TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 546 produktů
Aktuální strana 7 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 17751-1
Kat. čís.: 500405
Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 1: Metoda světelné mikroskopie
Textiles - Quantitative analysis of cashmere, wool, other specialty animal fibers and their blends - Part 1: Light Microscopy method
Třídící znak: 800211Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17751-2
Kat. čís.: 500406
Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu
Textiles - Quantitative analysis of cashmere, wool, other specialty animal fibers and their blends - Part 2: Scanning Electron Microscopy method
Třídící znak: 800211Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20705
Kat. čís.: 509989
Textilie - Kvantitativní mikroskopická analýza - Obecné principy zkoušení
Textiles - Quantitative microscopical analysis - General principles of testing
Třídící znak: 800212Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15930
Kat. čís.: 87316
Vlákna - Pružnost vláken - Metody zkoušení
Fibres - Elasticity of fibres - Test methods
Třídící znak: 800213Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 137
Kat. čís.: 99853
Vlna - Zjišťování průměru vláken - Metoda měření projekčním mikroskopem
Wool - Determination of fibre diameter - Projection microscope method
Třídící znak: 800214Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1833-7
Kat. čís.: 504836
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 7: Směsi polyamidu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 7: Mixtures of polyamide with certain other fibres (method using formic acid)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-4
Kat. čís.: 504835
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 4: Směsi určitých proteinových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím chlornanu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 4: Mixtures of certain protein fibres with certain other fibres (method using hypochlorite)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-11
Kat. čís.: 504837
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 11: Směsi určitých celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 11: Mixtures of certain cellulose fibres with certain other fibres (method using sulfuric acid)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-24
Kat. čís.: 88973
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 24: Směsi polyesteru a určitých jiných vláken (metoda s použitím fenolu a tetrachlorethanu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 24: Mixtures of polyester and certain other fibres (method using phenol and tetrachloroethane)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-8
Kat. čís.: 88160
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 8: Směsi acetátu a triacetátu (metoda s použitím acetonu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 8: Mixtures of acetate and triacetate fibres (method using acetone)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-19
Kat. čís.: 88050
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 19: Směsi celulózových vláken a azbestu (metoda spalováním)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 19: Mixtures of cellulose fibres and asbestos (method by heating)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-5
Kat. čís.: 88157
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 5: Směsi viskózy, měďnatých nebo modalových vláken a bavlny (metoda s použitím zinečnatanu sodného)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 5: Mixtures of viscose, cupro or modal and cotton fibres (method using sodium zincate)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-15
Kat. čís.: 510283
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 15: Směsi juty s určitými živočišnými vlákny (metoda se stanovením obsahu dusíku)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 15: Mixtures of jute with certain animal fibres (method by determining nitrogen content)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-13
Kat. čís.: 510175
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 13: Směsi určitých chlorovláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 13: Mixtures of certain chlorofibres with certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-9
Kat. čís.: 510182
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 9: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím benzylalkoholu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 9: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using benzyl alcohol)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-14
Kat. čís.: 510183
Textilie - Kvantitativní chemická analýza – Část 14: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím ledové kyseliny octové)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 14: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using glacial acetic acid)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-20
Kat. čís.: 507918
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 20: Směsi elastanových a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylacetamidu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 20: Mixtures of elastane with certain other fibres (method using dimethylacetamide)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1833-6
Kat. čís.: 507928
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 6: Směsi viskózy, určitých typů měďnatých, modalových nebo lyocelových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 6: Mixtures of viscose, certain types of cupro, modal or lyocell with certain other fibres (method using formic acid and zinc chloride)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1833-21
Kat. čís.: 508123
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 21: Směsi chlorovláken, určitých modakrylových vláken, určitých elastanových vláken, acetátu, triacetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím cyklohexanonu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 21: Mixtures of chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates and certain other fibres (method using cyclohexanone)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1833-10
Kat. čís.: 508124
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 10: Směsi triacetátových nebo polylaktidových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dichlormethanu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 10: Mixtures of triacetate or polylactide with certain other fibres (method using dichloromethane)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>