VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 585 produktů
Aktuální strana 19 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12766-2
Kat. čís.: 74049
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)
Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part 2: Calculation of polychlorinated biphenyl (PCB) content
Třídící znak: 656205Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12766-3
Kat. čís.: 74166
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)
Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part 3: Determination and quantification of polychlorinated terphenyls (PCT) and polychlorinated benzyl toluenes (PCBT) content by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD)
Třídící znak: 656205Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79044)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN ISO 4406
Kat. čís.: 513205
Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi
Hydraulic fluid power - Fluids - Method for coding the level of contamination by solid particles
Třídící znak: 656206Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6207
Kat. čís.: 30115
Hydraulické oleje a kapaliny. Odběr vzorků pro stanovení obsahu mechanických nečistot
Hydraulic oils and liquids. Sampling for determination of mechanic impurities
Třídící znak: 656207Datum vydání: 01.01.1987    Cena: 358 Kč
  
ČSN EN ISO 4263-1
Kat. čís.: 72973
Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 1: Postup pro ropné oleje
Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 1: Procedure for mineral oils
Třídící znak: 656208Datum vydání: 01.07.2005    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4263-2
Kat. čís.: 67872
Ropa a ropné výrobky - Zkouška stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 2: Postup pro hydraulické kapaliny kategorie HFC
Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 2: Procedure for category HFC hydraulic fluids
Třídící znak: 656208Datum vydání: 01.12.2003    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4263-3
Kat. čís.: 99822
Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 3: Postup pro syntetické hydraulické kapaliny (bez přítomnosti vody)
Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids using the TOST test - Part 3: Anhydrous procedure for synthetic hydraulic fluids
Třídící znak: 656208Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4263-4
Kat. čís.: 75910
Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 4: Postup pro průmyslové převodové oleje
Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 4: Procedure for industrial gear oils
Třídící znak: 656208Datum vydání: 01.08.2006    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 6615
Kat. čís.: 76832
Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Conradsonova metoda
Petroleum products - Determination of carbon residue - Conradson method
Třídící znak: 656210Datum vydání: 01.10.2006  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2592
Kat. čís.: 504865
Ropa a ropné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření - Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda
Petroleum and related products - Determination of flash and fire points - Cleveland open cup method
Třídící znak: 656212Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12634
Kat. čís.: 56404
Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická titrace v nevodném prostředí
Petroleum products and lubricants - Determination of acid number - Non-aqueous potentiometric titration method
Třídící znak: 656213Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6619
Kat. čís.: 76830
Ropné výrobky a maziva - Stanovení neutralizačního čísla potenciometrickou titrací
Petroleum products and lubricants - Neutralization number - Potentiometric titration method
Třídící znak: 656214Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3104
Kat. čís.: 511775
Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity
Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity
Třídící znak: 656216Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 2909
Kat. čís.: 70230
Ropné výrobky - Výpočet viskozitního indexu z kinematické viskozity
Petroleum products - Calculation of viscosity index from kinematic viscosity
Třídící znak: 656218Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 71666)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2004  
  
ČSN 65 6219
Kat. čís.: 81019
Ropné výrobky - Stanovení obsahu mechanických nečistot filtrací
Petroleum products - Determination of mechanical impurities by filtration
Třídící znak: 656219Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 6220
Kat. čís.: 30120
Oleje. Stanovení obsahu mechanických nečistot na membránovém filtru
Oils. Determination of particulate contaminant on membrane filter
Třídící znak: 656220Datum vydání:     Cena: 245 Kč
  
ČSN ISO 6614
Kat. čís.: 77296
Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost)
Petroleum product - Determination of water separability of petroleum oils and synthetic fluids
Třídící znak: 656229Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 512804)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN 65 6230
Kat. čís.: 76639
Turbinové oleje - Stanovení deemulgačního čísla
Turbine oils - Determination of deemulsification number
Třídící znak: 656230Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 6231
Kat. čís.: 76381
Ropné oleje - Kvalitativní zkouška na vodu
Petroleum oils - Qualitative method of water presence
Třídící znak: 656231Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 6234
Kat. čís.: 30126
Ropné oleje. Obsah chlóru spalováním v trubici
Petroleum oils. Determination of chlorine. Burning test
Třídící znak: 656234Datum vydání:     Cena: 195 Kč
  
První strana Předchozí strana  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  Další strana >>