VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 585 produktů
Aktuální strana 20 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 65 6235
Kat. čís.: 30127
Oleje. Stanovení oxidační stálosti
Oils. Oxidation stability test of mineral oils
Třídící znak: 656235Datum vydání:     Cena: 245 Kč
  
ČSN 65 6236-1
Kat. čís.: 30128
Kompresorové oleje. Metoda stanovení oxidační stálosti
Oxidation stability test of compressor oil
Třídící znak: 656236Datum vydání: 01.04.1992    Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 6247
Kat. čís.: 76831
Ropné výrobky - Stanovení pěnivosti mazacích olejů
Petroleum products - Determination of foaming characteristics of lubricating oils
Třídící znak: 656238Datum vydání: 01.10.2006  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6239
Kat. čís.: 30131
Ropné výrobky. Obsah olejového podílu v emulzi
Třídící znak: 656239Datum vydání: 01.10.1989    Cena: 131 Kč
  
ČSN EN ISO 4404-1
Kat. čís.: 91566
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 1: Kapaliny obsahující vodu
Petroleum and related products - Determination of the corrosion resistance of fire-resistant hydraulic fluids - Part 1: Watercontaining fluids
Třídící znak: 656248Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4404-2
Kat. čís.: 87914
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 2: Nevodné kapaliny
Petroleum and related products - Determination of the corrosion resistance of fire-resistant hydraulic fluids - Part 2: Non-aqueous fluids (ISO 4404-2:2010)
Třídící znak: 656248Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 7120
Kat. čís.: 78948
Ropné výrobky a maziva - Ropné oleje a ostatní kapaliny - Stanovení protikorozních vlastností v přítomnosti vody
Petroleum products and lubricants - Petroleum oils and other fluids - Determination of rust-preventing characteristics in the presence of water
Třídící znak: 656249Datum vydání: 01.07.2007  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6250
Kat. čís.: 30136
Ropné výrobky. Stálost emulze
Petroleum products. Emulsion stability
Třídící znak: 656250Datum vydání: 01.05.1988    Cena: 70 Kč
  
ČSN EN ISO 20623
Kat. čís.: 507490
Ropa a ropné výrobky - Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností maziv - Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky)
Petroleum and related products - Determination of the extreme-pressure and anti-wear properties of lubricants - Four-ball method (European conditions)
Třídící znak: 656254Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6256
Kat. čís.: 76658
Minerální oleje - Korozní zkouška vodných emulzí na litině (Herbert test)
Mineral oils - Aqueous cutting-fluid corrosion of cast iron
Třídící znak: 656256Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 6259
Kat. čís.: 77373
Motorové oleje - Stanovení zdánlivé viskozity při nízkých teplotách na přístroji CCS (Cold-Cranking Simulator)
Engine oil - Apparent viscosity of engine oils at low temperature using the cold-cranking simulator
Třídící znak: 656259Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN ISO 9120
Kat. čís.: 77372
Ropa a ropné výrobky - Stanovení odlučivosti vzduchu turbinových a dalších olejů - Metoda skleněného impingeru
Petroleum and related products - Determination of air-release properties of steam turbine and other oils - Impinger method
Třídící znak: 656260Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 512806)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN EN 17181
Kat. čís.: 507413
Maziva - Stanovení aerobní biologické degradace plně formulovaných maziv ve vodném roztoku - Metoda založená na produkci CO2
Lubricants - Determination of aerobic biological degradation of fully formulated lubricants in an aqueous solution - Test method based on CO2-production
Třídící znak: 656261Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 65 6280
Kat. čís.: 30140
Mazací prostředky. Metoda hodnocení protizadíracích vlastností na ozubeném zkušebním převodu
Lubricants. Mechanical testing of lubricants in the FZG gear ring test machine
Třídící znak: 656280Datum vydání: 01.01.1987    Cena: 245 Kč
  
ČSN EN ISO 20844
Kat. čís.: 99652
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor
Petroleum and related products - Determination of the shear stability of polymer-containing oils using a diesel injector nozzle
Třídící znak: 656281Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20763
Kat. čís.: 71599
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení protioděrových vlastností hydraulických kapalin - Metoda lamelového čerpadla
Petroleum and related products - Determination of anti-wear properties of hydraulic fluids - Vane pump method
Třídící znak: 656282Datum vydání: 01.12.2004    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 65 6299
Kat. čís.: 81020
Emulgační oleje a maziva - Stanovení pH emulze
Emulsifying oils and greases - Determination of pH value of emulsion
Třídící znak: 656299Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 6304
Kat. čís.: 80994
Plastická maziva - Stanovení mechanických nečistot a anorganických přísad
Lubricating grease - Determination of mechanical impurities and anorganic fillers
Třídící znak: 656304Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 2176
Kat. čís.: 76689
Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení bodu skápnutí
Petroleum products - Lubricating grease - Determination of dropping point
Třídící znak: 656305Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 512805)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN ISO 2137
Kat. čís.: 514089
Ropné výrobky a maziva - Stanovení penetrace plastických maziv a vazelíny kuželem
Petroleum products and lubricants - Determination of cone penetration of lubricating greases and petrolatum
Třídící znak: 656307Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  Další strana >>