PLASTY


Vyhovuje 783 produktů
Aktuální strana 39 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13417-2
Kat. čís.: 64277
Výztuže - Specifikace pro tkaniny - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky
Reinforcement - Specifications for woven fabrics - Part 2: Methods of test and general requirements
Třídící znak: 647811Datum vydání: 01.07.2002    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13417-3
Kat. čís.: 64275
Výztuže - Specifikace pro tkaniny - Část 3: Speciální požadavky
Reinforcement - Specifications for woven fabrics - Part 3: Specific requirements
Třídící znak: 647811Datum vydání: 01.07.2002    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14118-1
Kat. čís.: 67273
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné rohože (rohože ze sekaných skelných pramenců a nekonečných vláken) - Část 1: Značení
Reinforcement - Specifications for textile glass mats (chopped strand and continuous filament mats) - Part 1: Designation
Třídící znak: 647812Datum vydání: 01.09.2003    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14118-2
Kat. čís.: 67274
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné rohože (rohože ze sekaných skelných pramenců a nekonečných vláken) - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky
Reinforcement - Specifications for textile glass mats (chopped strand and continuous filament mats) - Part 2: Methods of test and general requirements
Třídící znak: 647812Datum vydání: 01.09.2003    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14118-3
Kat. čís.: 67275
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné rohože (rohože ze sekaných skelných pramenců a nekonečných vláken) - Část 3: Specifické požadavky
Reinforcement - Specifications for textile glass mats (chopped strand and continuous filament mats) - Part 3: Specific requirements
Třídící znak: 647812Datum vydání: 01.09.2003    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13421
Kat. čís.: 75833
Plasty - Reaktoplasty pro tváření - Kompozity a vyztužující vlákna - Příprava zkušebních těles pro stanovení anizotropie vlastností lisovaných kompozitů
Plastics - Thermoset moulding compounds - Composites and reinforcement fibres - Preparation of specimens for determining the anisotropy of the properties of compression moulding composites
Třídící znak: 649309Datum vydání: 01.09.2006    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14126
Kat. čís.: 58124
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností v tlaku v rovině výztuže
Fibre-reinforced plastic composites - Determination of compressive properties in the in-plane direction (ISO 14126:1999)
Třídící znak: 649311Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 66054)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2003  
  
ČSN EN 13706-1
Kat. čís.: 77477
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování
Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles - Part 1: Designation
Třídící znak: 649312Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13706-2
Kat. čís.: 77478
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky
Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles - Part 2: Methods of test and general requirements
Třídící znak: 649312Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 84260)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2009  
  
ČSN EN 13706-3
Kat. čís.: 77479
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky
Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles - Part 3: Specific requirements
Třídící znak: 649312Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15310
Kat. čís.: 74330
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení modulu pružnosti ve smyku metodou torzní desky
Fibre-reinforced plastic composites - Determination of the inplane shear modulus by the plate twist method
Třídící znak: 649313Datum vydání: 01.02.2006    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16245-1
Kat. čís.: 93480
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 1: Obecné požadavky
Fibre-reinforced plastic composites - Declaration of raw material characteristics - Part 1: General requirements
Třídící znak: 649315Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16245-2
Kat. čís.: 93615
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 2: Specifické požadavky na pryskyřici, vytvrzovací systémy, přísady a modifikátory
Fibre-reinforced plastic composites - Declaration of raw material characteristics - Part 2: Specific requirements for resin, curing systems, additives and modifiers
Třídící znak: 649315Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16245-3
Kat. čís.: 93613
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 3: Specifické požadavky pro vlákna
Fibre-reinforced plastic composites - Declaration of raw material characteristics - Part 3: Specific requirements for fibre
Třídící znak: 649315Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16245-4
Kat. čís.: 93479
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 4: Specifické požadavky pro textilie
Fibre-reinforced plastic composites - Declaration of raw material characteristics - Part 4: Specific requirements for fabrics
Třídící znak: 649315Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16245-5
Kat. čís.: 93614
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 5: Specifické požadavky pro materiál jádra
Fibre-reinforced plastic composites - Declaration of raw material characteristics - Part 5: Specific requirements for core materials
Třídící znak: 649315Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20337
Kat. čís.: 509278
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Zkouška střihem za použití rámu pro stanovení křivky smykové napětí/smyková deformace a smykového modulu
Fibre-reinforced plastic composites - Shear test method using a shear frame for the determination of the in-plane shear stress/shear strain response and shear modulus
Třídící znak: 649320Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15534-1+A1
Kat. čís.: 504530
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků
Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 1: Test methods for characterisation of compounds and products
Třídící znak: 649330Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15534-4
Kat. čís.: 95114
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 4: Specifikace pro profily a dlaždice pro terasy
Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 4: Specifications for decking profiles and tiles
Třídící znak: 649330Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15534-5
Kat. čís.: 95112
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 5: Specifikace pro krytinové profily a tašky
Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 5: Specifications for cladding profiles and tiles
Třídící znak: 649330Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  39 40  Další strana >>