PLASTY


Vyhovuje 790 produktů
Aktuální strana 25 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 8307
Kat. čís.: 506142
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky
Flexible cellular polymeric materials - Determination of resilience by ball rebound
Třídící znak: 645438Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10066
Kat. čís.: 54793
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení krípu při namáhání tlakem
Flexible cellular polymeric materials - Determination of creep in compression
Třídící znak: 645439Datum vydání: 01.03.1999    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2439
Kat. čís.: 83235
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení tvrdosti vtlačováním
Flexible cellular polymeric materials - Determination of hardness (indentation technique) (ISO 2439:2008)
Třídící znak: 645440Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3386-1
Kat. čís.: 54726
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 1: Nízkohustotní materiály
Polymerics materials, cellular flexible - Determination of stress-strain characteristic in compression - Part 1: Low-density materials
Třídící znak: 645441Datum vydání: 01.03.1999  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 87010)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.10.2010  
  
ČSN EN ISO 3386-2
Kat. čís.: 56545
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 2: Materiály s vysokou hustotou
Flexible cellular polymeric materials - Determination of stress-strain characteristics in compression - Part 2: High-density materials
Třídící znak: 645441Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 87009)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.10.2010  
  
ČSN EN ISO 1856
Kat. čís.: 507094
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku
Flexible cellular polymeric materials - Determination of compression set
Třídící znak: 645442Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 844
Kat. čís.: 513635
Tuhé lehčené plasty - Stanovení tlakových vlastností
Rigid cellular plastics - Determination of compression properties
Třídící znak: 645443Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 64 5444
Kat. čís.: 4741
Zkoušení lehčených hmot. Ohybová zkouška tvrdých lehčených hmot
Testing of cellular materials. Bending test for rigid cellular materials
Třídící znak: 645444Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14395)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1975  
  
ČSN EN ISO 3385
Kat. čís.: 96802
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení únavy při konstantním zatížení
Flexible cellular polymeric materials - Determination of fatigue by constant-load pounding
Třídící znak: 645451Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512821)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN EN ISO 3582
Kat. čís.: 63081
Měkké lehčené polymerní materiály - Laboratorní hodnocení charakteristik hořlavosti malých zkušebních těles v horizontální poloze vystavených malému plameni
Flexible cellular polymeric materials - Laboratory assessment of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame
Třídící znak: 645464Datum vydání: 01.10.2001  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 80695)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.03.2008  
  
ČSN EN ISO 7214
Kat. čís.: 90978
Lehčené plasty - Polyethylen - Metody zkoušení
Cellular plastics - Polyethylene - Methods of test
Třídící znak: 645482Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5999
Kat. čís.: 98735
Měkké lehčené polymerní materiály - Polyurethanová pěna pro použití jako nosný materiál mimo podklady pro koberce - Specifikace
Flexible cellular polymeric materials - Polyurethane foam for load-bearing applications excluding carpet underlay - Specification
Třídící znak: 645501Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15702
Kat. čís.: 83105
Lehčené plasty - Postup počítání buněk pro ohebný a tuhý polyurethan
Cellular Plastics - Cell count procedure for flexible and rigid polyurethane
Třídící znak: 645505Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29988-2
Kat. čís.: 505742
Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Polyoxymethylene (POM) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 645703Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29988-1
Kat. čís.: 509978
Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Plastics - Polyoxymethylene (POM) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 645703Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24025-1
Kat. čís.: 510944
Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 645705Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24025-2
Kat. čís.: 510945
Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 645705Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20558-1
Kat. čís.: 507639
Plasty – Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření – Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Plastics - Poly(phenylene sulfide) (PPS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 645706Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20558-2
Kat. čís.: 507640
Plasty – Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření – Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Poly(phenylene sulfide) (PPS) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimen and determination of properties
Třídící znak: 645706Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23153-2
Kat. čís.: 510109
Plasty - Polyetheretherketony (PEEK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Polyetheretherketone (PEEK) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 645707Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Další strana >>