PLASTY


Vyhovuje 783 produktů
Aktuální strana 37 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P CEN/TS 13130-24
Kat. čís.: 73486
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 24: Stanovení kyseliny maleinové a maleinanhydridu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 24: Determination of maleic acid and maleic anhydride in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-25
Kat. čís.: 73485
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 25: Stanovení 4-methyl-1-pentenu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 25: Determination of 4- methyl-1-pentene in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-26
Kat. čís.: 73484
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 26: Stanovení 1-oktanu a tetrahydrofuranu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 26: Determination of 1- octene and tetrahydrofuran in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-27
Kat. čís.: 73483
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 27: Stanovení 2,4,6-triamino-1,3,5-triazinu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 27: Determination of 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-28
Kat. čís.: 73482
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 28: Stanovení 1,1,1-trimethylolpropanu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 28: Determination of 1,1,1-trimethylolpropane in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-9
Kat. čís.: 74772
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 9: Stanovení vinylesteru kyseliny octové v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 9: Determination of acetic acid, vinyl ester in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 14235
Kat. čís.: 73937
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na kovových podkladech - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci
Materials and articles in contact with foodstuffs - Polymeric coatings on metal substrates - Guide to the selection of conditions and test methods for overall migration
Třídící znak: 647120Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 14234
Kat. čís.: 73913
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na papír a lepenku - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci
Materials and articles in contact with foodstuffs - Polymeric coatings on paper and board - Guide to the selection of conditions and test methods for overall migration
Třídící znak: 647121Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14233
Kat. čís.: 67747
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Stanovení teploty materiálů a předmětů z plastů na rozhraní plast/potravina během ohřevu v mikrovlnné a konvenční troubě pro volbu příslušné teploty při zkoušení migrace
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Determination of temperature of plastics materials and articles at the plastics/food interface during microwave and conventional oven heating in order to select the appropriate temperature for migration testing
Třídící znak: 647125Datum vydání: 01.07.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14481
Kat. čís.: 69086
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Metody zkoušení pro stanovení tukového kontaktu
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Test methods for the determination of fatty contact
Třídící znak: 647130Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 14577
Kat. čís.: 73914
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Polymerní přísady - Metoda zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která leží pod 1000 Daltonů
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Polymeric additives - Test method for the determination of the mass fraction of a polymeric additive that lies below 1000 Daltons
Třídící znak: 647131Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15136
Kat. čís.: 77158
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení BADGE, BFDGE a jejich hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Certain epoxy derivatives subject to limitation - Determination of BADGE, BFDGE and their hydroxy and chlorinated derivatives in food simulants
Třídící znak: 647136Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15137
Kat. čís.: 77159
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení NOGE a jeho hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů
Materials and articles in contact with foodstuffs - Certain epoxy derivatives subject to limitation - Determination of NOGE and its hydroxy and chlorinated derivatives
Třídící znak: 647137Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 438-1
Kat. čís.: 500009
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 1: Úvod a obecné informace
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 1: Introduction and general information
Třídící znak: 647501Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 438-2+A1
Kat. čís.: 508044
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 2: Stanovení vlastností
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 2: Determination of properties
Třídící znak: 647501Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 438-3
Kat. čís.: 500008
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 3: Klasifikace a specifikace pro lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 3: Classification and specifications for laminates less than 2 mm thick intended for bonding to supporting substrates
Třídící znak: 647501Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 438-4
Kat. čís.: 500007
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 4: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 4: Classification and specifications for compact laminates of thickness 2 mm and greater
Třídící znak: 647501Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 438-5
Kat. čís.: 99999
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 5: Klasifikace a specifikace pro podlahové lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 5: Classification and specifications for flooring grade laminates less than 2 mm thick intended for bonding to supporting substrates
Třídící znak: 647501Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 438-6
Kat. čís.: 99998
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 6: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší pro venkovní použití
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 6: Classification and specifications for Exterior-grade compact laminates of thickness 2 mm and greater
Třídící znak: 647501Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 438-7
Kat. čís.: 73986
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes
Třídící znak: 647501Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85274)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
První strana Předchozí strana  37 38 39 40  Další strana >>