VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 595 produktů
Aktuální strana 16 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 2049
Kat. čís.: 76379
Ropné výrobky - Stanovení barvy (stupnice ASTM)
Petroleum products - Determination of colour (ASTM scale)
Třídící znak: 656076Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3016
Kat. čís.: 509151
Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu tekutosti
Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of pour point
Třídící znak: 656078Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 6079
Kat. čís.: 30089
Ropa a ropné výrobky. Stanovení obsahu síry spalováním v kalorimetrické bombě
Petroleum and petroleum products. Determination of sulphur by combustion incalorimetric bomb
Třídící znak: 656079Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 65 6080
Kat. čís.: 30090
Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou
Petroleum, petroleum products and additives. Determination of mechanical impurities by filtration
Třídící znak: 656080Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36191)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1984  
  
ČSN EN 15522-1
Kat. čís.: 517426
Zjišťování úniku ropy - Ropa a ropné výrobky - Část 1: Vzorkování
Oil spill identification - Petroleum and petroleum related products - Part 1: Sampling
Třídící znak: 656081Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15522-2
Kat. čís.: 517429
Zjišťování úniku ropy - Ropa a ropné výrobky - Část 2: Analytická metoda a vyjádření výsledků založených na plynové chromatografii s plamenově ionizačním detektorem (GC-FID) a hmotnostním detektorem (GC-MS) s nízkým rozlišením
Oil spill identification - Petroleum and petroleum related products - Part 2: Analytical method and interpretation of results based on GC-FID and GC-low resolution-MS analyses
Třídící znak: 656081Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10370
Kat. čís.: 97098
Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Mikrometoda
Petroleum products - Determination of carbon residue - Micro method
Třídící znak: 656090Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17057
Kat. čís.: 504962
Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu nasycených monoglyceridů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-FID
Automotive fuels and fat and oil derivates - Determination of saturated monoglycerides content in Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Method by GC-FID
Třídící znak: 656091Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20823
Kat. čís.: 69072
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení charakteristik hoření kapalin při kontaktu s horkými povrchy - Zkouška záběhu v potrubí
Petroleum and related products - Determination of the flammability characteristics of fluids in contact with hot surfaces - Manifold ignition test
Třídící znak: 656095Datum vydání: 01.03.2004    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3993
Kat. čís.: 42964
Zkapalněné ropné plyny a lehké uhlovodíky - Stanovení hustoty a relativní hustoty - Metoda tlakového hustoměru /ISO 3993:1984/
Liquified petroleum gas and light hydrocarbons - Determination of density or relative density - Pressure hydrometer method
Třídící znak: 656105Datum vydání: 01.06.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 13723
Kat. čís.: 65886
Ropné výrobky - Stanovení nízkého obsahu olova v automobilových benzinech - Vlnově dispersní rentgenová fluorescenční spektrometrie
Petroleum products - Determination of low lead contents in gasolines - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (XRF)
Třídící znak: 656109Datum vydání: 01.02.2003    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3830
Kat. čís.: 42963
Ropné výrobky - Stanovení olova v benzínech - Jodmonochloridová metoda
Petroleum products - Determination of lead content of gasoline - Iodine monochloride method
Třídící znak: 656110Datum vydání: 01.06.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 1601
Kat. čís.: 503787
Kapalné ropné výrobky - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku v bezolovnatém benzinu - Metoda plynové chromatografie (O-FID)
Liquid petroleum products - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content in unleaded petrol - Method by gas chromatography (O-FID)
Třídící znak: 656111Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13132
Kat. čís.: 72691
Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku plynovou chromatografií s přepínáním kolon
Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography using column switching
Třídící znak: 656112Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12156-1
Kat. čís.: 518577
Motorová nafta - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda
Diesel fuel - Assessment of lubricity using the highfrequency reciprocating rig (HFRR) - Part 1: Test method
Třídící znak: 656113Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12916
Kat. čís.: 519403
Nová
Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí
Třídící znak: 656115Datum vydání: 01.08.2024    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12916+A1
Kat. čís.: 515952
Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí
Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High performance liquid chromatography method with refractive index detection
Třídící znak: 656115Datum vydání: 01.02.2023Datum zrušení: 01.09.2024 Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15199-1
Kat. čís.: 512261
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 1: Střední destiláty a mazací oleje
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 1: Middle distillates and lubricating base oils
Třídící znak: 656116Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15199-2
Kat. čís.: 512258
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 2: Těžké destiláty a zbytková paliva
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 2: Heavy distillates and residual fuels
Třídící znak: 656116Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15199-3
Kat. čís.: 512260
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 3: Ropa
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 3: Crude oil
Třídící znak: 656116Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Další strana >>