PLASTY


Vyhovuje 793 produktů
Aktuální strana 37 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P CEN/TS 13130-23
Kat. čís.: 73487
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 23: Stanovení formaldehydu a hexamethylentetraminu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 23: Determination of formaldehyde and hexamethylenetetramine in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-22
Kat. čís.: 73488
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 22: Stanovení ethylenoxidu a propylenoxidu v plastech
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 22: Determination of ethylene oxide and propylene oxide in plastics
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-21
Kat. čís.: 73489
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 21: Stanovení ethylendiaminu a hexamethylendiaminu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 21: Determination of ethylenediamine and hexamethylenediamine in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-20
Kat. čís.: 73490
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 20: Stanovení epichlorhydrinu v plastech
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 20: Determination of epichlorohydrin in plastics
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-13
Kat. čís.: 73411
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 13: Stanovení 2,2-bis (4-hydroxyfenyl)propanu (Bisfenol A) v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 13: Determination of 2,2- bis(4-hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A) in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.09.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-14
Kat. čís.: 73412
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 14: Stanovení 3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl)-2-indolinonu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 14: Determination of 3,3- bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-2-indoline in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.09.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-15
Kat. čís.: 73413
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 15: Stanovení 1,3-butadienu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 15: Determination of 1,3- butadiene in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.09.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 13130-16
Kat. čís.: 73414
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 16: Stanovení kaprolaktamu a kaprolaktamové soli v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 16: Determination of caprolactam and caprolactam salt in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.09.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13130-4
Kat. čís.: 73012
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 4: Stanovení 1,3-butadienu v plastech
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 4: Determination of 1,3-butadiene in plastics
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13130-1
Kat. čís.: 73004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 1: Pokyny pro zkoušení specifické migrace složek z plastů do potravin a jejich simulantů, stanovení složek v plastech a výběr podmínek pro vystavení simulantům potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 1: Guide to test methods for the specific migration of substances from plastics to foods and food simulants and the determination of substances in plastics and the selection of conditions of exposure to food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13130-2
Kat. čís.: 73005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 2: Stanovení kyseliny tereftalové v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 2: Determination of terephthalic acid in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13130-3
Kat. čís.: 73011
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 3: Stanovení akrylonitrilu v potravinách a simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 3: Determination of food simulants acrylonitrile in food and
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13130-5
Kat. čís.: 73268
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 5: Stanovení vinylidenchloridu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 5: Determination of vinylidene chloride in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13130-6
Kat. čís.: 73269
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 6: Stanovení vinylidenchloridu v plastech
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 6: Determination of vinylidene chloride in plastics
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13130-7
Kat. čís.: 73270
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 7: Stanovení monoethylenglykolu a diethylenglykolu v simulantech potravin
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 7: Determination of monoethylene glycol and diethylene glycol in food simulants
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13130-8
Kat. čís.: 73271
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 8: Stanovení isokyanátů v plastech
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 8: Determination of isocyanates in plastics
Třídící znak: 647115Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 14235
Kat. čís.: 73937
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na kovových podkladech - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci
Materials and articles in contact with foodstuffs - Polymeric coatings on metal substrates - Guide to the selection of conditions and test methods for overall migration
Třídící znak: 647120Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 14234
Kat. čís.: 73913
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na papír a lepenku - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci
Materials and articles in contact with foodstuffs - Polymeric coatings on paper and board - Guide to the selection of conditions and test methods for overall migration
Třídící znak: 647121Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14233
Kat. čís.: 67747
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Stanovení teploty materiálů a předmětů z plastů na rozhraní plast/potravina během ohřevu v mikrovlnné a konvenční troubě pro volbu příslušné teploty při zkoušení migrace
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Determination of temperature of plastics materials and articles at the plastics/food interface during microwave and conventional oven heating in order to select the appropriate temperature for migration testing
Třídící znak: 647125Datum vydání: 01.07.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14481
Kat. čís.: 69086
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Metody zkoušení pro stanovení tukového kontaktu
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Test methods for the determination of fatty contact
Třídící znak: 647130Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  37 38 39 40  Další strana >>