VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 580 produktů
Aktuální strana 11 z 29

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P CEN/TS 17701-1
Kat. čís.: 515190
Rostlinné biostimulanty - Stanovení specifických prvků - Část 1: Rozklad lučavkou královskou pro následné stanovení prvků
Plant biostimulants - Determination of specific elements - Part 1: Digestion by aqua regia for subsequent determination of elements
Třídící znak: 655002Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17701-2
Kat. čís.: 515191
Rostlinné biostimulanty - Stanovení specifických prvků - Část 2: Stanovení celkového obsahu Cd, Pb, Ni, As, Cr, Cu a Zn
Plant biostimulants - Determination of specific elements - Part 2: Determination of total content of Cd, Pb, Ni, As, Cr, Cu and Zn
Třídící znak: 655002Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17701-3
Kat. čís.: 515192
Rostlinné biostimulanty - Stanovení specifických prvků - Část 3: Stanovení rtuti
Plant biostimulants - Determination of specific elements - Part 3: Determination of mercury
Třídící znak: 655002Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17702-1
Kat. čís.: 515193
Rostlinné biostimulanty - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování
Plant biostimulants - Sampling and sample preparation - Part 1: Sampling
Třídící znak: 655003Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17702-2
Kat. čís.: 515194
Rostlinné biostimulanty - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku
Plant biostimulants - Sampling and sample preparation - Part 2: Sample preparation
Třídící znak: 655003Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17703
Kat. čís.: 515195
Rostlinné biostimulanty - Stanovení chromu (VI)
Plant biostimulants - Determination of chromium(VI)
Třídící znak: 655004Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17704
Kat. čís.: 515189
Rostlinné biostimulanty - Stanovení sušiny
Plant biostimulants - Determination of dry matter
Třídící znak: 655005Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17705
Kat. čís.: 515188
Rostlinné biostimulanty - Stanovení fosfonátů
Plant biostimulants - Determination of phosphonates
Třídící znak: 655006Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17706
Kat. čís.: 515182
Rostlinné biostimulanty - Stanovení anorganického arsenu
Plant biostimulants - Determination of inorganic arsenic
Třídící znak: 655007Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17707
Kat. čís.: 515187
Rostlinné biostimulanty - Stanovení obsahu kvasinek a plísní
Plant biostimulants - Determination of the yeast and mould content
Třídící znak: 655008Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17708
Kat. čís.: 515186
Rostlinné biostimulanty - Příprava vzorku pro mikrobiální analýzu
Plant biostimulants - Preparation of sample for microbial analysis
Třídící znak: 655009Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17709
Kat. čís.: 515185
Rostlinné biostimulanty - Stanovení bakterií rodu Azotobacter
Plant biostimulants - Determination of Azotobacter spp.
Třídící znak: 655010Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17710
Kat. čís.: 515184
Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Listeria monocytogenes
Plant biostimulants - Detection of Listeria monocytogenes
Třídící znak: 655011Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17711
Kat. čís.: 515183
Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Vibrio
Plant biostimulants - Detection of Vibrio spp.
Třídící znak: 655012Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17712
Kat. čís.: 515446
Rostlinné biostimulanty - Průkaz Staphylococcus aureus
Plant biostimulants - Detection of Staphylococcus aureus
Třídící znak: 655013Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17713
Kat. čís.: 515444
Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Azospirillum
Plant biostimulants - Determination of Azospirillum spp.
Třídící znak: 655014Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17714
Kat. čís.: 515445
Rostlinné biostimulanty - Stanovení koncentrace mikroorganismů
Plant biostimulants - Determination of microorganisms' concentration
Třídící znak: 655015Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17715
Kat. čís.: 515443
Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Shigella
Plant biostimulants - Detection of Shigella spp.
Třídící znak: 655016Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17716
Kat. čís.: 515433
Rostlinné biostimulanty - Stanovení Escherichia coli
Plant biostimulants - Determination of Escherichia coli
Třídící znak: 655017Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17717
Kat. čís.: 515434
Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Salmonella
Plant biostimulants - Detection of Salmonella spp.
Třídící znak: 655018Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>