TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 549 produktů
Aktuální strana 18 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 7854
Kat. čís.: 52669
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem
Rubber - or plastics coated fabrics - Determination of resistance to damage by flexing
Třídící znak: 804621Datum vydání: 01.08.1998    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5981
Kat. čís.: 80292
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v kombinovaném smykovém ohýbání a tření
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to combined shear flexing and rubbing (ISO 5981:2007)
Třídící znak: 804622Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1876-1
Kat. čís.: 54089
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zkoušky při nízkých teplotách - Část 1: Zkouška ohybem
Rubber or plastics-coated fabrics - Low-temperature tests - Part 1: Bending test
Třídící znak: 804623Datum vydání: 01.11.1998    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1875-3
Kat. čís.: 54618
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v dalším trhání - Část 3: Lichoběžníková metoda
Rubber or plastics-coated fabrics - Determination of tear strength - Part 3: Trapezoidal method
Třídící znak: 804624Datum vydání: 01.01.1999    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1876-2
Kat. čís.: 54619
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zkoušky při nízkých teplotách - Část 2: Rázová zkouška na smyčce
Rubber or plastics-coated fabrics - Low temperature tests - Part 2: Impact test on loop
Třídící znak: 804625Datum vydání: 01.01.1999    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12280-1
Kat. čís.: 54617
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 1: Stárnutí za tepla
Rubber or plastic-coated fabrics - Accelerated ageing tests - Part 1: Heat ageing
Třídící znak: 804626Datum vydání: 01.01.1999    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12280-3
Kat. čís.: 66331
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 3: Přirozené stárnutí
Rubber- or plastic-coated fabrics - Accelerated ageing tests - Part 3: Environmental ageing
Třídící znak: 804626Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12280-2
Kat. čís.: 66332
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 2: Fyzikální stárnutí: účinek světla nebo působení povětrnosti
Rubber- or plastic-coated fabrics - Accelerated ageing tests - Part 2: Physical ageing: effect of light or weathering
Třídící znak: 804626Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1421
Kat. čís.: 502451
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tensile strength and elongation at break
Třídící znak: 804627Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4674-1
Kat. čís.: 502090
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tear resistance - Part 1: Constant rate of tear methods
Třídící znak: 804628Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4674-2
Kat. čís.: 514201
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení odolnosti v dotržení - Část 2: Zkouška balistickým kyvadlem
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tear resistance - Part 2: Ballistic pendulum method
Třídící znak: 804628Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6179
Kat. čís.: 503962
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Pryžové fólie a textilie povrstvené pryží - Zjišťování propustnosti těkavých kapalin (gravimetrická metoda)
Rubber, vulcanized or thermoplastic - Rubber sheets and rubber-coated fabrics - Determination of transmission rate of volatile liquids (gravimetric technique)
Třídící znak: 804630Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12759
Kat. čís.: 64709
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti kapalinám
Rubber - or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to liquids
Třídící znak: 804631Datum vydání: 01.05.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13360
Kat. čís.: 67759
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Terminologie
Rubber- or plastics-coated fabrics - Terminology
Třídící znak: 804632Datum vydání: 01.07.2003  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14882
Kat. čís.: 75547
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování koeficientu statického a dynamického tření
Rubber or plastic coated fabrics - Determination of the static and dynamic coefficient of friction
Třídící znak: 804633Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6450
Kat. čís.: 514817
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení odolnosti proti kapalinám
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to liquids
Třídící znak: 804634Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15619
Kat. čís.: 96087
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Bezpečnost dočasných konstrukcí (stany) - Specifikace povrstvených textilií určených pro stany a podobné konstrukce
Rubber or plastic coated fabrics - Safety of temporary structures (tents) - Specification for coated fabrics intended for tents and related structures
Třídící znak: 804635Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15973
Kat. čís.: 88966
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Odolnost proti špinivosti
Rubber- or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics - Resistance to soiling
Třídící znak: 804638Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15977
Kat. čís.: 88974
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické vlastnosti - Stanovení prodloužení při zatížení a zbytková deformace
Rubber or plastic coated fabrics - Mechanical properties - Determination of the elongation under load and the residual deformation
Třídící znak: 804640Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17117-1
Kat. čís.: 507725
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické zkušební metody při podmínkách dvouosé napjatosti - Část 1: Tuhost v tahu
Rubber or plastics-coated fabrics - Mechanical test methods under biaxial stress states - Part 1: Tensile stiffness properties
Třídící znak: 804641Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Další strana >>