TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 549 produktů
Aktuální strana 20 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 12236
Kat. čís.: 78410
Geosyntetika - Statická zkouška protržení (zkouška CBR)
Geosynthetics - Static puncture test (CBR test)
Třídící znak: 806127Datum vydání: 01.05.2007  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9863-1
Kat. čís.: 500922
Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy
Geosynthetics - Determination of thickness at specified pressures - Part 1: Single layers
Třídící znak: 806128Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509986)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020  
  
ČSN EN ISO 10772
Kat. čís.: 92503
Geotextilie - Zkušební metoda pro stanovení filtračních vlastností geotextilií za podmínek turbulentního proudění vody
Geotextiles - Test method for the determination of the filtration behaviour of geotextiles under turbulent water flow conditions
Třídící znak: 806130Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 29073-1
Kat. čís.: 16171
Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 1: Zjišťování plošné hmotnosti
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 1: Determination of mass per unit area
Třídící znak: 806131Datum vydání: 01.04.1994    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9073-2
Kat. čís.: 51776
Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 2: Zjišťování tloušťky
Textiles. Test methods for nonwovens. Part 2: Determination of thickness
Třídící znak: 806132Datum vydání: 01.04.1998    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 29073-3
Kat. čís.: 17013
Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 3: Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 3: Determination of tensile strength and elongation
Třídící znak: 806133Datum vydání: 01.02.1995    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9073-4
Kat. čís.: 513110
Netkané textilie - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení pevnosti v dalším trhání lichoběžníkovou metodou
Nonwovens - Test methods - Part 4: Determination of tear resistance by the trapezoid procedure
Třídící znak: 806134Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9073-5
Kat. čís.: 82585
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 5: Zjišťování odolnosti proti mechanickému pronikání
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 5: Determination of resistance to mechanical penetration (ball burst procedure) (ISO 9073-5:2008)
Třídící znak: 806135Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13427
Kat. čís.: 97296
Geosyntetika - Napodobení poškození oděrem (zkouška kluzným blokem)
Geosynthetics - Abrasion damage simulation (sliding block test)
Třídící znak: 806136Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9073-7
Kat. čís.: 55755
Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 7: Zjišťování ohybové délky
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 7: Determination of bending lenght
Třídící znak: 806137Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9073-8
Kat. čís.: 55758
Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 8: Stanovení doby pronikání kapalin (napodobení moči)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 8: Determination of liquid strike-through time (simulated urine)
Třídící znak: 806138Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9073-9
Kat. čís.: 81189
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 9: Zjišťování splývavosti včetně koeficientu splývavosti
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 9: Determination of drapability including drape coefficient (ISO 9073-9:2008)
Třídící znak: 806139Datum vydání: 01.09.2008    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13437
Kat. čís.: 508959
Geosyntetika - Instalace a extrakce vzorků v půdě pro posouzení trvanlivosti
Geosynthetics - Installing and retrieving samples in the field for durability assessment
Třídící znak: 806140Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11058
Kat. čís.: 508589
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the plane, without load
Třídící znak: 806141Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12958-2
Kat. čís.: 511920
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině - Část 2: Zkouška za určených podmínek
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water flow capacity in their plane - Part 2: Performance test
Třídící znak: 806142Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12958-1
Kat. čís.: 511921
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopností pro proudění vody v jejich rovině - Část 1: Základní zkouška
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water flow capacity in their plane - Part 1: Index test
Třídící znak: 806142Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12956
Kat. čís.: 509988
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristické velikosti otvorů
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the characteristic opening size
Třídící znak: 806143Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13431
Kat. čís.: 59482
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of tensile creep and creep rupture behaviour
Třídící znak: 806144Datum vydání: 01.07.2000    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13562
Kat. čís.: 60971
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení odolnosti proti pronikání vody (zkouška hydrostatickým tlakem)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of resistance to penetration by water (hydrostatic pressure test)
Třídící znak: 806145Datum vydání: 01.01.2001    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12224
Kat. čís.: 62032
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the resistance to weathering
Třídící znak: 806146Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  20 21 22 23 24 25 26 27 28  Další strana >>