PLASTY


Vyhovuje 790 produktů
Aktuální strana 27 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 14616
Kat. čís.: 72381
Plasty - Tepelně smrštitelné folie z polyethylenu, kopolymerů ethylenu a jejich směsí - Stanovení podélného a příčného smrštění
Plastics - Heatshrinkable films of polyethylene, ethylene copolymers and their mixtures - Determination of shrinkage stress and contraction stress
Třídící znak: 646010Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13206+A1
Kat. čís.: 509979
Plasty - Krycí plastové fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví
Plastics - Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture
Třídící znak: 646041Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13207
Kat. čís.: 505182
Plasty - Silážní fólie a vaky z termoplastů určené pro použití v zemědělství
Plastics - Thermoplastic silage films and tubes for use in agriculture
Třídící znak: 646042Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13655
Kat. čís.: 505183
Plasty - Mulčovací fólie z termoplastů využitelné po použití, pro použití v zemědělství a zahradnictví
Plastics - Thermoplastic mulch films recoverable after use, for use in agriculture and horticulture
Třídící znak: 646043Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17098-2
Kat. čís.: 504751
Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 2: Metoda pro stanovení propustnosti fólií použitím statické metody
Plastics - Barrier films for agricultural and horticultural soil disinfection by fumigation - Part 2: Method for film permeability determination using a static technique
Třídící znak: 646045Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17098-1
Kat. čís.: 504752
Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 1: Specifikace pro bariérové fólie
Plastics - Barrier films for agricultural and horticultural soil disinfection by fumigation - Part 1: Specifications for barrier films
Třídící znak: 646045Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17033
Kat. čís.: 504753
Plasty - Biodegradabilní mulčovací fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví - Požadavky a metody zkoušení
Plastics - Biodegradable mulch films for use in agriculture and horticulture - Requirements and test methods
Třídící znak: 646046Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11833-2
Kat. čís.: 76347
Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 2: Desky o tloušťce menší než 1 mm
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) sheets - Types, dimensions and characteristics - Part 2: Sheets of thickness less than 1 mm
Třídící znak: 646301Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11833-1
Kat. čís.: 508981
Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Část 1: Typy, rozměry a charakteristiky pro desky o tloušťce 1 mm a větší
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) sheets - Part 1: Types, dimensions and characteristics for sheets of thickness not less than 1 mm
Třídící znak: 646301Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11963
Kat. čís.: 508982
Plasty - Polykarbonátové fólie - Typy, rozměry a charakteristiky
Plastics - Polycarbonate sheets - Types, dimensions and characteristics
Třídící znak: 646310Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9080
Kat. čís.: 92304
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace
Plastics piping and ducting systems - Determination of the longterm hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation
Třídící znak: 646401Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11295
Kat. čís.: 504538
Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu
Classification and information on design and applications of plastics piping systems used for renovation and replacement
Třídící znak: 646402Datum vydání: 01.06.2018Datum zrušení: 01.09.2022 Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11295
Kat. čís.: 514783
Nová
Plastové potrubní systémy používané pro sanaci potrubí - Klasifikace a přehled strategických, taktických a provozních činností
Plastics piping systems used for the rehabilitation of pipelines - Classification and overview of strategic, tactical and operational activities
Třídící znak: 646402Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15494
Kat. čís.: 507503
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém
Plastics piping systems for industrial applications - Polybutene (PB), polyethylene (PE), polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT), crosslinked polyethylene (PE-X), polypropylene (PP) - Metric series for specifications for components and the system
Třídící znak: 646403Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512685)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN EN ISO 15493
Kat. čís.: 69311
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady
Plastics piping systems for industrial applications - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Specifications for components and the system - Metric series
Třídící znak: 646404Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 503284)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
ČSN EN 14741
Kat. čís.: 75836
Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů - Spoje pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů s elastomerním těsněním vyhodnocením těsnícího tlaku
Thermoplastics piping and ducting systems - Joints for buried non-pressure applications - Test method for the long-term sealing performance of joints with elastomeric seals by estimating the sealing pressure
Třídící znak: 646405Datum vydání: 01.09.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3126
Kat. čís.: 74323
Plastové potrubní systémy - Plastové součásti - Stanovení rozměrů
Plastics piping systems - Plastics components - Determinaton of dimensions
Třídící znak: 646406Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 14807
Kat. čís.: 95110
Plastové potrubní systémy - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Návod na strukturální analýzu GRP-UP potrubí uloženého v zemi
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Guidance for the structural analysis of buried GRP-UP pipelines
Třídící znak: 646407Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TR 15438
Kat. čís.: 82974
Plastové potrubní systémy - Pokyny pro kódování výrobků a jejich určené použití
Plastics piping systems - Guidance for coding of products and their intended uses
Třídící znak: 646408Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16486-1
Kat. čís.: 511543
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 1: Obecně
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 1: General
Třídící znak: 646409Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Další strana >>