VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 595 produktů
Aktuální strana 20 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12634
Kat. čís.: 56404
Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická titrace v nevodném prostředí
Petroleum products and lubricants - Determination of acid number - Non-aqueous potentiometric titration method
Třídící znak: 656213Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6619
Kat. čís.: 76830
Ropné výrobky a maziva - Stanovení neutralizačního čísla potenciometrickou titrací
Petroleum products and lubricants - Neutralization number - Potentiometric titration method
Třídící znak: 656214Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3104
Kat. čís.: 518888
Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity
Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity
Třídící znak: 656216Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 2909
Kat. čís.: 70230
Ropné výrobky - Výpočet viskozitního indexu z kinematické viskozity
Petroleum products - Calculation of viscosity index from kinematic viscosity
Třídící znak: 656218Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 71666)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2004  
  
ČSN 65 6219
Kat. čís.: 81019
Ropné výrobky - Stanovení obsahu mechanických nečistot filtrací
Petroleum products - Determination of mechanical impurities by filtration
Třídící znak: 656219Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 65 6220
Kat. čís.: 30120
Oleje. Stanovení obsahu mechanických nečistot na membránovém filtru
Oils. Determination of particulate contaminant on membrane filter
Třídící znak: 656220Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 6614
Kat. čís.: 77296
Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost)
Petroleum product - Determination of water separability of petroleum oils and synthetic fluids
Třídící znak: 656229Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 512804)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN 65 6230
Kat. čís.: 76639
Turbinové oleje - Stanovení deemulgačního čísla
Turbine oils - Determination of deemulsification number
Třídící znak: 656230Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 65 6231
Kat. čís.: 76381
Ropné oleje - Kvalitativní zkouška na vodu
Petroleum oils - Qualitative method of water presence
Třídící znak: 656231Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 65 6234
Kat. čís.: 30126
Ropné oleje. Obsah chlóru spalováním v trubici
Petroleum oils. Determination of chlorine. Burning test
Třídící znak: 656234Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 65 6235
Kat. čís.: 30127
Oleje. Stanovení oxidační stálosti
Oils. Oxidation stability test of mineral oils
Třídící znak: 656235Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 65 6236-1
Kat. čís.: 30128
Kompresorové oleje. Metoda stanovení oxidační stálosti
Oxidation stability test of compressor oil
Třídící znak: 656236Datum vydání: 01.04.1992    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 6247
Kat. čís.: 76831
Ropné výrobky - Stanovení pěnivosti mazacích olejů
Petroleum products - Determination of foaming characteristics of lubricating oils
Třídící znak: 656238Datum vydání: 01.10.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6239
Kat. čís.: 30131
Ropné výrobky. Obsah olejového podílu v emulzi
Třídící znak: 656239Datum vydání: 01.10.1989    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 4404-1
Kat. čís.: 91566
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 1: Kapaliny obsahující vodu
Petroleum and related products - Determination of the corrosion resistance of fire-resistant hydraulic fluids - Part 1: Watercontaining fluids
Třídící znak: 656248Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4404-2
Kat. čís.: 87914
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 2: Nevodné kapaliny
Petroleum and related products - Determination of the corrosion resistance of fire-resistant hydraulic fluids - Part 2: Non-aqueous fluids (ISO 4404-2:2010)
Třídící znak: 656248Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 7120
Kat. čís.: 78948
Ropné výrobky a maziva - Ropné oleje a ostatní kapaliny - Stanovení protikorozních vlastností v přítomnosti vody
Petroleum products and lubricants - Petroleum oils and other fluids - Determination of rust-preventing characteristics in the presence of water
Třídící znak: 656249Datum vydání: 01.07.2007  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6250
Kat. čís.: 30136
Ropné výrobky. Stálost emulze
Petroleum products. Emulsion stability
Třídící znak: 656250Datum vydání: 01.05.1988    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN ISO 20623
Kat. čís.: 507490
Ropa a ropné výrobky - Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností maziv - Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky)
Petroleum and related products - Determination of the extreme-pressure and anti-wear properties of lubricants - Four-ball method (European conditions)
Třídící znak: 656254Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6256
Kat. čís.: 76658
Minerální oleje - Korozní zkouška vodných emulzí na litině (Herbert test)
Mineral oils - Aqueous cutting-fluid corrosion of cast iron
Třídící znak: 656256Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
První strana Předchozí strana  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  Další strana >>