VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 585 produktů
Aktuální strana 15 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 6245
Kat. čís.: 67748
Ropné výrobky - Stanovení popela
Petroleum products - Determination of ash
Třídící znak: 656063Datum vydání: 01.07.2003  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2719
Kat. čís.: 501747
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense
Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method
Třídící znak: 656064Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513362)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.10.2021  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502360)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2017  
  
ČSN EN ISO 13736
Kat. čís.: 515093
Stanovení bodu vzplanutí - Metoda uzavřeného kelímku podle Abela
Determination of flash point - Abel closed-cup method
Třídící znak: 656067Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 516663)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.03.2023  
  
ČSN EN 13016-1
Kat. čís.: 506458
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE)
Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE)
Třídící znak: 656068Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13016-2
Kat. čís.: 80581
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 2: Stanovení absolutního tlaku (AVP) mezi 40 °C a 100 °C
Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 2: Determination of absolute vapour pressure (AVP) between 40 °C and 100 °C
Třídící znak: 656068Datum vydání: 01.02.2008  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13016-3
Kat. čís.: 506457
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 3: Stanovení tlaku par a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE) (Metoda trojité expanze)
Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 3: Determination of vapour pressure and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE) (Triple Expansion Method)
Třídící znak: 656068Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3771
Kat. čís.: 92234
Ropné výrobky - Stanovení čísla celkové alkality - Potenciometrická titrace kyselinou chloristou
Petroleum products - Determination of base number - Perchloric acid potentiometric titration method
Třídící znak: 656069Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6618
Kat. čís.: 76829
Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti a čísla alkality - Metoda titrace na barevný indikátor
Petroleum products and lubricants - Determination of acid or base number - Colour-indicator titration method
Třídící znak: 656070Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6073
Kat. čís.: 80993
Ropné výrobky - Stanovení obsahu asfaltenů heptanem
Petroleum product - Determination of asphaltenes - Precipitation with heptane
Třídící znak: 656073Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 65 6074
Kat. čís.: 76534
Ropné výrobky - Stanovení korozivního působení na kovy
Petroleum products - Determination of corrosive action on metals
Třídící znak: 656074Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN EN ISO 2160
Kat. čís.: 56558
Ropné výrobky - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce
Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test
Třídící znak: 656075Datum vydání: 01.12.1999    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2049
Kat. čís.: 76379
Ropné výrobky - Stanovení barvy (stupnice ASTM)
Petroleum products - Determination of colour (ASTM scale)
Třídící znak: 656076Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3016
Kat. čís.: 509151
Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu tekutosti
Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of pour point
Třídící znak: 656078Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6079
Kat. čís.: 30089
Ropa a ropné výrobky. Stanovení obsahu síry spalováním v kalorimetrické bombě
Petroleum and petroleum products. Determination of sulphur by combustion incalorimetric bomb
Třídící znak: 656079Datum vydání:     Cena: 245 Kč
  
ČSN 65 6080
Kat. čís.: 30090
Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou
Petroleum, petroleum products and additives. Determination of mechanical impurities by filtration
Třídící znak: 656080Datum vydání:     Cena: 195 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36191)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1984  
  
ČSN EN 15522-1
Kat. čís.: 517426
Nová
Zjišťování úniku ropy - Ropa a ropné výrobky - Část 1: Vzorkování
Oil spill identification - Petroleum and petroleum related products - Part 1: Sampling
Třídící znak: 656081Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15522-2
Kat. čís.: 517429
Nová
Zjišťování úniku ropy - Ropa a ropné výrobky - Část 2: Analytická metoda a vyjádření výsledků založených na plynové chromatografii s plamenově ionizačním detektorem (GC-FID) a hmotnostním detektorem (GC-MS) s nízkým rozlišením
Oil spill identification - Petroleum and petroleum related products - Part 2: Analytical method and interpretation of results based on GC-FID and GC-low resolution-MS analyses
Třídící znak: 656081Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 1876 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10370
Kat. čís.: 97098
Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Mikrometoda
Petroleum products - Determination of carbon residue - Micro method
Třídící znak: 656090Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17057
Kat. čís.: 504962
Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu nasycených monoglyceridů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-FID
Automotive fuels and fat and oil derivates - Determination of saturated monoglycerides content in Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Method by GC-FID
Třídící znak: 656091Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20823
Kat. čís.: 69072
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení charakteristik hoření kapalin při kontaktu s horkými povrchy - Zkouška záběhu v potrubí
Petroleum and related products - Determination of the flammability characteristics of fluids in contact with hot surfaces - Manifold ignition test
Třídící znak: 656095Datum vydání: 01.03.2004    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Další strana >>