PLASTY


Vyhovuje 786 produktů
Aktuální strana 20 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P CEN/TS 1452-7
Kat. čís.: 95945
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 7: Návod pro posuzování shody
Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
Třídící znak: 643185Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1452-3
Kat. čís.: 88243
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky
Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 3: Fittings
Třídící znak: 643185Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1519-1
Kat. čís.: 508477
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system
Třídící znak: 643186Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513027)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2021  
  
ČSN P CEN/TS 1519-2
Kat. čís.: 511904
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
Třídící znak: 643186Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 1455-2
Kat. čís.: 91546
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Acrylonitrilebutadiene- styrene (ABS) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
Třídící znak: 643187Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1455-1
Kat. čís.: 73106
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Třídící znak: 643187Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13844
Kat. čís.: 97760
Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro plastové tlakové trubky - Stanovení těsnosti za podtlaku, při úhlovém vychýlení a deformaci
Plastics piping systems - Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with plastic pressure pipes - Test method for leaktightness under negative pressure, angular deflection and deformation
Třídící znak: 643189Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13845
Kat. čís.: 97479
Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro tlakové trubky z termoplastů - Stanovení těsnosti vnitřním přetlakem při úhlovém vychýlení
Plastics piping systems - Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with thermoplastic pressure pipes - Test method for leaktightness under internal pressure and with angular deflection
Třídící znak: 643190Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 1453-2
Kat. čís.: 503927
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod na prokazování shody
Plastics piping systems with structured wall pipes for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
Třídící znak: 643191Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1453-1
Kat. čís.: 503019
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky a systém
Plastics piping systems with structured-wall pipes for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes and the system
Třídící znak: 643191Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506977)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2019  
  
ČSN P CEN/TS 12200-2
Kat. čís.: 502477
Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Plastics rainwater piping systems for above ground external use - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
Třídící znak: 643193Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12200-1
Kat. čís.: 500409
Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Plastics rainwater piping systems for above ground external use - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Třídící znak: 643193Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13846
Kat. čís.: 61234
Plastové potrubní systémy - Součásti a spoje osově namáhané a bez osového namáhání pro tlakové potrubní systémy z termoplastů - Stanovení dlouhodobé těsnosti vnitřním přetlakem
Plastics piping systems - End-load-bearing and non-end-loadbearing assemblies and joints for thermoplastics pressure piping - Test method for long-term leaktightness under internal water pressure (ISO 13846:2000)
Třídící znak: 643194Datum vydání: 01.07.2001    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 64 3200
Kat. čís.: 29868
Plasty. Polyvinylchlorid. Základné ustanovenia
Plastics. Polyvinylchloride (PVC). General requirement
Třídící znak: 643200Datum vydání: 01.06.1991  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36162)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1992  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 53722)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.10.1998  
  
ČSN EN ISO 1265
Kat. čís.: 78682
Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení obsahu nečistot a cizích částic
Plastics - Poly(vinyl chloride) resins - Determination of number of impurities and foreign particles
Třídící znak: 643201Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4608
Kat. čís.: 56571
Plasty - Homopolymery vinylchloridu pro obecné použití - Stanovení absorpce změkčovadla za pokojové teploty
Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride for general use - Determination of plasticizer absorption at room temperature
Třídící znak: 643203Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 11468
Kat. čís.: 58813
Plasty - Příprava past z polyvinylchloridu (PVC) pro zkušební účely - Ponořovací metoda
Plastics- Preparation of PVC pastes for test purposes - Dissolver method
Třídící znak: 643204Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 4612
Kat. čís.: 507408
Plasty - Příprava PVC past pro zkušební účely - Metoda planetární míchačky
Plastics - Preparation of PVC pastes for test purposes - Planetary-mixer method
Třídící znak: 643205Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 305
Kat. čís.: 508419
Plasty - Stanovení tepelné stability homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu a jejich směsí obsahujících chlor - Metoda změny barvy
Plastics - Determination of thermal stability of poly(vinyl chloride), related chlorine-containing homopolymers and copolymers and their compounds - Discoloration method
Třídící znak: 643208Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 182-2
Kat. čís.: 57443
Plasty - Stanovení tendence sloučenin a produktů založených na homopolymerech a kopolymerech vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a další kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 2: pH -metoda
Plastics - Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic products at elevated temperatures - Part 2: pH method (ISO 182-2:1990)
Třídící znak: 643209Datum vydání: 01.03.2000    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  Další strana >>