TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 549 produktů
Aktuální strana 12 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 3759
Kat. čís.: 89858
Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů
Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change
Třídící znak: 800825Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4920
Kat. čís.: 92287
Plošné textilie - Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda)
Textile fabrics - Determination of resistance to surface wetting (spray test)
Třídící znak: 800827Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 80 0828
Kat. čís.: 31540
Plošné textilie. Stanovení savosti vůči vodě. Postup vzlínáním
Textile fabrics. Determination of water suction capacity. Procedures with capillary elevation
Třídící znak: 800828Datum vydání: 01.10.1992    Cena: 70 Kč
  
ČSN EN ISO 13937-4
Kat. čís.: 61058
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 4: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru jazýčku (metoda s dvojím nastřižením)
Textiles - Tear properties of fabrics - Part 4: Determination of tear force of tongue-shaped test specimens (Double tear test)
Třídící znak: 800829Datum vydání: 01.02.2001    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13937-1
Kat. čís.: 61059
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 1: Zjišťování síly při dotržení pomocí balistického kyvadla (Elmendorf)
Textiles - Tear properties of fabrics - Part 1: Determination of tear force using ballistic pendulum method (Elmendorf)
Třídící znak: 800829Datum vydání: 01.02.2001    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13937-2
Kat. čís.: 61060
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 2: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru ramen (metoda s jedním nastřižením)
Textiles - Tear properties of fabrics - Part 2: Determination of tear force of trouser-shaped test specimens (Single tear method)
Třídící znak: 800829Datum vydání: 01.02.2001    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13937-3
Kat. čís.: 61061
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 3: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru křídel (metoda s jedním nastřižením)
Textiles - Tear properties of fabrics - Part 3: Determination of tear force of wing-shaped test specimens (Single tear method)
Třídící znak: 800829Datum vydání: 01.02.2001    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2411
Kat. čís.: 505038
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení
Rubber-or plastics-coated fabrics - Determination of coating adhesion
Třídící znak: 800830Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16812
Kat. čís.: 500612
Textilie a textilní výrobky - Elektricky vodivé textilie - Stanovení lineárního elektrického odporu vodivých drah
Textiles and textile products - Electrically conductive textiles - Determination of the linear electrical resistance of conductive tracks
Třídící znak: 800831Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 7768
Kat. čís.: 92286
Textilie - Zkušební metoda pro hodnocení hladkosti povrchu plošných textilií po čištění
Textiles - Test method for assessing the smoothness appearance of fabrics after cleansing
Třídící znak: 800832Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 80 0833
Kat. čís.: 32085
Plošné textilie. Stanovení odolnosti v oděru na vrtulkovém odírači
Textile fabrics. Determination of abrasion resistance by propeller type abraser
Třídící znak: 800833Datum vydání: 01.02.1993    Cena: 131 Kč
  
ČSN EN ISO 10528
Kat. čís.: 20662
Textilie - Postupy komerčního praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti
Textiles. Commercial laundering procedure for textile fabrics prior to flammability testing
Třídící znak: 800836Datum vydání: 01.12.1996  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN EN ISO 12945-1
Kat. čís.: 512650
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 1: Metoda s využitím žmolkovací komory
Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 1: Pilling box method
Třídící znak: 800837Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12945-2
Kat. čís.: 512651
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 2: Modifikovaná metoda Martindale
Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 2: Modified Martindale method
Třídící znak: 800837Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12945-3
Kat. čís.: 512652
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji
Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 3: Random tumble pilling method
Třídící znak: 800837Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12945-4
Kat. čís.: 512653
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 4: Vizuální hodnocení žmolkování, rozvláknění nebo viditelných změn povrchu
Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 4: Assessment of pilling, fuzzing or matting by visual analysis
Třídící znak: 800837Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 80 0838
Kat. čís.: 5757
Zjišťování odolnosti plošných textilií proti žmolkování na komorovém žmolkovacím přístroji
Identification of fabric resistance to pilling by chamber pilling tester
Třídící znak: 800838Datum vydání:     Cena: 70 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14769)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1982  
  
ČSN EN ISO 21765
Kat. čís.: 513040
Textilie - Stanovení deformovatelnosti plošné textilie nuceným mechanickým roztažením
Textiles - Determination of fabric deformability by forced mechanical distension
Třídící znak: 800840Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13935-1
Kat. čís.: 96271
Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 1: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Strip
Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 1: Determination of maximum force to seam rupture using the strip method
Třídící znak: 800841Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13935-2
Kat. čís.: 96273
Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 2: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Grab
Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method
Třídící znak: 800841Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Další strana >>