VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 585 produktů
Aktuální strana 14 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 65 6030
Kat. čís.: 30079
Ropa. Metóda stanovenia obsahu chloridov
Petroleum. Method for the determination of chloride
Třídící znak: 656030Datum vydání:     Cena: 245 Kč
  
ČSN EN 15944
Kat. čís.: 87692
Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu niklu a vanadu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)
Liquid petroleum products - Determination of nickel and vanadium content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry method (ICP OES)
Třídící znak: 656031Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14077
Kat. čís.: 70047
Ropné výrobky - Stanovení obsahu organicky vázaných halogenů - Oxidační mikrocoulometrická metoda
Petroleum products - Determination of organic halogen content - Oxidative microcoulometric method
Třídící znak: 656032Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13032
Kat. čís.: 90974
Ropné výrobky - Stanovení nízkých koncentrací síry v motorových palivech - Metoda energiově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie
Petroleum products - Determination of low concentration of sulfur in automotive fuels - Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometric method
Třídící znak: 656033Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16591
Kat. čís.: 87915
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Oxidační mikrocoulometrická metoda (ISO 16591:2010)
Petroleum products - Determination of sulfur content - Oxidative microcoulometry method (ISO 16591:2010)
Třídící znak: 656034Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8754
Kat. čís.: 68712
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Metoda rentgenové fluorescence s rozptylem světla
Petroleum products - Determination of sulfur content - Energydispersive X-ray fluorescence spectrometry
Třídící znak: 656035Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14596
Kat. čís.: 80209
Ropné výrobky - Stanovení síry - Dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
Petroleum products - Determination of sulfur content - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 14596:2007)
Třídící znak: 656036Datum vydání: 01.03.2008    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14597
Kat. čís.: 56177
Ropné výrobky - Stanovení vanadu a niklu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
Petroleum products - Determination of vanadium and nickel content - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 14597:1997)
Třídící znak: 656037Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13131
Kat. čís.: 59318
Kapalné ropné výrobky - Stanovení niklu a vanadu atomovou absorpční spektrometrií
Liquid petroleum products - Determination of nickel and vanadium content - Atomic absorption spectrometric method
Třídící znak: 656038Datum vydání: 01.10.2000    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 241
Kat. čís.: 59319
Kapalné ropné výrobky - Stanovení sodíku atomovou absorpční spektrometrií
Liquid petroleum products - Determination of sodium content - Atomic absorption spectrometric method
Třídící znak: 656039Datum vydání: 01.10.2000    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3924
Kat. čís.: 510271
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie
Petroleum products - Determination of boiling range distribution - Gas chromatography method
Třídící znak: 656040Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4267-2
Kat. čís.: 50643
Ropa a kapalné ropné výrobky - Výpočet množství oleje - Část 2 : Dynamické měření
Petroleum and liquid petroleum products - Calculation of oil quantities - Part 2: Dynamic measurement
Třídící znak: 656041Datum vydání: 01.01.1998    Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 7278-1
Kat. čís.: 26581
Kapalné uhlovodíky - Dynamické měření - Zkušební systémy pro objemové měřiče - Část 1: Všeobecné principy
Liquid hydrocarbons - Dynamic measurement - Proving systems for volumetric meters - Part 1: General principles
Třídící znak: 656042Datum vydání: 01.12.1997    Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 7278-2
Kat. čís.: 516716
Systémy pro měření ropy - Část 2: Konstrukce, kalibrace a provoz potrubních měřičů
Petroleum measurement systems - Part 2: Pipe prover design, calibration and operation
Třídící znak: 656042Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6551
Kat. čís.: 50645
Ropné kapaliny a plyny - Přesnost a bezpečnost dynamického měření - Kabelový přenos elektrických a/nebo elektronických impulzových údajů
Petroleum liquids and gases - Fidelity and security of dynamic measurement - Cabled transmission of electric and/or electronic pulsed data
Třídící znak: 656043Datum vydání: 01.12.1997    Cena: 36 Kč
  
ČSN EN ISO 8222
Kat. čís.: 510516
Systémy pro měření ropy - Kalibrace - Odměrné nádoby, zkušební nádrže a terénní měřidla (včetně vzorců pro vlastnosti kapalin a materiálů)
Petroleum measurement systems - Calibration - Volumetric measures, proving tanks and field measures (including formulae for properties of liquids and materials)
Třídící znak: 656044Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514784)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.08.2022  
  
ČSN EN 16807
Kat. čís.: 502392
Kapalné ropné výrobky - Biomaziva - Kritéria a požadavky biomaziv a maziv z biologického materiálu
Liquid petroleum products - Bio-lubricants - Criteria and requirements of bio-lubricants and bio-based lubricants
Třídící znak: 656050Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12937
Kat. čís.: 66583
Ropné výrobky - Stanovení vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera
Petroleum products - Determination of water - Coulometric Karl Fischer titration method
Třídící znak: 656059Datum vydání: 01.04.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3987
Kat. čís.: 88398
Ropné výrobky - Stanovení sulfátového popela v mazacích olejích a přísadách
Petroleum products - Determination of sulfated ash in lubricating oils and additives
Třídící znak: 656060Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9029
Kat. čís.: 21942
Ropa - Stanovení obsahu vody - Destilační metoda
Crude petroleum - Determination of water - Destillation method
Třídící znak: 656062Datum vydání: 01.08.1997  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 97810)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2015  
  
První strana Předchozí strana  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Další strana >>