VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 595 produktů
Aktuální strana 11 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P CEN/TS 17791
Kat. čís.: 515995
Anorganická hnojiva - Stanovení chelatačních a komplexotvorných činidel
Inorganic fertilizers - Determination of chelating and complexing agents
Třídící znak: 654954Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17864
Kat. čís.: 519672
Nová
Anorganická hnojiva - Stanovení obsahu dusíku v IBDU (isobutylidendimočovina) a CDU (krotonylidendimočovina)
Třídící znak: 654955Datum vydání: 01.08.2024    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 17700-1
Kat. čís.: 515196
Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 1: Obecné zásady
Plant biostimulants - Claims - Part 1: General principles
Třídící znak: 655001Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17700-2
Kat. čís.: 515197
Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 2: Účinnost využití živin vyplývající z použití rostlinného biostimulantu
Plant biostimulants - Claims - Part 2: Nutrient use efficiency resulting from the use of a plant biostimulant
Třídící znak: 655001Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17700-3
Kat. čís.: 515198
Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 3: Tolerance k abiotickému stresu vyplývajícímu z použití rostlinného biostimulantu
Plant biostimulants - Claims - Part 3: Tolerance to abiotic stress resulting from the use of a plant biostimulant
Třídící znak: 655001Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17700-4
Kat. čís.: 515199
Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 4: Stanovení kvalitativních znaků vyplývajících z použití rostlinného biostimulantu
Plant biostimulants - Claims - Part 4: Determination of quality traits resulting from the use of a plant biostimulant
Třídící znak: 655001Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17700-5
Kat. čís.: 515200
Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 5: Stanovení dostupnosti živin vázaných v půdě a rhizosféře
Plant biostimulants - Claims - Part 5: Determination of availability of confined nutrients in the soil or rhizosphere
Třídící znak: 655001Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17701-1
Kat. čís.: 515190
Rostlinné biostimulanty - Stanovení specifických prvků - Část 1: Rozklad lučavkou královskou pro následné stanovení prvků
Plant biostimulants - Determination of specific elements - Part 1: Digestion by aqua regia for subsequent determination of elements
Třídící znak: 655002Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17701-2
Kat. čís.: 515191
Rostlinné biostimulanty - Stanovení specifických prvků - Část 2: Stanovení celkového obsahu Cd, Pb, Ni, As, Cr, Cu a Zn
Plant biostimulants - Determination of specific elements - Part 2: Determination of total content of Cd, Pb, Ni, As, Cr, Cu and Zn
Třídící znak: 655002Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17701-3
Kat. čís.: 515192
Rostlinné biostimulanty - Stanovení specifických prvků - Část 3: Stanovení rtuti
Plant biostimulants - Determination of specific elements - Part 3: Determination of mercury
Třídící znak: 655002Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17702-1
Kat. čís.: 515193
Rostlinné biostimulanty - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování
Plant biostimulants - Sampling and sample preparation - Part 1: Sampling
Třídící znak: 655003Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17702-2
Kat. čís.: 515194
Rostlinné biostimulanty - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku
Plant biostimulants - Sampling and sample preparation - Part 2: Sample preparation
Třídící znak: 655003Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17703
Kat. čís.: 515195
Rostlinné biostimulanty - Stanovení chromu (VI)
Plant biostimulants - Determination of chromium(VI)
Třídící znak: 655004Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17704
Kat. čís.: 515189
Rostlinné biostimulanty - Stanovení sušiny
Plant biostimulants - Determination of dry matter
Třídící znak: 655005Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17705
Kat. čís.: 515188
Rostlinné biostimulanty - Stanovení fosfonátů
Plant biostimulants - Determination of phosphonates
Třídící znak: 655006Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17706
Kat. čís.: 515182
Rostlinné biostimulanty - Stanovení anorganického arsenu
Plant biostimulants - Determination of inorganic arsenic
Třídící znak: 655007Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17707
Kat. čís.: 515187
Rostlinné biostimulanty - Stanovení obsahu kvasinek a plísní
Plant biostimulants - Determination of the yeast and mould content
Třídící znak: 655008Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17708
Kat. čís.: 515186
Rostlinné biostimulanty - Příprava vzorku pro mikrobiální analýzu
Plant biostimulants - Preparation of sample for microbial analysis
Třídící znak: 655009Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17709
Kat. čís.: 515185
Rostlinné biostimulanty - Stanovení bakterií rodu Azotobacter
Plant biostimulants - Determination of Azotobacter spp.
Třídící znak: 655010Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17710
Kat. čís.: 515184
Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Listeria monocytogenes
Plant biostimulants - Detection of Listeria monocytogenes
Třídící znak: 655011Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>