TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 549 produktů
Aktuální strana 17 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 9405
Kat. čís.: 504041
Textilní podlahové krytiny - Hodnocení změn vzhledu
Textile floor coverings - Assessment of changes in appearance
Třídící znak: 804426Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1307+A3
Kat. čís.: 507976
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace
Textile floor coverings - Classification
Třídící znak: 804427Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1269
Kat. čís.: 509573
Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti
Textile floor coverings - Assessment of impregnations in needled floor coverings by means of a soiling test
Třídící znak: 804428Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10833
Kat. čís.: 508441
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann
Textile floor coverings - Determination of resistance to damage at cut edges using the modified Vettermann drum test
Třídící znak: 804429Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12951
Kat. čís.: 511387
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování úbytku hmotnosti, zakotvení vlasu a změny vzhledu hrany schodu s použitím přístroje LISSON-TRETRAD
Textile floor coverings - Determination of mass loss, fibre bind and stair nosing appearance change using the Lisson Tretrad machine
Třídící znak: 804432Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 1763
Kat. čís.: 69766
Koberce - Zjišťování počtu chomáčků a/nebo smyček na jednotku délky a na jednotku plochy
Carpets - Determination of number of tufts and/or loops per unit length and per unit area
Třídící znak: 804434Datum vydání: 01.05.2004    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 1765
Kat. čís.: 69767
Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky
Machine-made textile floor coverings - Determination of thickness
Třídící znak: 804435Datum vydání: 01.05.2004    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 1766
Kat. čís.: 69762
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky vlasové vrstvy nad podkladem
Textile floor coverings - Determination of thickness of pile above the substrate
Třídící znak: 804436Datum vydání: 01.05.2004    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 2551
Kat. čís.: 69763
Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Zjišťování rozměrových změn při různých vlhkostních a tepelných podmínkách
Machine-made textile floor coverings - Determination of dimensional changes due to the effects of varied water and heat conditions
Třídící znak: 804437Datum vydání: 01.05.2004    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 3018
Kat. čís.: 69764
Odměřené textilní podlahové krytiny - Zjišťování rozměrů
Rectangular textile floor coverings - Determination of dimensions
Třídící znak: 804438Datum vydání: 01.05.2004    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 8543
Kat. čís.: 69765
Textilní podlahové krytiny - Metody pro zjišťování hmotnosti
Textile floor coverings - Methods for determination of mass
Třídící znak: 804439Datum vydání: 01.05.2004    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14499
Kat. čís.: 97947
Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro podložky koberců
Textile floor coverings - Minimum requirements for carpet underlays
Třídící znak: 804441Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14159
Kat. čís.: 97790
Textilní podlahové krytiny - Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru - Požadavky
Textile floor coverings - Requirements for tolerances on (linear) dimensions of rugs, runners, carpet tiles and wall-to-wall carpet and for tolerances on pattern repeat
Třídící znak: 804442Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15115
Kat. čís.: 78239
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování náchylnosti k poškození rozlitou vodou
Textile floor coverings - Determination of sensitivity to spilled water
Třídící znak: 804445Datum vydání: 01.07.2007    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15772
Kat. čís.: 92214
Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro vpichované podlahové krytiny pro jedno použití na omezenou dobu
Textile floor coverings - Minimum requirements for needled floor coverings for single usage in events of limited duration
Třídící znak: 804447Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16641
Kat. čís.: 509572
Textilní podlahové krytiny - Pokyny pro přípustné barevné odchylky
Textile floor coverings - Guidelines for acceptable colour deviations
Třídící znak: 804448Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17317
Kat. čís.: 510494
Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny - Hodnota odrazivosti světla (LRV) povrchu podlahy
Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings - Light reflectance value (LRV) of a flooring surface
Třídící znak: 804460Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2286-1
Kat. čís.: 501574
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 1: Metody pro zjišťování délky, šířky a čisté hmotnosti
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of roll characteristics - Part 1: Methods for determination of length, width and net mass
Třídící znak: 804620Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2286-2
Kat. čís.: 501575
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 2: Zjišťování celkové plošné hmotnosti, plošné hmotnosti povrstvení a plošné hmotnosti základní textilie
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of roll characteristics - Part 2: Methods for determination of total mass per unit area, mass per unit area of coating and mass per unit area of substrate
Třídící znak: 804620Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2286-3
Kat. čís.: 501573
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 3: Zjišťování tloušťky
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of roll characteristics - Part 3: Method for determination of thickness
Třídící znak: 804620Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Další strana >>