TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 546 produktů
Aktuální strana 10 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 80 0623
Kat. čís.: 82476
Textilie - Stanovení obsahu příměsí rozpustných v ethyletheru v textiliích obsahujících vlněná vlákna
Textiles - Determination of ethyl ether soluble ad mixtures content of textiles containing wool fibres
Třídící znak: 800623Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 2062
Kat. čís.: 86289
Textilie - Nitě na návinech - Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých nití při přetrhu pomocí přístroje s konstantní rychlostí prodloužení (CRE)
Textiles - Yarns from packages - Determination of single-end breaking force and elongation at break using constant rate of extension (CRE) tester
Třídící znak: 800700Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2060
Kat. čís.: 20465
Textilie - Nitě na návinech - Zjišťování jemnosti (délkové hmotnosti) pásmovou metodou
Textiles. Yarn from packages. Determination of linear density (mass per unit length) by the skein method
Třídící znak: 800702Datum vydání: 01.12.1996    Cena: 205 Kč
  
ČSN 80 0706
Kat. čís.: 31531
Zjišťování hmotné nestejnoměrnosti pramenů, přástů a nití
Evaluation of material irregularity of threds, rovings and slivers
Třídící znak: 800706Datum vydání: 01.11.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 2061
Kat. čís.: 98578
Textilie - Zjišťování zákrutů nití - Metoda přímého počítání
Textiles - Determination of twist in yarns - Direct counting method
Třídící znak: 800709Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12562
Kat. čís.: 58538
Textilie - Para-aramidové nitě z nekonečných vláken - Zkušební metody
Textiles - Para-aramid multifilament yarns - Test methods
Třídící znak: 800710Datum vydání: 01.04.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13844
Kat. čís.: 68210
Textilie - Monofilamenty - Zjišťování sráživosti za tepla
Textiles - Monofilaments - Determination of thermal shrinkage
Třídící znak: 800711Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13895
Kat. čís.: 68209
Textilie - Monofilamenty - Zjišťování tahových vlastností
Textiles - Monofilaments - Determination of tensile properties
Třídící znak: 800712Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14621
Kat. čís.: 76080
Textilie - Multifilamenty - Metody zkoušení pro tvarované a netvarované nitě z nekonečných vláken
Textiles - Multifilament yarns - Methods of test for textured or non-textured filament yarns
Třídící znak: 800713Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16315
Kat. čís.: 95591
Textilie - Hedvábné tkaniny pro dámské oblečení, hedvábné šátky, šály a kravaty - Požadavky a zkušební metody
Textiles - Silk woven fabrics for womenswear, silk squares, scarves and ties - Requirements and test methods
Třídící znak: 800720Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14878
Kat. čís.: 80205
Textilie - Chování dětského nočního ošacení při hoření - Specifikace
Textiles - Burning behaviour of children's nightwear - Specification
Třídící znak: 800801Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 83398)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2009  
  
ČSN EN 1624
Kat. čís.: 58768
Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení šíření plamene svisle umístěných vzorků
Textiles and textile products - Burning behaviour of industrial and technical textiles - Procedure to determine the flame spread of vertically oriented specimens
Třídící znak: 800802Datum vydání: 01.05.2000    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1625
Kat. čís.: 58767
Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení zápalnosti svisle umístěných vzorků
Textiles and textile products - Burning behaviour of industrial and technical textiles - Procedure to determine the ignitability of vertically oriented specimens
Třídící znak: 800803Datum vydání: 01.05.2000    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1103
Kat. čís.: 75956
Textilie - Oděvní textilie - Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření
Textiles - Fabrics for apparel - Detailed procedure to determine the burning behaviour
Třídící znak: 800804Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6940
Kat. čís.: 71287
Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků
Textile fabrics - Burning behaviour - Determination of ease of ignition of vertically oriented specimens
Třídící znak: 800805Datum vydání: 01.10.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6941
Kat. čís.: 70621
Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků
Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens
Třídící znak: 800806Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14115
Kat. čís.: 65532
Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení
Textiles - Burning behaviour of materials for marquees, large tents and related products - Ease of ignition
Třídící znak: 800807Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12138
Kat. čís.: 504977
Textilie - Postupy domácího praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti
Textiles - Domestic laundering procedures for textile fabrics prior to flammability testing
Třídící znak: 800808Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3175-1
Kat. čís.: 508661
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a konečné úpravě
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 1: Assessment of performance after cleaning and finishing
Třídící znak: 800809Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3175-2
Kat. čís.: 508664
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití tetrachlorethylenu
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 2: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using tetrarchloroethene
Třídící znak: 800809Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>