PLASTY


Vyhovuje 790 produktů
Aktuální strana 22 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 8985
Kat. čís.: 514781
Nová
Plasty - Ethylenvinylacetátové kopolymery (EVAC) termoplastů - Stanovení obsahu vinylacetátu
Plastics - Ethylene/vinyl acetate copolymer (EVAC) thermoplastics - Determination of vinyl acetate content
Třídící znak: 643310Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24026-2
Kat. čís.: 510941
Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 643401Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24026-1
Kat. čís.: 510942
Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 643401Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12017
Kat. čís.: 513293
Plasty - Polymethylmetakrylátové desky s dvojitou a trojitou stěnou - Zkušební metody
Plastics - Poly(methyl methacrylate) double- and tripleskin sheets - Test methods
Třídící znak: 643413Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7823-3
Kat. čís.: 513178
Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 3: Kontinuálně lité desky
Plastics - Poly(methyl methacrylate) sheets - Types, dimensions and characteristics - Part 3: Continuous cast sheets
Třídící znak: 643414Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7823-1
Kat. čís.: 69570
Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Lité desky
Plastics - Poly(methyl methacrylate) sheets - Types, dimensions and characteristics - Part 1: Cast sheets
Třídící znak: 643414Datum vydání: 01.02.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7823-2
Kat. čís.: 69571
Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 2: Vytlačované desky
Plastics - Poly(methyl methacrylate) sheets - Types, dimensions and characteristics - Part 2: Extruded sheets
Třídící znak: 643414Datum vydání: 01.02.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 307
Kat. čís.: 508420
Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla
Plastics - Polyamides - Determination of viscosity number
Třídící znak: 643605Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1110
Kat. čís.: 508418
Plasty - Polyamidy - Zrychlené kondicionování zkušebních těles
Plastics - Polyamides - Accelerated conditioning of test specimens
Třídící znak: 643607Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11337
Kat. čís.: 87910
Plasty - Polyamidy - Stanovení e-kaprolaktamu a w-laurolaktamu plynovou chromatografií
Plastics - Polyamides - Determination of e-caprolactam and wlaurolactam by gas chromatography (ISO 11337:2010)
Třídící znak: 643608Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16396-2
Kat. čís.: 502683
Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Polyamide (PA) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 643610Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16396-1
Kat. čís.: 97777
Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 1: Systém označování, značení výrobků a základy pro specifikace
Plastics - Polyamide (PA) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system, marking of products and basis for specifications
Třídící znak: 643610Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20568-1
Kat. čís.: 503387
Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Plastics - Fluoropolymer dispersions and moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 643801Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20568-2
Kat. čís.: 503388
Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Fluoropolymer dispersions and moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 643801Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21309-1
Kat. čís.: 507641
Plasty - Kopolymery ethylenvinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Plastics - Ethylene/vinyl alcohol (EVOH) copolymer moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 643901Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21309-2
Kat. čís.: 507642
Plasty - Kopolymery ethylenvinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Ethylene/vinyl alcohol (EVOH) copolymer moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 643901Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15023-2
Kat. čís.: 507887
Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 2: Stanovení vlastností
Plastics - Poly(vinyl alcohol) (PVAL) materials - Part 2: Determination of properties
Třídící znak: 643902Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15023-1
Kat. čís.: 503130
Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Plastics - Poly(vinyl alcohol) (PVAL) materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 643902Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 64 4002
Kat. čís.: 29876
Plasty. Standardní skelné lamináty
Plastics. Standard glass reinforced plastics
Třídící znak: 644002Datum vydání:   Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 55054)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.1999  
  
ČSN EN 59
Kat. čís.: 99997
Sklem vyztužené plasty - Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol
Glass reinforced plastics - Determination of indentation hardness by means of a Barcol hardness tester
Třídící znak: 644009Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  Další strana >>