PLASTY


Vyhovuje 793 produktů
Aktuální strana 33 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 4433-2
Kat. čís.: 97234
Trubky z termoplastů - Odolnost vůči kapalným chemikáliím - Klasifikace - Část 2: Trubky z polyolefinů
Thermoplastics pipes - Resistance to liquid chemicals - Classification - Part 2: Polyolefin pipes
Třídící znak: 646451Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 4433-1
Kat. čís.: 97237
Trubky z termoplastů - Odolnost vůči kapalným chemikáliím - Klasifikace - Část 1: Zkouška ponořením
Thermoplastics pipes - Resistance to liquid chemicals - Classification - Part 1: Immersion test method
Třídící znak: 646451Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 11173
Kat. čís.: 97236
Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům - Stupňovitá metoda
Thermoplastics pipes - Determination of resistance to external blows - Staircase method
Třídící znak: 646452Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504842)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN ISO 13953
Kat. čís.: 97230
Trubky a tvarovky z polyethylenu (PE) - Zkouška tahových vlastností a způsobu porušení zkušebních těles vyrobených svařováním na tupo
Polyethylene (PE) pipes and fittings - Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint
Třídící znak: 646453Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 13254
Kat. čís.: 97060
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Zkouška vodotěsnosti
Thermoplastics piping systems for non-pressure applications - Test method for watertightness
Třídící znak: 646454Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504843)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN EN ISO 13255
Kat. čís.: 97061
Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady - Zkouška vzduchotěsnosti spojů
Thermoplastics piping systems for soil and waste discharge inside buildings - Test method for airtightness of joints
Třídící znak: 646455Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504844)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN ISO 13956
Kat. čís.: 97066
Plastové trubky a tvarovky - Stanovení soudržnosti svařovaných sedlových spojů - Vyhodnocení tažnosti svařovaného spoje trhací zkouškou
Plastics pipes and fittings - Decohesion test of polyethylene (PE) saddle fusion joints - Evaluation of ductility of fusion joint interface by tear test
Třídící znak: 646456Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 13257
Kat. čís.: 507407
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)
Thermoplastics piping systems for non-pressure applications - Test method for resistance to elevated temperature cycling
Třídící znak: 646457Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13259
Kat. čís.: 511374
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem
Thermoplastics piping systems for underground nonpressure applications - Test method for leaktightness of elastomeric sealing ring type joints
Třídící znak: 646459Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 17454
Kat. čís.: 97068
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky - Zkouška soudržnosti různých vrstev tahovým přípravkem
Plastics piping systems - Multilayer pipes - Test method for the adhesion of the different layers using a pulling rig
Třídící znak: 646460Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 17456
Kat. čís.: 97070
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti
Plastics piping systems - Multilayer pipes - Determination of long-term strength
Třídící znak: 646461Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 18373-1
Kat. čís.: 97069
Trubky z neměkčeného PVC - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Měření teploty zpracování
Rigid PVC pipes - Differential scanning calorimetry (DSC) method - Part 1: Measurement of the processing temperature
Třídící znak: 646462Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 13263
Kat. čís.: 97064
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti
Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Thermoplastics fittings - Test method for impact strength
Třídící znak: 646463Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504847)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN EN ISO 13264
Kat. čís.: 97065
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek
Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Thermoplastics fittings - Test method for mechanical strength or flexibility of fabricated fittings
Třídící znak: 646464Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504848)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN ISO 13955
Kat. čís.: 97235
Plastové trubky a tvarovky - Zkouška soudržnosti drcením polyethylenových (PE) elektrosvařovaných sestav
Plastics pipes and fittings - Crushing decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies
Třídící znak: 646465Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 13966
Kat. čís.: 97233
Trubky a tvarovky z termoplastů - Jmenovitá kruhová tuhost
Thermoplastics pipes and fittings - Nominal ring stiffnesses
Třídící znak: 646466Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 2507-2
Kat. čís.: 97231
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 2: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z PVC-U nebo PVC-C a PVC-HI trubky
Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening temperature - Part 2: Test conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) pipes and fittings and for high impact resistance poly(vinyl chloride) (PVC-HI) pipes
Třídící znak: 646467Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504850)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN EN ISO 2507-1
Kat. čís.: 97227
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 1: Obecná zkušební metoda
Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening temperature - Part 1: General test method
Třídící znak: 646467Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504849)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN EN ISO 2507-3
Kat. čís.: 504110
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 3: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z ABS a ASA
Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening temperature - Part 3: Test conditions for acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) and acrylonitrile/styrene/acrylic ester (ASA) pipes and fittings
Třídící znak: 646467Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 4065
Kat. čís.: 506460
Trubky z termoplastů - Univerzální tabulka tlouštěk stěny
Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table
Třídící znak: 646468Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  33 34 35 36 37 38 39 40  Další strana >>