VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 585 produktů
Aktuální strana 10 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P CEN/TS 17780
Kat. čís.: 515820
Organická, organominerální a anorganická hnojiva - Detekce bakterií rodu Salmonella
Organic, organo-mineral and inorganic fertilizers - Detection of Salmonella spp.
Třídící znak: 654943Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17781
Kat. čís.: 515821
Organická, organominerální a anorganická hnojiva - Detekce Escherichia coli
Organic, organo-mineral and inorganic fertilizers - Detection of Escherichia coli
Třídící znak: 654944Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17782
Kat. čís.: 515822
Hnojivé výrobky - Stanovení stability hnojivých výrobků obsahujících cheláty mikroživin při různých pH
Fertilizing products - Determination of the stability of fertilizing products containing micronutrient chelates at different pHs
Třídící znak: 654945Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17783
Kat. čís.: 515823
Hnojivé výrobky - Stanovení stability hnojivých výrobků obsahujících komplexy mikroživin
Fertilizing products - Determination of the stability of fertilizing products containing micronutrient complexes
Třídící znak: 654946Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17784-1
Kat. čís.: 515824
Organominerální hnojiva - Identifikace komplexotvorných činidel - Část 1: Metoda využívající UV-Vis spektrofotometrii a gravimetrii
Organo-mineral fertilizers - Identification of complexing agents - Part 1: Method using UV-Vis spectrophotometry and gravimetry
Třídící znak: 654947Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17784-2
Kat. čís.: 515825
Organominerální hnojiva - Identifikace komplexotvorných činidel - Část 2: Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC)
Organo-mineral fertilizers - Identification of complexing agents - Part 2: Method using high-performance liquid chromatography (HPLC)
Třídící znak: 654947Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17785
Kat. čís.: 515826
Organo-minerální hnojiva - Stanovení chelatačních a komplexotvorných činidel
Organo-mineral fertilizers - Determination of chelating and complexing agents
Třídící znak: 654948Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17786-1
Kat. čís.: 515827
Anorganická hnojiva s mikroživinami - Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin - Část 1: Úprava katexovou pryskyřicí
Inorganic micronutrient fertilizers - Determination of the chelated micronutrient content and the chelated fraction of micronutrients - Part 1: Treatment with a cation exchange resin
Třídící znak: 654949Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17786-2
Kat. čís.: 515829
Anorganická hnojiva s mikroživinami - Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin - Část 2: Stanovení EDTA, DTPA, HEEDTA, IDHA nebo EDDS
Inorganic micronutrient fertilizers - Determination of the chelated micronutrient content and the chelated fraction of micronutrients - Part 2: Determination of EDTA, DTPA, HEEDTA, IDHA or EDDS
Třídící znak: 654949Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17787
Kat. čís.: 515999
Hnojivé výrobky - Stabilita chelatačních a komplexotvorných činidel
Fertilizing products - Stability of chelating and complexing agents
Třídící znak: 654950Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17788
Kat. čís.: 515994
Organominerální hnojiva - Stanovení frakce komplexovaných mikroživin
Organo-mineral fertilizers - Determination of the fraction of complexed micronutrients
Třídící znak: 654951Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17789-1
Kat. čís.: 515998
Organominerální hnojiva - Identifikace chelatačních činidel - Část 1: Stanovení EDTA, HEEDTA a DTPA iontovou chromatografií
Organo-mineral fertilizers - Identification of chelating agents - Part 1: Determination of EDTA, HEEDTA and DTPA by ion chromatography
Třídící znak: 654952Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17789-2
Kat. čís.: 515997
Organominerální hnojiva - Identifikace chelatačních činidel - Část 2: Stanovení Fe chelatovaného [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA a HBED nebo množství chelatačních činidel pomocí iontové párové chromatografie
Organo-mineral fertilizers - Identification of chelating agents - Part 2: Determination of Fe chelated by [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA and HBED, or the amount of chelating agents by ion pair chromatography
Třídící znak: 654952Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17790
Kat. čís.: 515996
Organominerální hnojiva - Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin ošetřením kationtoměničovou pryskyřicí
Organo-mineral fertilizers - Determination of the chelated micronutrient content and the chelated fraction of micronutrients by treatment with a cation exchange resin
Třídící znak: 654953Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17791
Kat. čís.: 515995
Anorganická hnojiva - Stanovení chelatačních a komplexotvorných činidel
Inorganic fertilizers - Determination of chelating and complexing agents
Třídící znak: 654954Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17700-1
Kat. čís.: 515196
Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 1: Obecné zásady
Plant biostimulants - Claims - Part 1: General principles
Třídící znak: 655001Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17700-2
Kat. čís.: 515197
Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 2: Účinnost využití živin vyplývající z použití rostlinného biostimulantu
Plant biostimulants - Claims - Part 2: Nutrient use efficiency resulting from the use of a plant biostimulant
Třídící znak: 655001Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17700-3
Kat. čís.: 515198
Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 3: Tolerance k abiotickému stresu vyplývajícímu z použití rostlinného biostimulantu
Plant biostimulants - Claims - Part 3: Tolerance to abiotic stress resulting from the use of a plant biostimulant
Třídící znak: 655001Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17700-4
Kat. čís.: 515199
Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 4: Stanovení kvalitativních znaků vyplývajících z použití rostlinného biostimulantu
Plant biostimulants - Claims - Part 4: Determination of quality traits resulting from the use of a plant biostimulant
Třídící znak: 655001Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17700-5
Kat. čís.: 515200
Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 5: Stanovení dostupnosti živin vázaných v půdě a rhizosféře
Plant biostimulants - Claims - Part 5: Determination of availability of confined nutrients in the soil or rhizosphere
Třídící znak: 655001Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>