TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 556 produktů
Aktuální strana 20 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 17323
Kat. čís.: 511077
Geosyntetika - Zjišťování tahových vlastností polymerních geosyntetických izolací
Geosynthetics - Determination of tensile properties of Polymeric Geosynthetic Barriers
Třídící znak: 806122Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9864
Kat. čís.: 74285
Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím
Geosynthetics - Test method for the determination of mass per unit area of geotextiles and geotextile-related products
Třídící znak: 806123Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13433
Kat. čís.: 78059
Geosyntetika - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem)
Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test)
Třídící znak: 806124Datum vydání: 01.03.2007  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10319
Kat. čís.: 98116
Geosyntetika - Tahová zkouška na širokém proužku
Geosynthetics - Wide-width tensile test
Třídící znak: 806125Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10321
Kat. čís.: 81392
Geotextilie - Tahová zkouška pro spoje nebo švy prováděná na širokém proužku
Geosynthetics - Tensile test for joints/seams by wide-width strip method (ISO 10321:2008)
Třídící znak: 806126Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12236
Kat. čís.: 78410
Geosyntetika - Statická zkouška protržení (zkouška CBR)
Geosynthetics - Static puncture test (CBR test)
Třídící znak: 806127Datum vydání: 01.05.2007  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9863-1
Kat. čís.: 500922
Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy
Geosynthetics - Determination of thickness at specified pressures - Part 1: Single layers
Třídící znak: 806128Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509986)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020  
  
ČSN EN ISO 10772
Kat. čís.: 92503
Geotextilie - Zkušební metoda pro stanovení filtračních vlastností geotextilií za podmínek turbulentního proudění vody
Geotextiles - Test method for the determination of the filtration behaviour of geotextiles under turbulent water flow conditions
Třídící znak: 806130Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9073-2
Kat. čís.: 51776
Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 2: Zjišťování tloušťky
Textiles. Test methods for nonwovens. Part 2: Determination of thickness
Třídící znak: 806132Datum vydání: 01.04.1998    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9073-3
Kat. čís.: 518461
Netkané textilie - Zkušební metody - Část 3: Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti pomocí zkoušky metodou Strip
Nonwovens - Test methods - Part 3: Determination of tensile strength and elongation at break using the strip method
Třídící znak: 806134Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9073-4
Kat. čís.: 513110
Netkané textilie - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení pevnosti v dalším trhání lichoběžníkovou metodou
Nonwovens - Test methods - Part 4: Determination of tear resistance by the trapezoid procedure
Třídící znak: 806134Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9073-1
Kat. čís.: 518435
Netkané textilie - Zkušební metody - Část 1: Stanovení plošné hmotnosti
Nonwovens - Test methods - Part 1: Determination of mass per unit area
Třídící znak: 806134Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9073-13
Kat. čís.: 518669
Netkané textilie - Zkušební metody - Část 13: Doba opakovaného pronikání kapaliny (simulované moči)
Nonwovens - Test methods - Part 13: Repeated liquid strike-through time (simulated urine)
Třídící znak: 806134Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9073-14
Kat. čís.: 518670
Netkané textilie - Zkušební metody - Část 14: Horní vrstva pro zadržování vlhkosti (simulované moči)
Nonwovens - Test methods - Part 14: Coverstock wetback (simulated urine)
Třídící znak: 806134Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9073-5
Kat. čís.: 82585
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 5: Zjišťování odolnosti proti mechanickému pronikání
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 5: Determination of resistance to mechanical penetration (ball burst procedure) (ISO 9073-5:2008)
Třídící znak: 806135Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13427
Kat. čís.: 97296
Geosyntetika - Napodobení poškození oděrem (zkouška kluzným blokem)
Geosynthetics - Abrasion damage simulation (sliding block test)
Třídící znak: 806136Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9073-7
Kat. čís.: 55755
Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 7: Zjišťování ohybové délky
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 7: Determination of bending lenght
Třídící znak: 806137Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9073-8
Kat. čís.: 55758
Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 8: Stanovení doby pronikání kapalin (napodobení moči)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 8: Determination of liquid strike-through time (simulated urine)
Třídící znak: 806138Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9073-9
Kat. čís.: 81189
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 9: Zjišťování splývavosti včetně koeficientu splývavosti
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 9: Determination of drapability including drape coefficient (ISO 9073-9:2008)
Třídící znak: 806139Datum vydání: 01.09.2008    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13437
Kat. čís.: 508959
Geosyntetika - Instalace a extrakce vzorků v půdě pro posouzení trvanlivosti
Geosynthetics - Installing and retrieving samples in the field for durability assessment
Třídící znak: 806140Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  20 21 22 23 24 25 26 27 28  Další strana >>