PLASTY


Vyhovuje 790 produktů
Aktuální strana 26 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 23153-1
Kat. čís.: 510346
Plasty - Polyetheretherketony (PEEK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Plastics - Polyetheretherketone (PEEK) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 645707Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15342
Kat. čís.: 81552
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polystyrenových (PS) recyklátů
Plastics - Recycled plastics - Characterisation of polystyrene (PS) recyklates
Třídící znak: 645801Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15343
Kat. čís.: 81551
Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu
Plastics - Recycled Plastics - Plastics recycling traceability and assessment of conformity and recycled content
Třídící znak: 645802Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15344
Kat. čís.: 512964
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů
Plastics - Recycled plastics - Characterization of Polyethylene (PE) recyclates
Třídící znak: 645803Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15345
Kat. čís.: 81550
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polypropylenových (PP) recyklátů
Plastics - Recycled plastics - Characterisation of polypropylene (PP) recyklates
Třídící znak: 645804Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15346
Kat. čís.: 97563
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) recyklátů
Plastics - Recycled plastics - Characterisation of poly(vinylchloride) (PVC) recyclates
Třídící znak: 645805Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15347
Kat. čís.: 81543
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastových odpadů
Plastics - Recycled plastics - Characterisation of plastics wastes
Třídící znak: 645806Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15348
Kat. čís.: 97536
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalátových (PET) recyklátů
Plastics - Recycled plastics - Characterisation of poly(ethylene terephtalate) (PET) recyclates
Třídící znak: 645807Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 16010
Kat. čís.: 512114
Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení plastových odpadů a recyklátů
Plastics - Recycled plastics - Sampling procedures for testing plastics waste and recyclates
Třídící znak: 645810Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16011
Kat. čís.: 93975
Plasty - Recyklované plasty - Příprava vzorků
Plastics - Recycled plastics - Sample preparation
Třídící znak: 645811Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 16861
Kat. čís.: 98341
Plasty - Recyklované plasty - Stanovení vybraných referenčních látek v recyklovaných polyethylentereftalátech (PET) pro potravinářské účely
Plastics - Recycled plastics - Determination of selected marker compounds in food grade recycled polyethylene terephthalate (PET)
Třídící znak: 645812Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17627
Kat. čís.: 513019
Plasty - Recyklované plasty - Stanovení obsahu pevných kontaminantů
Plastics - Recycled plastics - Determination of solid contaminants content
Třídící znak: 645813Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11501
Kat. čís.: 72407
Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení rozměrových změn po zahřátí
Plastics - Film and sheeting - Determination of dimensional change on heating
Třídící znak: 646001Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8295
Kat. čís.: 72382
Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení koeficientu tření
Plastics - Film and sheeting - Determination of the coefficients of fraction
Třídící znak: 646002Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7765-1
Kat. čís.: 72383
Plastové folie a tenké desky - Stanovení rázové houževnatosti metodou padajícího tlouku - Část 1: Stupňovitá metoda
Plastics film and sheeting - Determination of impact resistance by the free-falling dart method - Part 1: Starcase methods (ISO 7765-1:1988)
Třídící znak: 646003Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15106-3
Kat. čís.: 73176
Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 3: Metoda s elektrolytickým čidlem
Plastics - Film and sheeting - Determination of water vapour transmission rate - Part 3: Electrolytic detection sensor method
Třídící znak: 646004Datum vydání: 01.09.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15106-1
Kat. čís.: 73174
Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 1: Metoda s vlhkostním čidlem
Plastics - Film and sheeting - Determination of water vapour transmission rate - Part 1: Humidity detection sensor method
Třídící znak: 646004Datum vydání: 01.09.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15106-2
Kat. čís.: 73175
Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 2: Metoda s infračerveným čidlem
Plastics - Film and sheeting - Determination of water vapour transmission rate - Part 2: Infrared detection sensor method
Třídící znak: 646004Datum vydání: 01.09.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11502
Kat. čís.: 507410
Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení odolnosti proti přilnutí
Plastics - Film and sheeting - Determination of blocking resistance
Třídící znak: 646005Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14932
Kat. čís.: 504750
Plasty - Napínací fólie z termoplastů pro balení silážních balíků
Plastics - Thermoplastic stretch films for wrapping silage bales
Třídící znak: 646006Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Další strana >>