TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 549 produktů
Aktuální strana 16 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16732
Kat. čís.: 99834
Zdrhovadla - Specifikace
Slide fasteners (zips) - Specification
Třídící znak: 803701Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 14237
Kat. čís.: 515327
Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb
Textiles for healthcare and social services facilities
Třídící znak: 804110Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14079
Kat. čís.: 69010
Neaktivní zdravotnické prostředky - Požadavky na provedení a zkušební metody pro absorpční gázu z bavlny a absorpční gázu z bavlny a viskózy
Non-active medical devices - Performance requirements and test methods for absorbent cotton gauze and absorbent cotton and viscose gauze
Třídící znak: 804141Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13569
Kat. čís.: 64181
Ručníky do navíjecích zásobníků - Požadavky na užitné vlastnosti a na zpracování
Cabinet roller towels - Performance requirements and processing
Třídící znak: 804160Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14465
Kat. čís.: 70507
Textilie - Potahové textilie - Specifikace a metody zkoušení
Textiles - Upholstery fabrics - Specification and methods of test
Třídící znak: 804206Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 77474)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.01.2007  
  
ČSN EN 14976
Kat. čís.: 76104
Textilie - Matracoviny - Specifikace a metody zkoušení
Textiles - Mattress ticking - Specifications and test methods
Třídící znak: 804207Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15618+A1
Kat. čís.: 92125
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Klasifikace a metody zkoušení
Rubber- or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics - Classification and methods of test
Třídící znak: 804210Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2424
Kat. čís.: 81125
Textilní podlahové krytiny - Slovník
Textile floor coverings - Vocabulary
Třídící znak: 804402Datum vydání: 01.06.2008  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 80 4408
Kat. čís.: 31592
Podlahové textilie. Zjišťování pevnosti zakotvení vlasu
Carpets. Determination of turf withdrawal force
Třídící znak: 804408Datum vydání: 01.03.1988    Cena: 131 Kč
  
ČSN 80 4409
Kat. čís.: 31593
Podlahové textilie. Stanovení změny rozměrů po zpracování za mokra
Textile floor coverings. Determination of dimensional changes as a result of wet processing
Třídící znak: 804409Datum vydání: 01.04.1986    Cena: 131 Kč
  
ČSN EN ISO 11378-2
Kat. čís.: 63631
Textilní podlahové krytiny - Laboratorní zkoušky špinivosti - Část 2: Bubnová zkouška
Textile floor coverings - Laboratory soiling tests - Part 2: Drum test
Třídící znak: 804410Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504626)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.03.2018  
  
ČSN EN 985
Kat. čís.: 64180
Textilní podlahové krytiny - Zkouška kolečkovou židlí
Textile floor coverings - Castor chair test
Třídící znak: 804415Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11857
Kat. čís.: 65506
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti proti oddělování vrstev
Resilient floor coverings - Determination of resistance to delamination
Třídící znak: 804417Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14215
Kat. čís.: 507368
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných kusových koberců a běhounů
Textile floor coverings - Classification of machine-made rugs and runners
Třídící znak: 804419Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 984
Kat. čís.: 65241
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování plošné hmotnosti užitného povrchu vpichovaných podlahových krytin
Textile floor coverings - Determination of the mass per unit area of the use surface of needled floor coverings
Třídící znak: 804420Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 986
Kat. čís.: 75999
Textilní podlahové krytiny - Dlaždice - Zjišťování rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních a tepelných podmínek
Textile floor coverings - Tiles - Determination of dimensional changes due to the effects of varied water and heat conditions and distortion out of plane
Třídící znak: 804421Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 994
Kat. čís.: 90903
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran dlaždic
Textile floor coverings - Determination of the side length, squareness and straightness of tiles
Třídící znak: 804422Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 995
Kat. čís.: 20801
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování deformovatelnosti podkladové vrstvy
Textile floor coverings - Assessment of the creep of the backing
Třídící znak: 804423Datum vydání: 01.03.1997    Cena: 131 Kč
  
ČSN EN 1318
Kat. čís.: 76008
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy
Textile floor coverings - Determination of the apparent effective thickness of the backing
Třídící znak: 804424Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1957
Kat. čís.: 92919
Strojně vyráběné textilní podlahové krytiny - Odběr a řezání zkušebních vzorků pro fyzikální zkoušky
Machine-made textile floor coverings - Selection and cutting of specimens for physical tests
Třídící znak: 804425Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Další strana >>