PLASTY


Vyhovuje 783 produktů
Aktuální strana 24 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 20557-1
Kat. čís.: 505955
Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Plastics - Poly(phenylene ether) (PPE) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 645101Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20557-2
Kat. čís.: 506139
Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Poly(phenylene ether) (PPE) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimen and determination of properties
Třídící znak: 645101Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 64 5401
Kat. čís.: 4729
Zkoušení lehčených hmot. Všeobecné zkušební podmínky pro zkoušení lehčených hmot
Testing of cellular materials. General conditions for testing of cellular materials
Třídící znak: 645401Datum vydání:   Náhled normy Cena: 70 Kč
  
ČSN EN ISO 1923
Kat. čís.: 21196
Lehčené plasty a pryž - Stanovení lineárních rozměrů
Cellular plastics and rubbers - Determination of linear dimensions
Třídící znak: 645402Datum vydání: 01.02.1997  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 64 5405
Kat. čís.: 4731
Zkoušení lehčených hmot. Stanovení rozměrové stálosti lehčených hmot
Testing of cellular materials. Determination of dimensional stability of cellular plastics
Třídící znak: 645405Datum vydání:   Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN EN ISO 845
Kat. čís.: 85060
Lehčené plasty a pryže - Stanovení objemové hmotnosti
Cellular plastics and rubbers - Determination of apparent density
Třídící znak: 645411Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4590
Kat. čís.: 501758
Tuhé lehčené plasty - Stanovení objemového procenta otevřených a uzavřených buněk
Rigid cellular plastics - Determination of the volume percentage of open cells and of closed cells
Třídící znak: 645412Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 64 5421
Kat. čís.: 4733
Zkoušení lehčených hmot. Stanovení nasákavosti lehčených hmot
Testing of cellular materials. Determination of water absorption of cellular plastics
Třídící znak: 645421Datum vydání:   Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN EN ISO 4638
Kat. čís.: 21139
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení propustnosti vzduchu
Polymeric materials, cellular flexible - Determination of air flow permeability
Třídící znak: 645422Datum vydání: 01.02.1997  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN EN ISO 7231
Kat. čís.: 87378
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení hodnoty propustnosti vzduchu při konstantním tlaku
Polymeric materials, cellular, flexible - Determination of air flow value at constant pressure-drop (ISO 7231:2010)
Třídící znak: 645423Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 64 5425
Kat. čís.: 4734
Zkoušení lehčených hmot. Stanovení propustnosti tvrdých lehčených hmot pro vodní páru
Testing of cellular materials. Determination of water vapour transmission rate of rigid cellular plastics
Třídící znak: 645425Datum vydání:   Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN EN ISO 2440
Kat. čís.: 509732
Měkké lehčené materiály - Zkouška urychleným stárnutím
Flexible and rigid cellular polymeric materials - Accelerated ageing tests
Třídící znak: 645426Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1798
Kat. čís.: 81907
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti
Flexible cellular polymeric materials - Determination of tensile strength and elongation at break
Třídící znak: 645431Datum vydání: 01.09.2008  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 64 5432
Kat. čís.: 4736
Zkoušení lehčených hmot. Stanovení tahových vlastností tvrdých lehčených hmot
Testing of cellular materials. Determination of tensile properties
Třídící znak: 645432Datum vydání:   Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN EN ISO 8067
Kat. čís.: 507093
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání
Flexible cellular polymeric materials - Determination of tear strength
Třídící znak: 645433Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 64 5436
Kat. čís.: 4737
Zkoušení lehčených hmot. Smyková zkouška tvrdých lehčených hmot
Testing of cellular materials. Determination of shear strength of rigid cellular materials
Třídící znak: 645436Datum vydání:   Náhled normy Cena: 70 Kč
  
ČSN EN ISO 9054
Kat. čís.: 58814
Tvrdé lehčené plasty - Zkušební metody pro vysokohustotní materiály s kůrou
Cellular plastics, rigid - Test methods for self-skinned, high-density materials
Třídící znak: 645437Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 36 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 8307
Kat. čís.: 506142
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky
Flexible cellular polymeric materials - Determination of resilience by ball rebound
Třídící znak: 645438Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10066
Kat. čís.: 54793
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení krípu při namáhání tlakem
Flexible cellular polymeric materials - Determination of creep in compression
Třídící znak: 645439Datum vydání: 01.03.1999    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2439
Kat. čís.: 83235
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení tvrdosti vtlačováním
Flexible cellular polymeric materials - Determination of hardness (indentation technique) (ISO 2439:2008)
Třídící znak: 645440Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  Další strana >>