PLASTY


Vyhovuje 790 produktů
Aktuální strana 23 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12576
Kat. čís.: 54913
Plasty - Vlákny vyztužené kompozity - Příprava desek lisováním pro SMC, BMC a DMC
Plastics - Fibre reinforced composites - Preparation of compression moulded test plates of SMC, BMC and DMC
Třídící znak: 644011Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2078
Kat. čís.: 26572
Textilní sklo - Nitě - Označování
Textile glass - Yarns - Designation
Třídící znak: 644021Datum vydání: 01.01.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 99839)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.07.2016  
  
ČSN EN ISO 1890
Kat. čís.: 84115
Výztuž - Nitě - Stanovení počtu zákrutů
Reinforcement yarns - Determination of twist (ISO 1890:2009)
Třídící znak: 644022Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1889
Kat. čís.: 84462
Výztuž - Nitě - Stanovení délkové hmotnosti
Reinforcement yarns - Determination of linear density
Třídící znak: 644023Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3344
Kat. čís.: 52144
Výztuže - Stanovení obsahu vlhkosti
Reinforcement products - Determination of moisture content (ISO 3344:1997)
Třídící znak: 644024Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12654-3
Kat. čís.: 55701
Textilní sklo - Nitě - Část 3: Požadavky pro obecné aplikace
Textile glass - Yarns - Part 3: General requirements for general applications
Třídící znak: 644025Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12654-2
Kat. čís.: 55698
Textilní sklo - Nitě - Část 2: Metody zkoušení a obecné specifikace
Textile glass - Yarns - Part 2: Methods of test and general specifications
Třídící znak: 644025Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12654-1
Kat. čís.: 55699
Textilní sklo - Nitě - Část 1: Označování
Textile glass - Yarns - Part 1: Designation
Třídící znak: 644025Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13894-1
Kat. čís.: 97928
Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 1: Metody zkoušení
High-pressure decorative laminates - Composite elements - Part 1: Test methods
Třídící znak: 644030Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13894-2
Kat. čís.: 97929
Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 2: Specifikace pro kompozitní prvky s podklady na bázi dřeva pro vnitřní použití
High-pressure decorative laminates - Composite elements - Part 2 : Specifications for composite elements with wood-based substrates for interior use
Třídící znak: 644030Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1172
Kat. čís.: 55348
Textilní sklo - Vyztužené prepregy (předimpregnovaný laminát) lisovací směsi a lamináty - Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva - Kalcinační metoda
Textile-glass-reinforced plastics - Prepregs, moulding compounds and laminates - Determination of the textile-glass and mineral-filler content - Calcination methods (ISO 1172:1996)
Třídící znak: 644041Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20028-2
Kat. čís.: 502912
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Thermoplastic polyester (TP) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 644101Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20028-1
Kat. čís.: 509279
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Plastics - Thermoplastic polyester (TP) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specification
Třídící znak: 644101Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20029-1
Kat. čís.: 504953
Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 1: Systémy označování a základy pro specifikace
Plastics - Thermoplastic polyester/ester and polyether/ester elastomers for moulding and extrusion - Part 1: Designation system and basis for specification
Třídící znak: 644102Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20029-2
Kat. čís.: 504957
Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Thermoplastic polyester/ester and polyether/ester elastomers for moulding and extrusion - Part 2: Preparation of test specimen and determination of properties
Třídící znak: 644102Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 585
Kat. čís.: 57875
Plasty - Neplastifikovaný acetát celulózy - Stanovení obsahu vlhkosti
Plastics - Unplasticized cellulose acetate - Determination of moisture content
Třídící znak: 644301Datum vydání: 01.01.2000  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1061
Kat. čís.: 57869
Plasty - Neplastifikovaný acetát celulózy - Stanovení volné kyselosti
Plastics - Unplasticized cellulose acetate - Determination of free acidity
Třídící znak: 644302Datum vydání: 01.01.2000  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1598
Kat. čís.: 58822
Plasty - Acetát celulózy - Stanovení nerozpustných částic
Plastics - Cellulose acetate - Determination of insoluble particles
Třídící znak: 644305Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1599
Kat. čís.: 57868
Plasty - Acetát celulózy - Stanovení snížení viskozity při lisování
Plastics - Cellulose acetate - Determination of viscosity loss on moulding
Třídící znak: 644306Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1600
Kat. čís.: 57867
Plasty - Acetát celulózy - Stanovení absorpce světla lisovanými vzorky připravenými při různých dobách zahřívání
Plastics - Cellulose acetate - Determination of light absorption on moulded specimens produced using different periods of heating
Třídící znak: 644307Datum vydání: 01.01.2000  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  Další strana >>