PLASTY


Vyhovuje 793 produktů
Aktuální strana 32 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14982+A1
Kat. čís.: 87305
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhosti
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers and manholes - Determination of ring stiffness
Třídící znak: 646439Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10931
Kat. čís.: 76366
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro součásti a systém
Plastics piping systems for industrial applications - Poly(vinylidene fluoride) (PVDF) - Specifications for components and the system
Třídící znak: 646440Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 99138)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2016  
  
ČSN EN 14830
Kat. čís.: 77584
Inspekční komory a šachtová dna z termoplastů - Stanovení odolnosti zborcení
Thermoplastics inspection chamber and manhole bases - Test methods for buckling resistance
Třídící znak: 646441Datum vydání: 01.04.2007    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 17484-1
Kat. čís.: 97059
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně - Část 1: Požadavky na systémy
Plastics piping systems - Multilayer pipe systems for indoor gas installations with a maximum operating pressure up to and including 5 bar (500 kPa) - Part 1: Specifications for systems
Třídící znak: 646442Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P CEN/TS 14541
Kat. čís.: 94685
Trubky a tvarovky z plastů - Charakteristiky pro použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu
Plastics pipes and fittings - Characteristics for utilisation of non-virgin PVC-U, PP and PE materials
Třídící znak: 646443Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 13476-4
Kat. čís.: 510843
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Návod pro posuzování shody
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 4: Assessment of conformity
Třídící znak: 646444Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13476-3+A1
Kat. čís.: 512436
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B
Třídící znak: 646444Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13476-2+A1
Kat. čís.: 512437
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A
Třídící znak: 646444Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13476-1
Kat. čís.: 507504
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: General requirements and performance characteristics
Třídící znak: 646444Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17150
Kat. čís.: 508792
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Zkušební metoda pro stanovení krátkodobé pevnosti v tlaku v nádržích
Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Test method for determination of short-term compression strength of boxes
Třídící znak: 646445Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17176-7
Kat. čís.: 511903
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 7: Posuzování shody
Plastics piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 7: Assessment of conformity
Třídící znak: 646446Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17176-2
Kat. čís.: 507889
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 2: Trubky
Plastics piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 2: Pipes
Třídící znak: 646446Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17176-5
Kat. čís.: 507890
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 5: Vhodnost použití systému
Plastics piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 5: Fitness for purpose of the system
Třídící znak: 646446Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17176-1
Kat. čís.: 507891
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 1: Obecně
Plastics piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 1: General
Třídící znak: 646446Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17176-3
Kat. čís.: 507892
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 3: Tvarovky
Plastics piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 3: Fittings
Třídící znak: 646446Datum vydání: 01.10.2019Datum zrušení: 01.11.2022 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17176-3
Kat. čís.: 515205
Nová
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 3: Tvarovky
Třídící znak: 646446Datum vydání: 01.10.2022    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17151
Kat. čís.: 508791
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Zkušební metoda pro stanovení dlouhodobé pevnosti v tlaku v nádržích
Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Test method for determination of long-term compression strength of boxes
Třídící znak: 646447Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15383+A1
Kat. čís.: 94767
Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Vstupní a revizní šachty
Plastics piping systems for drainage and sewerage - Glassreinforced thermosetting plastics (GRP) based on polyester resin (UP) - Manholes and inspection chambers
Třídící znak: 646448Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17152-1
Kat. čís.: 508790
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy - Část 1: Specifikace pro PP a PVC-U nádrže pro zachycení nadměrných dešťových srážek
Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Boxes used for infiltration, attenuation and storage systems - Part 1: Specifications for storm water boxes made of PP and PVCU
Třídící znak: 646449Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510911)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2020  
  
ČSN EN 16000
Kat. čís.: 86877
Plastové potrubní systémy - Systémy uvnitř budov - Instalace a upevnění součástí ve zkušebním zařízení vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
Plastics piping systems - Systems within the building structure - Mounting and fixing of components in the test apparatus to thermal attack by a single burning item
Třídící znak: 646450Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  32 33 34 35 36 37 38 39 40  Další strana >>