PLASTY


Vyhovuje 793 produktů
Aktuální strana 36 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1186-5
Kat. čís.: 66386
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 5: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí migrační cely
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 5: Test methods for overall migration into aqueous food simulants by cell
Třídící znak: 647110Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1186-2
Kat. čís.: 66387
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje při celkovém ponoření
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 2: Test methods for overall migration into olive oil by total immersion
Třídící znak: 647110Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1186-1
Kat. čís.: 66388
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 1: Guide to the selection of conditions and test methods for overall migration
Třídící znak: 647110Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 73907)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2005  
  
ČSN EN 1186-8
Kat. čís.: 66389
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 8: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje naplněním předmětu
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 8: Test methods for overall migration into olive oil by article filling
Třídící znak: 647110Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1186-9
Kat. čís.: 66390
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 9: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů naplněním předmětu
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 9: Test methods for overall migration into aqueous food simulants by article filling
Třídící znak: 647110Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1186-4
Kat. čís.: 66391
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 4: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí migrační cely
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 4: Test methods for overall migration into olive oil by cell
Třídící znak: 647110Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1186-11
Kat. čís.: 67102
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 11: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do směsi syntetických triglyceridů označených izotopem uhlíku 14C
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 11: Test methods for overall migration into mixtures of 14C-labelled synthetic triglycerides
Třídící znak: 647110Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1186-10
Kat. čís.: 67103
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 10: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje (modifikovaná metoda pro případy, kdy se projeví neúplná extrakce olivového oleje)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 10: Test methods for overall migration into olive oil (modified method for use in case where incomplete extraction of olive oil occurs)
Třídící znak: 647110Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 13130-10
Kat. čís.: 74771
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 10: Stanovení akrylamidu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 10: Determination of acrylamide in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 13130-9
Kat. čís.: 74772
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 9: Stanovení vinylesteru kyseliny octové v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 9: Determination of acetic acid, vinyl ester in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 13130-12
Kat. čís.: 74774
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 12: Stanovení 1,3-benzendimethanaminu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 12: Determination of 1,3?benzenedimethanamine in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 13130-11
Kat. čís.: 74775
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 11: Stanovení kyseliny 11-aminoundekanové v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 11: Determination of 11-aminoundecanoic acid in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 13130-19
Kat. čís.: 73491
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 19: Stanovení dimethylaminoethanolu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 19: Determination of dimethylaminoethanol in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-18
Kat. čís.: 73492
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 18: Stanovení 1,2-dihydroxybenzenu, 1,3-dihydroxybenzenu, 1,4-dihydroxybenzenu, 4,4-dihydroxybenzofenonu a 4,4-dihydroxybifenylu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 18: Determination of 1,2- dihydroxybenzene, 1,3-dihydroxybenzene, 1,4- dihydroxybenzene, 4,4'-dihydroxybenzophenone and 4,4'dihydroxybiphenyl in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-17
Kat. čís.: 73493
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 17: Stanovení carbonylchloridu v plastech
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 17: Determination of carbonyl chloride in plastics
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-28
Kat. čís.: 73482
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 28: Stanovení 1,1,1-trimethylolpropanu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 28: Determination of 1,1,1-trimethylolpropane in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-27
Kat. čís.: 73483
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 27: Stanovení 2,4,6-triamino-1,3,5-triazinu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 27: Determination of 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-26
Kat. čís.: 73484
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 26: Stanovení 1-oktanu a tetrahydrofuranu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 26: Determination of 1- octene and tetrahydrofuran in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-25
Kat. čís.: 73485
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 25: Stanovení 4-methyl-1-pentenu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 25: Determination of 4- methyl-1-pentene in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-24
Kat. čís.: 73486
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 24: Stanovení kyseliny maleinové a maleinanhydridu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 24: Determination of maleic acid and maleic anhydride in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  36 37 38 39 40  Další strana >>