VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 595 produktů
Aktuální strana 15 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 4267-2
Kat. čís.: 50643
Ropa a kapalné ropné výrobky - Výpočet množství oleje - Část 2 : Dynamické měření
Petroleum and liquid petroleum products - Calculation of oil quantities - Part 2: Dynamic measurement
Třídící znak: 656041Datum vydání: 01.01.1998    Cena: 39,6 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 7278-1
Kat. čís.: 26581
Kapalné uhlovodíky - Dynamické měření - Zkušební systémy pro objemové měřiče - Část 1: Všeobecné principy
Liquid hydrocarbons - Dynamic measurement - Proving systems for volumetric meters - Part 1: General principles
Třídící znak: 656042Datum vydání: 01.12.1997    Cena: 39,6 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 7278-2
Kat. čís.: 516716
Systémy pro měření ropy - Část 2: Konstrukce, kalibrace a provoz potrubních měřičů
Petroleum measurement systems - Part 2: Pipe prover design, calibration and operation
Třídící znak: 656042Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6551
Kat. čís.: 50645
Ropné kapaliny a plyny - Přesnost a bezpečnost dynamického měření - Kabelový přenos elektrických a/nebo elektronických impulzových údajů
Petroleum liquids and gases - Fidelity and security of dynamic measurement - Cabled transmission of electric and/or electronic pulsed data
Třídící znak: 656043Datum vydání: 01.12.1997    Cena: 39,6 Kč
  
ČSN EN ISO 8222
Kat. čís.: 510516
Systémy pro měření ropy - Kalibrace - Odměrné nádoby, zkušební nádrže a terénní měřidla (včetně vzorců pro vlastnosti kapalin a materiálů)
Petroleum measurement systems - Calibration - Volumetric measures, proving tanks and field measures (including formulae for properties of liquids and materials)
Třídící znak: 656044Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514784)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.08.2022  
  
ČSN EN 16807
Kat. čís.: 502392
Kapalné ropné výrobky - Biomaziva - Kritéria a požadavky biomaziv a maziv z biologického materiálu
Liquid petroleum products - Bio-lubricants - Criteria and requirements of bio-lubricants and bio-based lubricants
Třídící znak: 656050Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12937
Kat. čís.: 66583
Ropné výrobky - Stanovení vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera
Petroleum products - Determination of water - Coulometric Karl Fischer titration method
Třídící znak: 656059Datum vydání: 01.04.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3987
Kat. čís.: 88398
Ropné výrobky - Stanovení sulfátového popela v mazacích olejích a přísadách
Petroleum products - Determination of sulfated ash in lubricating oils and additives
Třídící znak: 656060Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9029
Kat. čís.: 21942
Ropa - Stanovení obsahu vody - Destilační metoda
Crude petroleum - Determination of water - Destillation method
Třídící znak: 656062Datum vydání: 01.08.1997  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 97810)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2015  
  
ČSN EN ISO 6245
Kat. čís.: 67748
Ropné výrobky - Stanovení popela
Petroleum products - Determination of ash
Třídící znak: 656063Datum vydání: 01.07.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2719
Kat. čís.: 501747
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense
Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method
Třídící znak: 656064Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513362)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2021  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502360)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2017  
  
ČSN EN ISO 13736
Kat. čís.: 515093
Stanovení bodu vzplanutí - Metoda uzavřeného kelímku podle Abela
Determination of flash point - Abel closed-cup method
Třídící znak: 656067Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 516663)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.2023  
  
ČSN EN 13016-1
Kat. čís.: 506458
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE)
Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE)
Třídící znak: 656068Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13016-2
Kat. čís.: 80581
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 2: Stanovení absolutního tlaku (AVP) mezi 40 °C a 100 °C
Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 2: Determination of absolute vapour pressure (AVP) between 40 °C and 100 °C
Třídící znak: 656068Datum vydání: 01.02.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13016-3
Kat. čís.: 506457
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 3: Stanovení tlaku par a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE) (Metoda trojité expanze)
Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 3: Determination of vapour pressure and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE) (Triple Expansion Method)
Třídící znak: 656068Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3771
Kat. čís.: 92234
Ropné výrobky - Stanovení čísla celkové alkality - Potenciometrická titrace kyselinou chloristou
Petroleum products - Determination of base number - Perchloric acid potentiometric titration method
Třídící znak: 656069Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6618
Kat. čís.: 76829
Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti a čísla alkality - Metoda titrace na barevný indikátor
Petroleum products and lubricants - Determination of acid or base number - Colour-indicator titration method
Třídící znak: 656070Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6073
Kat. čís.: 80993
Ropné výrobky - Stanovení obsahu asfaltenů heptanem
Petroleum product - Determination of asphaltenes - Precipitation with heptane
Třídící znak: 656073Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 65 6074
Kat. čís.: 76534
Ropné výrobky - Stanovení korozivního působení na kovy
Petroleum products - Determination of corrosive action on metals
Třídící znak: 656074Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 2160
Kat. čís.: 56558
Ropné výrobky - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce
Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test
Třídící znak: 656075Datum vydání: 01.12.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Další strana >>