TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 549 produktů
Aktuální strana 13 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 13936-3
Kat. čís.: 79496
Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 3: Metoda s ojehlenou svorkou
Textiles - Determination of the slippage resistance of yarns at a seam in woven fabrics - Part 3: Needle clamp method
Třídící znak: 800842Datum vydání: 01.10.2007  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13936-1
Kat. čís.: 71663
Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 1: Metoda se stanoveným otevřením švu
Textiles - Determination of the slippage resistance of yarns at a seam in woven fabrics - Part 1: Fixed seam opening method (ISO 13936-1:2004)
Třídící znak: 800842Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13936-2
Kat. čís.: 71677
Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 2: Metoda se stanoveným zatížením
Textiles - Determination of the slippage resistance of yarns at a seam in woven fabrics - Part 2: Fixed load method (ISO 13936-2:2004)
Třídící znak: 800842Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1773
Kat. čís.: 51451
Textilie - Plošné textilie - Zjišťování délky a šířky
Textiles - Fabrics - Determination of width and length
Třídící znak: 800843Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN EN ISO 5084
Kat. čís.: 51187
Textilie - Zjišťování tloušťky textilií a textilních výrobků
Textiles - Determination of thickness of textiles and textile products
Třídící znak: 800844Datum vydání: 01.01.1998  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN EN ISO 12947-3
Kat. čís.: 56988
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti
Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method - Part 3: Determination of mass loss
Třídící znak: 800846Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 77016)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2006  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 79128)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.08.2007  
  
ČSN EN ISO 12947-4
Kat. čís.: 56989
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu
Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method - Part 4: Assessment of appearance change
Třídící znak: 800846Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 77017)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2006  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 79130)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.08.2007  
  
ČSN EN ISO 12947-1
Kat. čís.: 56990
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 1: Přístroj Martindale
Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method - Part 1: Martindale abrasion testing apparatus
Třídící znak: 800846Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 76669)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2006  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 92411)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.02.2013  
  
ČSN EN ISO 12947-2
Kat. čís.: 502450
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku
Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method - Part 2: Determination of specimen breakdown
Třídící znak: 800846Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16373-2
Kat. čís.: 96444
Textilie - Barviva - Část 2: Obecná metoda pro stanovení extrahovatelných barviv včetně alergenních a karcinogenních barviv (metoda s použitím vody s obsahem pyridinu)
Textiles - Dyestuffs - Part 2: General method for the determination of extractable dyestuffs including allergenic and carcinogenic dyestuffs (method using pyridine-water)
Třídící znak: 800847Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16373-3
Kat. čís.: 96445
Textilie - Barviva - Část 3: Metoda pro stanovení určitých karcinogenních barviv (metoda s použitím triethylaminu/methanolu)
Textiles - Dyestuffs - Part 3: Method for determination of certain carcinogenic dyestuffs (method using triethylamine/methanol)
Třídící znak: 800847Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16373-1
Kat. čís.: 500327
Textilie - Barviva - Část 1: Obecné principy zkoušení barevných textilií za účelem identifikace barviva
Textiles - Dyestuffs - Part 1: General principles of testing coloured textiles for dyestuff identification
Třídící znak: 800847Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13758-1+A1
Kat. čís.: 79100
Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 1: Metoda pro zkoušení oděvních textilií
Textiles - Solar UV protective properties - Part 1: Method of test for apparel fabrics
Třídící znak: 800848Datum vydání: 01.08.2007  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13758-2+A1
Kat. čís.: 79098
Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 2: Klasifikace a označování oděvů
Textiles - Solar UV protective properties - Part 2: Classification and marking of apparel
Třídící znak: 800848Datum vydání: 01.08.2007  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12127
Kat. čís.: 53943
Textilie - Plošné textilie - Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků
Textiles - Fabrics - Determination of mass per unit area using small samples
Třídící znak: 800849Datum vydání: 01.11.1998    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 80 0850
Kat. čís.: 31548
Plošné textilie. Stanovení oděru v přehybu na vrtulkovém odírači
Abrasion resistance of creases on textile fabrics by propeller type abraser
Třídící znak: 800850Datum vydání:     Cena: 131 Kč
  
ČSN EN ISO 5470-2
Kat. čís.: 513745
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of abrasion resistance - Part 2: Martindale abrader
Třídící znak: 800852Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5470-1
Kat. čís.: 502089
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 1: Taberův přístroj na zkoušení oděru
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of abrasion resistance - Part 1: Taber abrader
Třídící znak: 800852Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 1626 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11721-2
Kat. čís.: 69545
Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 2: Zjišťování dlouhodobé odolnosti úprav zpomalujících hnití
Textiles - Determination of the resistance of cellulose-containing textiles to micro-organisms - Soil burial test - Part 2: Identification of long-term resistance of a rot retardant finish
Třídící znak: 800853Datum vydání: 01.02.2004  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11721-1
Kat. čís.: 62947
Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 1: Posuzování protihnilobných úprav
Textiles - Determination of the resistance of cellulose-containing textiles to micro-organisms - Soil burial test - Part 1: Assessment of rot-retardant finishing
Třídící znak: 800853Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Další strana >>