TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 549 produktů
Aktuální strana 14 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 15487
Kat. čís.: 507970
Textilie - Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších hotových textilních výrobků po domácím praní a sušení
Textiles - Method for assessing appearance of apparel and other textile end products after domestic washing and drying
Třídící znak: 800854Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 29865
Kat. čís.: 17369
Textilie. Stanovení nepromokavosti plošných textilií Bundesmannovou zkouškou deštěm (ISO 9865:1991)
Textiles. Determination of water repellancy of fabrics by the Bundesmann rain-shower test (ISO 9865:1991)
Třídící znak: 800856Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1734
Kat. čís.: 51775
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti pronikání vody - Postup při nízkém tlaku
Rubber or plastics coated fabrics - Determination of resistance to water penetration - Low pressure method
Třídící znak: 800857Datum vydání: 01.03.1998    Cena: 131 Kč
  
ČSN 80 0858
Kat. čís.: 5765
Zkoušení tuhosti a pružnosti plošných textilií
Testing of stiffness and resiliance of textile fabrics
Třídící znak: 800858Datum vydání:     Cena: 131 Kč
  
ČSN EN 1735
Kat. čís.: 51774
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování ohebnosti
Rubber or plastics coated fabrics - Determination of flexibility
Třídící znak: 800859Datum vydání: 01.03.1998    Cena: 195 Kč
  
ČSN EN 25978
Kat. čís.: 17957
Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty. Stanovení lepivosti (ISO 5978:1990)
Rubber- or plastic-coated fabrics. Determination of blocking resistance (ISO 5978:1990)
Třídící znak: 800860Datum vydání: 01.08.1995    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14389
Kat. čís.: 96446
Textilie - Zjišťování obsahu ftalátů - Metoda s použitím tetrahydrofuranu
Textiles - Determination of the phthalate content - Tetrahydrofuran method
Třídící znak: 800861Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2231
Kat. čís.: 20389
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (ISO 2231:1989)
Rubber- or plastics-coated fabrics. Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 2231:1989)
Třídící znak: 800862Datum vydání: 01.11.1996    Cena: 131 Kč
  
ČSN 80 0865
Kat. čís.: 32144
Zjišťování zešikmení plošných textilií, kusových výrobků a oblečení
Determination of skewing in textile fabrics, piece goods and clothing
Třídící znak: 800865Datum vydání: 01.05.1993    Cena: 131 Kč
  
ČSN EN 15586
Kat. čís.: 82358
Textilie - Metody zkoušení odolnosti plošných textilií vůči prolínání vláken - Zkouška oděrem
Textiles - Methods of testing the fibre proof properties of fabrics: Rubbing test
Třídící znak: 800867Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14971
Kat. čís.: 76205
Textilie - Pleteniny - Zjišťování počtu oček na jednotku délky a na jednotku plochy
Textiles - Knitted fabrics - Determination of number of stitches per unit length and unit area
Třídící znak: 800868Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14970
Kat. čís.: 76206
Textilie - Pleteniny - Zjišťování délky očka a délkové hmotnosti nitě u zátažných pletenin
Textiles - Knitted fabrics - Determination of stitch length and yarn linear density in weft knitted fabrics
Třídící znak: 800869Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14533
Kat. čís.: 98228
Textilie a textilní výrobky - Chování lůžkovin při hoření - Klasifikační schéma
Textiles and textile products - Burning behaviour of bedding items - Classification scheme
Třídící znak: 800870Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14419
Kat. čís.: 86919
Textilie - Oleofobnost - Zkouška odolnosti vůči uhlovodíkům
Textiles - Oil repellency - Hydrocarbon resistance test
Třídící znak: 800872Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14119
Kat. čís.: 70190
Zkoušení textilií - Hodnocení působení mikroskopických hub
Testing of textiles - Evaluation of the action of microfungi
Třídící znak: 800873Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14362-3
Kat. čís.: 502448
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen
Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4- aminoazobenzene
Třídící znak: 800874Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14362-1
Kat. čís.: 502449
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken
Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres
Třídící znak: 800874Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13938-2
Kat. čís.: 510599
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení
Textiles - Bursting properties of fabrics - Part 2: Pneumatic method for determination of bursting strength and bursting distension
Třídící znak: 800875Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13938-1
Kat. čís.: 510600
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení
Textiles - Bursting properties of fabrics - Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension
Třídící znak: 800875Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14065
Kat. čís.: 501729
Textilie - Textilie zpracované v prádelnách - Systém řízení biokontaminace
Textiles - Laundry processed textiles - Biocontamination control system
Třídící znak: 800876Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Další strana >>