PLASTY


Vyhovuje 790 produktů
Aktuální strana 29 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 15875-2
Kat. čís.: 71823
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 2: Pipes
Třídící znak: 646413Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 80020)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.12.2007  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 512857)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN EN ISO 15875-3
Kat. čís.: 71824
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 3: Fittings
Třídící znak: 646413Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512856)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 514862)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
ČSN EN ISO 15875-5
Kat. čís.: 71785
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 5: Vhodnost použití systému
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 5: Fitness for purpose of the system
Třídící znak: 646413Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512855)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN EN ISO 15877-1
Kat. čís.: 84010
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: General
Třídící znak: 646414Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 88140)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.05.2011  
  
ČSN EN ISO 15877-2
Kat. čís.: 84011
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Pipes
Třídící znak: 646414Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 88144)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.05.2011  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 512854)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN EN ISO 15877-3
Kat. čís.: 84012
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 3: Fittings
Třídící znak: 646414Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 88143)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.05.2011  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 514863)Cena: 245 Kč
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
ČSN EN ISO 15877-5
Kat. čís.: 84013
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 5: Fitness for purpose of the system
Třídící znak: 646414Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 88142)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.05.2011  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 512853)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN P CEN ISO/TS 15877-7
Kat. čís.: 507630
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Návod pro posuzování shody
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
Třídící znak: 646414Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 15874-7
Kat. čís.: 508882
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Návod pro posuzování shody
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypopylene (PP) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
Třídící znak: 646415Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15874-3
Kat. čís.: 93637
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 3: Fittings
Třídící znak: 646415Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 507030)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.03.2019  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 514861)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
ČSN EN ISO 15874-5
Kat. čís.: 93638
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 5: Fitness for purpose of the system
Třídící znak: 646415Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 507032)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.03.2019  
  
ČSN EN ISO 15874-1
Kat. čís.: 93635
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Obecně
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 1: General
Třídící znak: 646415Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 515856)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.02.2023  
  
ČSN EN ISO 15874-2
Kat. čís.: 93636
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 2: Pipes
Třídící znak: 646415Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 507031)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.03.2019  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 515749)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.02.2023  
  
ČSN EN ISO 15876-3
Kat. čís.: 502479
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutene (PB) - Part 3: Fittings
Třídící znak: 646416Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512237)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 514225)Cena: 245 Kč
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
ČSN EN ISO 15876-2
Kat. čís.: 502480
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutene (PB) - Part 2: Pipes
Třídící znak: 646416Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512118)Cena: 245 Kč
 
 Vydána: 01.06.2021  
  
ČSN EN ISO 15876-1
Kat. čís.: 502481
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Obecně
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutene (PB) - Part 1: General
Třídící znak: 646416Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15876-5
Kat. čís.: 502478
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutene (PB) - Part 5: Fitness for purpose of the system
Třídící znak: 646416Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512117)Cena: 245 Kč
 
 Vydána: 01.06.2021  
  
ČSN P CEN ISO/TS 15876-7
Kat. čís.: 507632
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Návod pro posuzování shody
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutylene (PB) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
Třídící znak: 646416Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11296-9
Kat. čís.: 516842
Nová
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 9: Vyvložkování s pevně ukotvenou plastovo vnitřní vrstvou
Třídící znak: 646420Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11296-2
Kat. čís.: 504960
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami
Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 2: Lining with continuous pipes
Třídící znak: 646420Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Další strana >>