TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 544 produktů
Aktuální strana 8 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 1833-28
Kat. čís.: 511230
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 28: Směsi chitosanu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím zředěné kyseliny octové)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 28: Mixtures of chitosan with certain other fibres (method using diluted acetic acid)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-17
Kat. čís.: 511124
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 17: Směsi celulózových vláken a určitých vláken s chlorovlákny a určitými jinými vlákny (metoda s použitím koncentrované kyseliny sírové)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 17: Mixtures of cellulose fibres and certain fibres with chlorofibres and certain other fibres (method using concentrated sulfuric acid)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-20
Kat. čís.: 507918
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 20: Směsi elastanových a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylacetamidu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 20: Mixtures of elastane with certain other fibres (method using dimethylacetamide)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1833-6
Kat. čís.: 507928
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 6: Směsi viskózy, určitých typů měďnatých, modalových nebo lyocelových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 6: Mixtures of viscose, certain types of cupro, modal or lyocell with certain other fibres (method using formic acid and zinc chloride)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1833-27
Kat. čís.: 508926
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 27: Směsi celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím síranu hlinitého)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 27: Mixtures of cellulose fibres with certain other fibres (method using aluminium sulfate)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-21
Kat. čís.: 508123
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 21: Směsi chlorovláken, určitých modakrylových vláken, určitých elastanových vláken, acetátu, triacetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím cyklohexanonu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 21: Mixtures of chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates and certain other fibres (method using cyclohexanone)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1833-10
Kat. čís.: 508124
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 10: Směsi triacetátových nebo polylaktidových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dichlormethanu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 10: Mixtures of triacetate or polylactide with certain other fibres (method using dichloromethane)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1833-16
Kat. čís.: 509371
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím xylenu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 16: Mixtures of polypropylene fibres with certain other fibres (method using xylene)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-25
Kat. čís.: 511825
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 25: Směsi polyesteru s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 25: Mixtures of polyester with certain other fibres (method using trichloroacetic acid and chloroform)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-12
Kat. čís.: 512348
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dimethylformamidu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 12: Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastane fibres with certain other fibres (method using dimethylformamide)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-26
Kat. čís.: 512349
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 26: Směsi melaminových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 26: Mixtures of melamine with certain other fibres (method using hot formic acid)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-18
Kat. čís.: 512350
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 18: Směsi hedvábí s vlnou nebo jinou zvířecí srstí (metoda s použitím kyseliny sírové)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 18: Mixtures of silk with wool or other animal hair (method using sulfuric acid)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-3
Kat. čís.: 512829
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 3: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím acetonu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 3: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using acetone)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20418-3
Kat. čís.: 511076
Textilie - Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat - Část 3: Detekce peptidů pomocí LC-MS bez redukce bílkoviny
Textiles - Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibres - Part 3: Peptide detection using LC-MS without protein reduction
Třídící znak: 800220Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20418-1
Kat. čís.: 505552
Textilie - Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat - Část 1: Detekce peptidů pomocí LC-ESI-MS s redukcí bílkoviny
Textiles - Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibres - Part 1: Peptide detection using LC-ESI-MS with protein reduction
Třídící znak: 800220Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20706-1
Kat. čís.: 509984
Textilie - Kvalitativní a kvantitativní analýza některých lýkových vláken (lnu, konopí, ramie) a jejich směsí - Část 1: Identifikace vláken mikroskopickými metodami
Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some bast fibres (flax, hemp, ramie) and their blends - Part 1: Fibre identification using microscopy methods
Třídící znak: 800222Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10306
Kat. čís.: 95977
Textilie - Bavlněná vlákna - Hodnocení zralosti metodou průtoku vzduchu
Textiles - Cotton fibres - Evaluation of maturity by the air flow method
Třídící znak: 800236Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1973
Kat. čís.: 21477
Textilní vlákna - Zjišťování délkové hmotnosti - Gravimetrická a vibroskopická metoda
Textile fibres - Determination of linear density - Gravimetric method and vibroscope method
Třídící znak: 800269Datum vydání: 01.03.1997    Cena: 205 Kč
  
ČSN EN ISO 14184-1
Kat. čís.: 90086
Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou)
Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method)
Třídící znak: 800291Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14184-2
Kat. čís.: 90087
Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 2: Odštěpitelný formaldehyd (metoda absorpce vodní parou)
Textiles - Determination of formaldehyde - Part 2: Released formaldehyde (vapour absorption method)
Třídící znak: 800291Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>