PLASTY


Vyhovuje 793 produktů
Aktuální strana 39 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14020-3
Kat. čís.: 66792
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné pramence - Část 3: Specifické požadavky
Reinforcements - Specification for textile glass rovings - Part 3: Specific requirements
Třídící znak: 647623Datum vydání: 01.07.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14020-2
Kat. čís.: 66793
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné pramence - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky
Reinforcements - Specification for textile glass rovings - Part 2: Methods of test and general requirements
Třídící znak: 647623Datum vydání: 01.07.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14020-1
Kat. čís.: 66795
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné pramence - Část 1: Označování
Reinforcements - Specification for textile glass rovings - Part 1: Designation
Třídící znak: 647623Datum vydání: 01.07.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13003-1
Kat. čís.: 57656
Para-aramidové nitě z nekonečných vláken - Část 1: Značení
Para-aramid fibre filament yarns - Part 1: Designation
Třídící znak: 647631Datum vydání: 01.12.1999    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 13003-2
Kat. čís.: 56567
Para-aramidové příze z nekonečných vláken - Část 2: Metody zkoušení a obecné specifikace
Para-aramid fibre filament yarns - Part 2: Methods of test and general specifications
Třídící znak: 647631Datum vydání: 01.11.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13003-3
Kat. čís.: 56568
Para-aramidové příze z nekonečných vláken - Část 3: Technické specifikace
Para-aramid fibre filament yarns - Part 3: Technical specifications
Třídící znak: 647631Datum vydání: 01.11.1999    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13473-1
Kat. čís.: 63146
Výztuže - Specifikace pro vícesměrné vícevrstvé textilie - Část 1: Označování
Reinforcement - Specifications for multi-axial multi-ply fabrics - Part 1: Designation
Třídící znak: 647810Datum vydání: 01.02.2002    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13473-3
Kat. čís.: 63148
Výztuže - Specifikace pro vícesměrné vícevrstvé textilie - Část 3: Speciální požadavky
Reinforcement - Specifications for multi-axial multi-ply fabrics - Part 3: Specific requirements
Třídící znak: 647810Datum vydání: 01.02.2002    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13473-2
Kat. čís.: 63149
Výztuže - Specifikace pro vícesměrné vícevrstvé textilie - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky
Reinforcement - Specifications for multi-axial multi-ply fabrics - Part 2: Methods of test and general requirements
Třídící znak: 647810Datum vydání: 01.02.2002    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13417-3
Kat. čís.: 64275
Výztuže - Specifikace pro tkaniny - Část 3: Speciální požadavky
Reinforcement - Specifications for woven fabrics - Part 3: Specific requirements
Třídící znak: 647811Datum vydání: 01.07.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13417-1
Kat. čís.: 64276
Výztuže - Specifikace pro tkaniny - Část 1: Označování
Reinforcement - Specifications for woven fabrics - Part 1: Designation
Třídící znak: 647811Datum vydání: 01.07.2002    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13417-2
Kat. čís.: 64277
Výztuže - Specifikace pro tkaniny - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky
Reinforcement - Specifications for woven fabrics - Part 2: Methods of test and general requirements
Třídící znak: 647811Datum vydání: 01.07.2002    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14118-1
Kat. čís.: 67273
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné rohože (rohože ze sekaných skelných pramenců a nekonečných vláken) - Část 1: Značení
Reinforcement - Specifications for textile glass mats (chopped strand and continuous filament mats) - Part 1: Designation
Třídící znak: 647812Datum vydání: 01.09.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14118-2
Kat. čís.: 67274
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné rohože (rohože ze sekaných skelných pramenců a nekonečných vláken) - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky
Reinforcement - Specifications for textile glass mats (chopped strand and continuous filament mats) - Part 2: Methods of test and general requirements
Třídící znak: 647812Datum vydání: 01.09.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14118-3
Kat. čís.: 67275
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné rohože (rohože ze sekaných skelných pramenců a nekonečných vláken) - Část 3: Specifické požadavky
Reinforcement - Specifications for textile glass mats (chopped strand and continuous filament mats) - Part 3: Specific requirements
Třídící znak: 647812Datum vydání: 01.09.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13421
Kat. čís.: 75833
Plasty - Reaktoplasty pro tváření - Kompozity a vyztužující vlákna - Příprava zkušebních těles pro stanovení anizotropie vlastností lisovaných kompozitů
Plastics - Thermoset moulding compounds - Composites and reinforcement fibres - Preparation of specimens for determining the anisotropy of the properties of compression moulding composites
Třídící znak: 649309Datum vydání: 01.09.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14126
Kat. čís.: 58124
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností v tlaku v rovině výztuže
Fibre-reinforced plastic composites - Determination of compressive properties in the in-plane direction (ISO 14126:1999)
Třídící znak: 649311Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 66054)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2003  
  
ČSN EN 13706-2
Kat. čís.: 77478
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky
Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles - Part 2: Methods of test and general requirements
Třídící znak: 649312Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 84260)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2009  
  
ČSN EN 13706-3
Kat. čís.: 77479
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky
Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles - Part 3: Specific requirements
Třídící znak: 649312Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13706-1
Kat. čís.: 77477
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování
Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles - Part 1: Designation
Třídící znak: 649312Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  39 40  Další strana >>