TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 549 produktů
Aktuální strana 19 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 17117-2
Kat. čís.: 513514
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické zkušební metody při podmínkách dvouosé napjatosti - Část 2: Stanovení charakteristik kompenzace vzoru
Rubber- or plastics-coated fabrics - Mechanical test methods under biaxial stress states - Part 2: Determination of the pattern compensation values
Třídící znak: 804641Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22751
Kat. čís.: 511558
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanická zkouška - Stanovení ohybové síly
Rubber or plastic coated fabrics - Physical and mechanical test - Determination of bending force
Třídící znak: 804643Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3303-2
Kat. čís.: 511557
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 2: Hydraulická metoda
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of bursting strength - Part 2: Hydraulic method
Třídící znak: 804644Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3303-1
Kat. čís.: 511789
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 1: Metoda s ocelovou kuličkou
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of bursting strength - Part 1: Steel-ball method
Třídící znak: 804644Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16653
Kat. čís.: 97884
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti ve vytržení stehu (s jehlou) - Zkušební metoda
Rubber or plastics-coated fabrics - Determination of stitch tear resistance (using a needle) - Test method
Třídící znak: 804645Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 80 5003
Kat. čís.: 31604
Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků
Appearance defects terminology of knitted fabrics and ready garments
Třídící znak: 805003Datum vydání:   Náhled normy Cena: 487 Kč
  
ČSN 80 5004
Kat. čís.: 32086
Pletené kusové výrobky. Společná ustanovení
Knitted piece products. Common regulations
Třídící znak: 805004Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 70 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 39334)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1993  
  
ČSN 80 5009
Kat. čís.: 31606
Názvosloví pletenin. Typy a vzory
Nomenclature of knittwear. Types and patterns
Třídící znak: 805009Datum vydání: 01.11.1989    Cena: 195 Kč
  
ČSN EN 13770
Kat. čís.: 66794
Textilie - Zjišťování odolnosti pletených punčochových výrobků vůči oděru
Textiles - Determination of the abrasion resistance of knitted footwear garments
Třídící znak: 805802Datum vydání: 01.03.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 80 5810
Kat. čís.: 32071
Jemné punčochy, podkolenky, ponožky a šlapky
Fine stockings, half-hoses, socks
Třídící znak: 805810Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 73771)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.08.2005  
  
ČSN 80 6000
Kat. čís.: 31612
Názvy a charakteristiky krajkářských výrobků
Terms and characteristics of lace products
Třídící znak: 806000Datum vydání:     Cena: 245 Kč
  
ČSN EN 266
Kat. čís.: 511560
Tapety v rolích - Specifikace pro textilní tapety
Wall coverings in roll form - Specification for textile wall coverings
Třídící znak: 806001Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10776
Kat. čís.: 92530
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the plane, under load
Třídící znak: 806119Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10320
Kat. čís.: 507919
Geosyntetika - Identifikace na staveništi
Geosynthetics - Identification on site
Třídící znak: 806120Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9862
Kat. čís.: 74286
Geosyntetika - Odběr a příprava vzorků ke zkouškám
Geosynthetics - Sampling and preparation of test specimens
Třídící znak: 806121Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17323
Kat. čís.: 511077
Geosyntetika - Zjišťování tahových vlastností polymerních geosyntetických izolací
Geosynthetics - Determination of tensile properties of Polymeric Geosynthetic Barriers
Třídící znak: 806122Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9864
Kat. čís.: 74285
Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím
Geosynthetics - Test method for the determination of mass per unit area of geotextiles and geotextile-related products
Třídící znak: 806123Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13433
Kat. čís.: 78059
Geosyntetika - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem)
Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test)
Třídící znak: 806124Datum vydání: 01.03.2007  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10319
Kat. čís.: 98116
Geosyntetika - Tahová zkouška na širokém proužku
Geosynthetics - Wide-width tensile test
Třídící znak: 806125Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10321
Kat. čís.: 81392
Geotextilie - Tahová zkouška pro spoje nebo švy prováděná na širokém proužku
Geosynthetics - Tensile test for joints/seams by wide-width strip method (ISO 10321:2008)
Třídící znak: 806126Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  Další strana >>