PLASTY


Vyhovuje 790 produktů
Aktuální strana 17 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 1167-4
Kat. čís.: 82677
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav
Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 4: Preparation of assemblies
Třídící znak: 643124Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1167-1
Kat. čís.: 82679
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 1: Obecná metoda
Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 1: General method
Třídící znak: 643124Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1167-2
Kat. čís.: 82682
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 2: Příprava zkušebních těles z trubek
Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 2: Preparation of pipe test pieces
Třídící znak: 643124Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1167-3
Kat. čís.: 82683
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava zkušebních těles ze součástí (tvarovek a ventilů)
Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 3: Preparation of components
Třídící znak: 643124Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13229
Kat. čís.: 89563
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové použití - Trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení viskozitního čísla a K-hodnoty
Thermoplastics piping systems for non-pressure applications - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes and fittings - Determination of the viscosity number and K-value
Třídící znak: 643125Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 705
Kat. čís.: 21963
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené reaktoplastové (GRP) trubky a fitinky - Metody pro regresní analýzu a její použití
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Methods for regression analyses and their use
Třídící znak: 643127Datum vydání: 01.10.1997  Náhled normy Cena: 395 Kč
  
ČSN EN 761
Kat. čís.: 21697
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z termoplastů (GRP) - Stanovení krípového faktoru za sucha
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the creep factor under dry conditions
Třídící znak: 643128Datum vydání: 01.03.1997    Cena: 245 Kč
  
ČSN EN ISO 3459
Kat. čís.: 515202
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení těsnosti za podtlaku
Plastic piping systems - Mechanical joints between fittings and pressure pipes - Test method for leaktightness under negative pressure
Třídící znak: 643129Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 637+AC
Kat. čís.: 26191
Plastové potrubní systémy - Součásti ze sklem vyztužených plastů - Stanovení obsahu složek gravimetrickou metodou
Plastic piping systems - Glass - reinforced plastic components - Determination of the amounts of constituents using the gravimetric method
Třídící znak: 643130Datum vydání: 01.11.1997  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN EN ISO 13968
Kat. čís.: 82587
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové pružnosti
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Determination of ring flexibility (ISO 13968:2008)
Třídící znak: 643132Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16871
Kat. čís.: 69569
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky a tvarovky z plastů - Metody přímého (přirozeného) stárnutí
Plastics piping and ducting systems - Plastics pipes and fittings - Method for exposure to direct (natural) weathering
Třídící znak: 643136Datum vydání: 01.02.2004  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8795
Kat. čís.: 63380
Plastové potrubní systémy pro rozvod pitné vody - Stanovení migrace - Stanovení migračních hodnot plastových trubek, tvarovek a jejich spojů
Plastic piping systems for the transport of water intended for human comsuption - Migration assesment - Determination of migration values of plastic pipes and fittings and their joints (ISO 8795:2001)
Třídící znak: 643137Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1393
Kat. čís.: 42489
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počátečních podélných tahových vlastností
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial longitudinal tensile properties
Třídící znak: 643138Datum vydání: 01.03.1997    Cena: 358 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 52757)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1999  
  
ČSN EN 1394
Kat. čís.: 42490
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počáteční obvodové tahové pevnosti
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the apparent initial circumferential tensile strength
Třídící znak: 643139Datum vydání: 01.03.1997    Cena: 395 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 52756)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1999  
  
ČSN EN 1447+A1
Kat. čís.: 87728
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé odolnosti vnitřním přetlakem
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of long-term resistance to internal pressure
Třídící znak: 643140Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 8483
Kat. čís.: 509808
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods to prove the design of bolted flange joints
Třídící znak: 643141Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 1120
Kat. čís.: 50681
Plastové potrubní systémy - Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužené skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení odolnosti proti účinku chemikálií na vnitřní straně úřezu deformovaného stlačením
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Determination of the resistance to chemical attack from the inside of a section in a deflected condition
Třídící znak: 643143Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN EN 1119
Kat. čís.: 83703
Plastové potrubní systémy - Spoje pro sklem vyztužené plastové trubky a tvarovky z reaktoplastů (GRP) - Zkouška těsnosti a odolnosti proti poškození ohebných spojů s elastomerním těsněním, které nejsou odolné speciálnímu namáhání
Plastics piping systems - Joints for glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods for leaktightness and resistance to damage of non-thrust resistant flexible joints with elastomeric sealing elements
Třídící znak: 643144Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 10468
Kat. čís.: 506462
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the ring creep properties under wet or dry conditions
Třídící znak: 643146Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10466
Kat. čís.: 514222
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Test method to prove the resistance to initial ring deflection
Třídící znak: 643147Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Další strana >>