TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 546 produktů
Aktuální strana 11 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 3175-3
Kat. čís.: 508730
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 3: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using hydrocarbon solvents
Třídící znak: 800809Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3175-4
Kat. čís.: 508731
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití imitovaného čištění za mokra
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 4: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using simulated wetcleaning
Třídící znak: 800809Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3175-5
Kat. čís.: 510181
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 5: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dibutoxymethanu
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 5: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using dibutoxymethane
Třídící znak: 800809Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3175-6
Kat. čís.: 510184
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 6: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dekamethylpentacyklosiloxanu
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 6: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using decamethylpentacyclosiloxane
Třídící znak: 800809Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13015
Kat. čís.: 94977
Tkaniny - Deformace - Zjišťování zešikmení a obloukovitosti
Woven fabrics - Distortion - Determination of skew and bow
Třídící znak: 800810Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16806-1
Kat. čís.: 500176
Textilie a textilní výrobky - Textilie obsahující materiály s fázovou změnou (PCM) - Část 1: Stanovení akumulace a uvolňování tepla
Textiles and textile products - Textiles containing phase change materials (PCM) - Part 1: Determination of the heat storage and release capacity
Třídící znak: 800811Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13934-2
Kat. čís.: 95784
Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab
Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: Determination of maximum force using the grab method
Třídící znak: 800812Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13934-1
Kat. čís.: 94096
Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip
Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method
Třídící znak: 800812Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1049-2
Kat. čís.: 18266
Textilie. Tkaniny. konstrukce. Metody analýzy. Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO 7211-2:1984)
Textiles. Woven fabrics. Construction. Methods of analysis. Part 2: Determination of number of threads pr unit length (ISO 7211-2:1984 modified)
Třídící znak: 800814Datum vydání: 01.11.1995  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15598
Kat. čís.: 82322
Textilie - Froté tkaniny - Metody zkoušení pro zjišťování pevnosti zakotvení smyčky
Textiles - Terry fabrics - Test method for the determination of the resistance to pile loop extraction
Třídící znak: 800815Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9237
Kat. čís.: 20590
Textilie - Zjišťování prodyšnosti plošných textilií
Textiles. Determination of the permeability of fabrics to air
Třídící znak: 800817Datum vydání: 01.11.1996  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 811
Kat. čís.: 506418
Textilie - Stanovení odolnosti proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody
Textiles - Determination of resistance to water penetration - Hydrostatic pressure test
Třídící znak: 800818Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11092
Kat. čís.: 96839
Textilie - Fyziologické účinky - Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení)
Textiles - Physiological effects - Measurement of thermal and water-vapour resistance under steady-state conditions (sweating guarded-hotplate test)
Třídící znak: 800819Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2313-1
Kat. čís.: 513185
Textilie - Stanovení zotavení po pomačkání složeného vzorku plošné textilie měřením úhlu zotavení - Část 1: Metoda horizontálně složeného vzorku
Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery - Part 1: Method of the horizontally folded specimen
Třídící znak: 800820Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2313-2
Kat. čís.: 513186
Textilie - Stanovení zotavení po pomačkání složeného vzorku plošné textilie měřením úhlu zotavení - Část 2: Metoda vertikálně složeného vzorku
Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery - Part 2: Method of the vertically folded specimen
Třídící znak: 800820Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6330
Kat. čís.: 515339
Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií
Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile testing
Třídící znak: 800821Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5077
Kat. čís.: 81516
Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení
Textiles - Determination of dimensional change in washing and drying
Třídící znak: 800822Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 80 0823
Kat. čís.: 95404
Plošné textilie - Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka
Textile fabrics - Determination of dimensional changes after damp pressing
Třídící znak: 800823Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 3759
Kat. čís.: 89858
Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů
Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change
Třídící znak: 800825Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4920
Kat. čís.: 92287
Plošné textilie - Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda)
Textile fabrics - Determination of resistance to surface wetting (spray test)
Třídící znak: 800827Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>