VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 582 produktů
Aktuální strana 16 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 3830
Kat. čís.: 42963
Ropné výrobky - Stanovení olova v benzínech - Jodmonochloridová metoda
Petroleum products - Determination of lead content of gasoline - Iodine monochloride method
Třídící znak: 656110Datum vydání: 01.06.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 1601
Kat. čís.: 503787
Kapalné ropné výrobky - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku v bezolovnatém benzinu - Metoda plynové chromatografie (O-FID)
Liquid petroleum products - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content in unleaded petrol - Method by gas chromatography (O-FID)
Třídící znak: 656111Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13132
Kat. čís.: 72691
Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku plynovou chromatografií s přepínáním kolon
Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography using column switching
Třídící znak: 656112Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12156-1
Kat. čís.: 508881
Motorová nafta - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda
Diesel fuel - Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR) - Part 1: Test method
Třídící znak: 656113Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12916
Kat. čís.: 510261
Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí
Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High performance liquid chromatography method with refractive index detection
Třídící znak: 656115Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15199-4
Kat. čís.: 513721
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 4: Lehké frakce
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 4: Light fractions of crude oil
Třídící znak: 656116Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15199-2
Kat. čís.: 512258
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 2: Těžké destiláty a zbytková paliva
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 2: Heavy distillates and residual fuels
Třídící znak: 656116Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15199-3
Kat. čís.: 512260
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 3: Ropa
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 3: Crude oil
Třídící znak: 656116Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15199-1
Kat. čís.: 512261
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 1: Střední destiláty a mazací oleje
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 1: Middle distillates and lubricating base oils
Třídící znak: 656116Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3405
Kat. čís.: 511164
Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku
Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure
Třídící znak: 656124Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12662
Kat. čís.: 95624
Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu nečistot ve středních destilátech, motorových naftách a methylesterech mastných kyselin
Liquid petroleum products - Determination of total contamination in middle distillates, diesel fuels and fatty acid methyl esters
Třídící znak: 656135Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17306
Kat. čís.: 514514
Kapalné ropné výrobky - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku - Mikrodestilace
Liquid petroleum products - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure - Micro-distillation
Třídící znak: 656136Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14078
Kat. čís.: 95896
Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) ve středních destilátech - Metoda infračervené spektrometrie
Liquid petroleum products - Determination of fatty acid methyl ester (FAME) content in middle distillates - Infrared spectrometry method
Třídící znak: 656138Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14331
Kat. čís.: 70831
Kapalné ropné výrobky - Charakterizace a oddělení methylesterů mastných kyselin (FAME) ze středních destilátů - Metoda kapalinové chromatografie (LC) / plynové chromatografie (GC)
Liquid petroleum products - Separation and characterisation of fatty acid methyl esters (FAME) from middle distillates - Liquid chromatography (LC)/gas chromatography (GC) method
Třídící znak: 656139Datum vydání: 01.10.2004    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16270
Kat. čís.: 98522
Motorová paliva - Stanovení vysokovroucích složek včetně methylesterů mastných kyselin v benzinu a motorovém palivu E85 - Metoda plynové chromatografie
Automotive fuels - Determination of high-boiling components including fatty acid methyl esters in petrol and ethanol (E85) automotive fuel - Gas chromatographic method
Třídící znak: 656140Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 27941
Kat. čís.: 21285
Technický propan a butan - Analýza plynovou chromatografií
Comercial propane and butane - Analysis by gass chromatography
Třídící znak: 656145Datum vydání: 01.03.1997    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12177
Kat. čís.: 55157
Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení obsahu benzenu plynovou chromatografií
Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of benzene content by gas chromatography
Třídící znak: 656149Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 61566)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2001  
  
ČSN EN 15553
Kat. čís.: 515092
Ropné výrobky a příbuzné materiály - Stanovení skupin uhlovodíků - Metoda adsorpce s fluorescenčním indikátorem
Petroleum products and related materials - Determination of hydrocarbon types - Fluorescent indicator adsorption method
Třídící znak: 656152Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22995
Kat. čís.: 509150
Ropné výrobky - Stanovení bodu zákalu - Automatická postupná ochlazovací metoda
Petroleum products - Determination of cloud point - Automated step-wise cooling method
Třídící znak: 656154Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 237
Kat. čís.: 72898
Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení nízkých koncentrací olova atomovou absorpční spektrometrií
Liquid petroleum products - Petrol - Determination of low lead concentrations by atomic absorption spectrometry
Třídící znak: 656156Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Další strana >>