TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 545 produktů
Aktuální strana 15 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1414
Kat. čís.: 53250
Stuhové uzávěry - Cyklický postup pro následné zkoušení
Touch and close fasteners - Cycling procedure for subsequent testing
Třídící znak: 800881Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 59497)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.10.2000  
  
ČSN EN 1415
Kat. čís.: 53251
Stuhové uzávěry - Chování ustřižených okrajů
Touch and close fasteners - Behaviour of slit selvedges
Třídící znak: 800882Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 1416
Kat. čís.: 53252
Stuhové uzávěry - Stanovení zakřivení
Touch and close fasteners - Determination of curvature
Třídící znak: 800883Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 20645
Kat. čís.: 72876
Plošné textilie - Zjišťování antibakteriální aktivity - Zkouška šíření agarovou destičkou
Textile fabrics - Determination of antibacterial activity - Agar diffusion plate test
Třídící znak: 800885Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20932-1
Kat. čís.: 510895
Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Zkoušky Strip
Textiles - Determination of the elasticity of fabrics - Part 1: Strip tests
Třídící znak: 800886Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 515050)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
ČSN EN ISO 20932-3
Kat. čís.: 510896
Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 3: Úzké plošné textilie
Textiles - Determination of the elasticity of fabrics - Part 3: Narrow fabrics
Třídící znak: 800886Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20932-2
Kat. čís.: 510897
Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 2: Multiaxiální zkoušky
Textiles - Determination of the elasticity of fabrics - Part 2: Multiaxial tests
Třídící znak: 800886Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14151
Kat. čís.: 87206
Geosyntetika - Zjišťování pevnosti v protržení
Geosynthetics - Determination of burst strength
Třídící znak: 800889Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 80 0890
Kat. čís.: 31555
Stuhařské a prýmkařské výrobky. Metody zkoušení
Ribbon and braid products. Testing methods
Třídící znak: 800890Datum vydání: 01.03.1990    Cena: 302 Kč
  
ČSN EN ISO 32100
Kat. čís.: 507759
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou
Rubber- or plastics-coated fabrics - Physical and mechanical tests - Determination of flex resistance by the flexometer method
Třídící znak: 800894Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6938
Kat. čís.: 97639
Textilie - Přírodní vlákna - Druhové názvy a definice
Textiles - Natural fibres - Generic names and definitions
Třídící znak: 801105Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 80 1123
Kat. čís.: 95402
Stupnice jemnosti vlny
Fineness of wool and assignment of grade
Třídící znak: 801123Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 2
Kat. čís.: 17918
Textilie. Označování směru zákrutů nití a obdobných
Textiles. Designation of the direction of twist in yarns and related products
Třídící znak: 802001Datum vydání: 01.08.1995  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN EN 12590
Kat. čís.: 59519
Textilie - Průmyslové šicí nitě vyrobené zcela nebo částečně ze syntetických vláken
Textiles - Industrial sewing threads made wholly or partly from syntetic fibres
Třídící znak: 802110Datum vydání: 01.07.2000    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18103
Kat. čís.: 98474
Označování tkanin z velmi jemné vlny - Požadavky na definici kódu Super S
Superfine woven wool fabric labelling - Requirements for Super S code definition
Třídící znak: 803020Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 80 3030
Kat. čís.: 31575
Vlnařské kusové výrobky. Základní ustanovení
Wool pieces fabrics. Basic regulations
Třídící znak: 803030Datum vydání: 01.08.1992  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN EN 14697
Kat. čís.: 74542
Textilie - Froté ručníky a froté tkaniny - Specifikace a metody zkoušení
Textiles - Terry towels and terry towel fabrics - Specification and methods of test
Třídící znak: 803035Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16732
Kat. čís.: 99834
Zdrhovadla - Specifikace
Slide fasteners (zips) - Specification
Třídící znak: 803701Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 14237
Kat. čís.: 515327
Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb
Textiles for healthcare and social services facilities
Třídící znak: 804110Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14079
Kat. čís.: 69010
Neaktivní zdravotnické prostředky - Požadavky na provedení a zkušební metody pro absorpční gázu z bavlny a absorpční gázu z bavlny a viskózy
Non-active medical devices - Performance requirements and test methods for absorbent cotton gauze and absorbent cotton and viscose gauze
Třídící znak: 804141Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Další strana >>