulsions, mineral filler method
Třídící znak: 657050Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13075-2
Kat. čís.: 502990
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí
Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour - Part 2: Determination of fines mixing time of cationic bituminous emulsions
Třídící znak: 657050Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 7051
Kat. čís.: 502989
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metody alternativních filerů
Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour and fines mixing time of cationic bituminous emulsions, alternative filler methods
Třídící znak: 657051Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 13614
Kat. čís.: 513117
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody
Bitumen and bituminous binders - Determination of adhesivity of bituminous emulsions by water immersion test
Třídící znak: 657052Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17643
Kat. čís.: 519344
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení teploty a fázového úhlu při ekvivalentním modulu ve smyku pomocí dynamického smykového reometru (DSR) - Zkouška BTSV
Bitumen and bituminous binders - Determination of equi-shear modulus temperature and phase angle using a Dynamic Shear Rheometer (DSR) - BTSV test
Třídící znak: 657053Datum vydání: 01.06.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15626
Kat. čís.: 501038
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv zkouškou ponořením do vody - Metoda s kamenivem
Bitumen and bituminous binders - Determination of adhesivity of cut-back and fluxed bituminous binders by water immersion test - Aggregate method
Třídící znak: 657055Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16346
Kat. čís.: 518848
Asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí
Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour and immediate adhesivity of cationic bituminous emulsions
Třídící znak: 657056Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16849
Kat. čís.: 501963
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda využívající sušicí váhy
Bitumen and bituminous binders - Determination of water content in bituminous emulsions - Method using a drying balance
Třídící znak: 657057Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1427
Kat. čís.: 98724
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička
Bitumen and bituminous binders - Determination of the softening point - Ring and Ball method
Třídící znak: 657060Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 7061
Kat. čís.: 81755
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení duktility
Bitumen and bituminous binders - Determination of ductility
Třídící znak: 657061Datum vydání: 01.09.2008  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 1426
Kat. čís.: 98726
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou
Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration
Třídící znak: 657062Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12593
Kat. čís.: 98725
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse
Bitumen and bituminous binders - Determination of the Fraass breaking point
Třídící znak: 657063Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 17481
Kat. čís.: 515447
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu soli - Metoda elektrické vodivosti
Bitumen and bituminous binders - Determination of salt content in bitumen - Electrical conductivity method
Třídící znak: 657064Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17482
Kat. čís.: 515448
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická metoda
Bitumen and bituminous binders - Determination of acid number of bitumen - Potentiometric method
Třídící znak: 657065Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13303
Kat. čís.: 503788
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání
Bitumen and bituminous binders - Determination of the loss in mass after heating of industrial bitumen
Třídící znak: 657066Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  26 27 28 29 30  Další strana >>