VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 590 produktů
Aktuální strana 17 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14331
Kat. čís.: 70831
Kapalné ropné výrobky - Charakterizace a oddělení methylesterů mastných kyselin (FAME) ze středních destilátů - Metoda kapalinové chromatografie (LC) / plynové chromatografie (GC)
Liquid petroleum products - Separation and characterisation of fatty acid methyl esters (FAME) from middle distillates - Liquid chromatography (LC)/gas chromatography (GC) method
Třídící znak: 656139Datum vydání: 01.10.2004    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16270
Kat. čís.: 98522
Motorová paliva - Stanovení vysokovroucích složek včetně methylesterů mastných kyselin v benzinu a motorovém palivu E85 - Metoda plynové chromatografie
Automotive fuels - Determination of high-boiling components including fatty acid methyl esters in petrol and ethanol (E85) automotive fuel - Gas chromatographic method
Třídící znak: 656140Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 27941
Kat. čís.: 21285
Technický propan a butan - Analýza plynovodu chromatografií
Comercial propane and butane - Analysis by gass chromatography
Třídící znak: 656145Datum vydání: 01.03.1997    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12177
Kat. čís.: 516546
Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení obsahu benzenu plynovou chromatografií
Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of benzene content by gas chromatography
Třídící znak: 656149Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15553
Kat. čís.: 515092
Ropné výrobky a příbuzné materiály - Stanovení skupin uhlovodíků - Metoda adsorpce s fluorescenčním indikátorem
Petroleum products and related materials - Determination of hydrocarbon types - Fluorescent indicator adsorption method
Třídící znak: 656152Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22995
Kat. čís.: 509150
Ropné výrobky - Stanovení bodu zákalu - Automatická postupná ochlazovací metoda
Petroleum products - Determination of cloud point - Automated step-wise cooling method
Třídící znak: 656154Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 237
Kat. čís.: 72898
Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení nízkých koncentrací olova atomovou absorpční spektrometrií
Liquid petroleum products - Petrol - Determination of low lead concentrations by atomic absorption spectrometry
Třídící znak: 656156Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20846
Kat. čís.: 512460
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence
Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Ultraviolet fluorescence method
Třídící znak: 656157Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20847
Kat. čís.: 71866
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Energiově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry
Třídící znak: 656158Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20884
Kat. čís.: 510262
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry
Třídící znak: 656159Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514213)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.04.2022  
  
ČSN EN ISO 3015
Kat. čís.: 509161
Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu zákalu
Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of cloud point
Třídící znak: 656160Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5164
Kat. čís.: 95985
Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových paliv - Výzkumná metoda
Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor fuels - Research method
Třídící znak: 656161Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5165
Kat. čís.: 513383
Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda
Petroleum products - Determination of the ignition quality of diesel fuels - Cetane engine method
Třídící znak: 656162Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15195
Kat. čís.: 517427
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů pomocí spalování ve spalovací komoře o konstantním objemu
Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels by combustion in a constant volume chamber
Třídící znak: 656163Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 65 6164
Kat. čís.: 30101
Světlé ropné výrobky. Jodové číslo
Light petroleum products. Determination of iodine number
Třídící znak: 656164Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 13759
Kat. čís.: 51782
Ropné výrobky - Stanovení alkylnitrátů v motorových naftách - Spektrometrická metoda
Petroleum products - Determination of alkyl nitrate in diesel fuels - Spectrometric method
Třídící znak: 656165Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 116
Kat. čís.: 99106
Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení bodu filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda postupného ochlazování
Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point - Stepwise cooling bath method
Třídící znak: 656166Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 504655)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2018  
  
ČSN EN 16329
Kat. čís.: 516545
Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda lineárně chlazené lázně
Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point - Linear cooling bath method
Třídící znak: 656167Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16476
Kat. čís.: 95737
Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu sodíku, draslíku, vápníku, fosforu, mědi a zinku v motorové naftě - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
Liquid petroleum products - Determination of Sodium, Potassium, Calcium, Phosphorus, Copper and Zinc contents in diesel fuel - Method via Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP OES)
Třídící znak: 656168Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN DIN 51900-1
Kat. čís.: 96355
Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 1: Obecné informace, základní vybavení a metoda
Testing of solid and liquid fuels - Determination of the gross calorific value by the bomb calorimeter and calculation of the net calorific value - Part 1: General information, basic equipment and method
Třídící znak: 656169Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Další strana >>