VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 582 produktů
Aktuální strana 17 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 20846
Kat. čís.: 512460
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence
Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Ultraviolet fluorescence method
Třídící znak: 656157Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20847
Kat. čís.: 71866
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Energiově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry
Třídící znak: 656158Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20884
Kat. čís.: 510262
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry
Třídící znak: 656159Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514213)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.04.2022  
  
ČSN EN ISO 3015
Kat. čís.: 509161
Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu zákalu
Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of cloud point
Třídící znak: 656160Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5164
Kat. čís.: 95985
Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových paliv - Výzkumná metoda
Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor fuels - Research method
Třídící znak: 656161Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5165
Kat. čís.: 513383
Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda
Petroleum products - Determination of the ignition quality of diesel fuels - Cetane engine method
Třídící znak: 656162Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15195
Kat. čís.: 97075
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů pomocí spalování ve spalovací komoře o konstantním objemu
Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels by combustion in a constant volume chamber
Třídící znak: 656163Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 65 6164
Kat. čís.: 30101
Světlé ropné výrobky. Jodové číslo
Light petroleum products. Determination of iodine number
Třídící znak: 656164Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 13759
Kat. čís.: 51782
Ropné výrobky - Stanovení alkylnitrátů v motorových naftách - Spektrometrická metoda
Petroleum products - Determination of alkyl nitrate in diesel fuels - Spectrometric method
Třídící znak: 656165Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 116
Kat. čís.: 99106
Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení bodu filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda postupného ochlazování
Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point - Stepwise cooling bath method
Třídící znak: 656166Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 504655)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2018  
  
ČSN EN 16329
Kat. čís.: 93601
Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda lineárně chlazené lázně
Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point - Linear cooling bath method
Třídící znak: 656167Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16476
Kat. čís.: 95737
Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu sodíku, draslíku, vápníku, fosforu, mědi a zinku v motorové naftě - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
Liquid petroleum products - Determination of Sodium, Potassium, Calcium, Phosphorus, Copper and Zinc contents in diesel fuel - Method via Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP OES)
Třídící znak: 656168Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN DIN 51900-3
Kat. čís.: 96354
Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 3: Metoda s kalorimetrem s adiabatickým pláštěm
Testing of solid and liquid fuels - Determination of the gross calorific value by the bomb calorimeter and calculation of the net calorific value - Part 3: Method using adiabatic jacket
Třídící znak: 656169Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN DIN 51900-1
Kat. čís.: 96355
Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 1: Obecné informace, základní vybavení a metoda
Testing of solid and liquid fuels - Determination of the gross calorific value by the bomb calorimeter and calculation of the net calorific value - Part 1: General information, basic equipment and method
Třídící znak: 656169Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN DIN 51900-2
Kat. čís.: 96353
Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 2: Metoda s isoperibolickým kalorimetrem nebo kalorimetrem se statickým pláštěm
Testing of solid and liquid fuels - Determination of the gross calorific value by the bomb calorimeter and calculation of the net calorific value - Part 2: Method using isoperibol or static jacket calorimeter
Třídící znak: 656169Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16906
Kat. čís.: 503794
Kapalné ropné výrobky - Stanovení kvality vznícení motorové nafty - metoda motoru BASF
Liquid petroleum products - Determination of the ignition quality of diesel fuels - BASF engine method
Třídící znak: 656170Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16997
Kat. čís.: 504203
Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorovém palivu E85 - Metoda vlnově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie
Liquid petroleum products - Determination of the sulfur content in Ethanol (E85) automotive fuel- Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometric method
Třídící znak: 656171Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16934
Kat. čís.: 504204
Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení steryl glykosidů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-MS s předchozím čištěním pomocí SPE
Automotive fuels and fat and oil derivates - Determination of steryl glycosides in fatty acid methyl esters (FAME) - Method by GC-MS with prior purification by SPE
Třídící znak: 656172Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 65 6174
Kat. čís.: 4824
Kvapalné palivá a technické benzíny. Skúška na sírne zlúčeniny (Doctor-test)
Liquid fuels and technical gasoline. Test for sulphur compounds (Doctor-test)
Třídící znak: 656174Datum vydání:     Cena: 62 Kč
  
ČSN EN 16135
Kat. čís.: 90741
Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu v bezolovnatém benzinu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Automotive fuels - Determination of manganese content in unleaded petrol - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
Třídící znak: 656175Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Další strana >>