TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 546 produktů
Aktuální strana 9 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 18254-1
Kat. čís.: 500611
Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenol ethoxylátů (APEO) - Část 1: Metoda s použitím HPLC-MS
Textiles - Method for the detection and determination of alkylphenol ethoxylates (APEO) - Part 1: Method using HPLC - MS
Třídící znak: 800292Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18254-2
Kat. čís.: 507441
Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenolethoxylátů (APEO) - Část 2: Metoda s použitím NPLC
Textiles - Method for the detection and determination of alkylphenol ethoxylates (APEO) - Part 2: Method using NPLC
Třídící znak: 800292Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21084
Kat. čís.: 507664
Textilie – Metoda pro stanovení alkylfenolů (AP)
Textiles - Method for determination of alkylphenols (AP)
Třídící znak: 800293Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17131
Kat. čís.: 508588
Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylformamidu (DMF), metoda s použitím plynové chromatografie
Textiles and textile products - Determination of dimethylformamide (DMF), method using gas chromatography
Třídící znak: 800294Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17137
Kat. čís.: 507723
Textilie - Stanovení obsahu látek na bázi chlorbenzenů a chlortoluenů
Textiles - Determination of the content of compounds based on chlorobenzenes and chlorotoluenes
Třídící znak: 800295Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17132
Kat. čís.: 508592
Textilie a textilní výrobky - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), metoda plynové chromatografie
Textiles and textile products - Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH), method using gas chromatography
Třídící znak: 800296Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17134
Kat. čís.: 508593
Textilie a textilní výrobky - Stanovení určitých konzervačních látek, metoda kapalinové chromatografie
Textiles and textile products - Determination of certain preservatives, method using liquid chromatography
Třídící znak: 800297Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17130
Kat. čís.: 508591
Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylfumarátu (DMFu), metoda s použitím plynové chromatografie
Textiles and textile products - Determination of dimethylfumarate (DMFu), method using gas chromatography
Třídící znak: 800298Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22744-1
Kat. čís.: 510931
Textilie a textilní výrobky - Stanovení organocíničitých sloučenin - Část 1: Derivatizační metoda plynové chromatografie
Textiles and textile products - Determination of organotin compounds - Part 1: Derivatisation method using gas chromatography
Třídící znak: 800299Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22744-2
Kat. čís.: 511559
Textilie a textilní výrobky - Stanovení organocíničitých sloučenin - Část 2: Přímá metoda kapalinové chromatografie
Textiles and textile products - Determination of organotin compounds - Part 2: Direct method using liquid chromatography
Třídící znak: 800299Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16711-1
Kat. čís.: 99458
Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 1: Stanovení kovů mikrovlnným rozkladem
Textiles - Determination of metal content - Part 1: Determination of metals using microwave digestion
Třídící znak: 800301Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16711-2
Kat. čís.: 99459
Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 2: Stanovení kovů extrahovaných roztokem umělého kyselého potu
Textiles - Determination of metal content - Part 2: Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution
Třídící znak: 800301Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16711-3
Kat. čís.: 508125
Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 3: Stanovení olova uvolněného roztokem umělých slin
Textiles - Determination of metal content - Part 3: Determination of lead release by artificial saliva solution
Třídící znak: 800301Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24584
Kat. čís.: 515846
Textilie - Chytré textilie - Metoda zkoušení plošného odporu vodivých textilií bezkontaktním způsobem
Textiles - Smart textiles - Test method for sheet resistance of conductive textiles using non-contact type
Třídící znak: 800305Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22818
Kat. čís.: 512725
Textilie - Stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP) a středním řetězcem (MCCP) v textilních výrobcích z různých matric za použití plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, využívající negativní chemickou ionizaci (GC-NCl-MS)
Textiles - Determination of short-chain chlorinated paraffins (SCCP) and middle-chain chlorinated paraffins (MCCP) in textile products out of different matrices by use of gas chromatography negative ion chemical ionization mass spectrometry (GC-NCI-MS)
Třídící znak: 800320Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17881-1
Kat. čís.: 500568
Textilie - Stanovení určitých zpomalovačů hoření - Část 1: Bromované zpomalovače hoření
Textiles - Determination of certain flame retardants - Part 1: Brominated flame retardants
Třídící znak: 800331Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17881-2
Kat. čís.: 500570
Textilie - Stanovení určitých zpomalovačů hoření - Část 2: Zpomalovače hoření na bázi fosforu
Textiles - Determination of certain flame retardants - Part 2: Phosphorus flame retardants
Třídící znak: 800331Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 80 0523
Kat. čís.: 82477
Textilie - Chemická vlákna - Zjišťování obsahu preparace
Textiles - Man-made fibres - Determination of preparation
Třídící znak: 800523Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 80 0535
Kat. čís.: 31528
Chemická vlákna. Stanovení změny délky spřadatelných vláken po tepelném zpracování
Chemical fibres. Determination of spinnable fibre length change after thermal treatment
Třídící znak: 800535Datum vydání: 01.11.1991    Cena: 115 Kč
  
ČSN 80 0601
Kat. čís.: 82569
Textilie - Stanovení průměrného polymeračního stupně celulózy
Textiles - Determination of average polymerization degree of cellulose
Třídící znak: 800601Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>