TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 558 produktů
Aktuální strana 7 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14278-2
Kat. čís.: 70458
Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 2: Metoda s použitím automatického termodetekčního deskového zařízení
Textiles - Determination of cotton fibre stickiness - Part 2: Method using an automatic thermodetection plate device
Třídící znak: 800203Datum vydání: 01.08.2004    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14278-3
Kat. čís.: 70459
Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 3: Metoda s použitím automatického termodetekčního rotačního bubnového zařízení
Textiles - Determination of cotton fibre stickiness - Part 3: Method using an automatic thermodetection rotating drum device
Třídící znak: 800203Datum vydání: 01.08.2004    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13392
Kat. čís.: 63196
Textilie - Monofilamenty - Zjišťování délkové hmotnosti
Textiles - Monofilaments - Determination of linear density
Třídící znak: 800210Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17751-1
Kat. čís.: 518191
Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 1: Metoda světelné mikroskopie
Textiles - Quantitative analysis of cashmere, wool, other specialty animal fibers and their blends - Part 1: Light microscopy method
Třídící znak: 800211Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17751-2
Kat. čís.: 518352
Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu
Textiles - Quantitative analysis of cashmere, wool, other specialty animal fibres and their blends - Part 2: Scanning electron microscopy method
Třídící znak: 800211Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20705
Kat. čís.: 509989
Textilie - Kvantitativní mikroskopická analýza - Obecné principy zkoušení
Textiles - Quantitative microscopical analysis - General principles of testing
Třídící znak: 800212Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15930
Kat. čís.: 87316
Vlákna - Pružnost vláken - Metody zkoušení
Fibres - Elasticity of fibres - Test methods
Třídící znak: 800213Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 137
Kat. čís.: 99853
Vlna - Zjišťování průměru vláken - Metoda měření projekčním mikroskopem
Wool - Determination of fibre diameter - Projection microscope method
Třídící znak: 800214Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1833-1
Kat. čís.: 511958
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 1: Obecné principy zkoušení
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 1: General principles of testing
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-10
Kat. čís.: 508124
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 10: Směsi triacetátových nebo polylaktidových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dichlormethanu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 10: Mixtures of triacetate or polylactide with certain other fibres (method using dichloromethane)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1833-11
Kat. čís.: 504837
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 11: Směsi určitých celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 11: Mixtures of certain cellulose fibres with certain other fibres (method using sulfuric acid)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-12
Kat. čís.: 512348
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dimethylformamidu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 12: Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastane fibres with certain other fibres (method using dimethylformamide)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-13
Kat. čís.: 510175
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 13: Směsi určitých chlorovláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 13: Mixtures of certain chlorofibres with certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-14
Kat. čís.: 510183
Textilie - Kvantitativní chemická analýza – Část 14: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím ledové kyseliny octové)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 14: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using glacial acetic acid)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-15
Kat. čís.: 510283
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 15: Směsi juty s určitými živočišnými vlákny (metoda se stanovením obsahu dusíku)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 15: Mixtures of jute with certain animal fibres (method by determining nitrogen content)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-16
Kat. čís.: 509371
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím xylenu)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 16: Mixtures of polypropylene fibres with certain other fibres (method using xylene)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-17
Kat. čís.: 511124
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 17: Směsi celulózových vláken a určitých vláken s chlorovlákny a určitými jinými vlákny (metoda s použitím koncentrované kyseliny sírové)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 17: Mixtures of cellulose fibres and certain fibres with chlorofibres and certain other fibres (method using concentrated sulfuric acid)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-18
Kat. čís.: 512350
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 18: Směsi hedvábí s vlnou nebo jinou zvířecí srstí (metoda s použitím kyseliny sírové)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 18: Mixtures of silk with wool or other animal hair (method using sulfuric acid)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-19
Kat. čís.: 88050
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 19: Směsi celulózových vláken a azbestu (metoda spalováním)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 19: Mixtures of cellulose fibres and asbestos (method by heating)
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1833-2
Kat. čís.: 511957
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 2: Třísložkové směsi vláken
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 2: Ternary fibre mixtures
Třídící znak: 800216Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>