PLASTY


Vyhovuje 794 produktů
Aktuální strana 21 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 182-4
Kat. čís.: 61098
Plasty - Stanovení náchylnosti sloučenin a výrobků na bázi homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a jiné kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 4: Potenciometrická metoda
Plastics - Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic products at elevated temperatures - Part 4: Potentiometric method (ISO 182-4:1993)
Třídící znak: 643209Datum vydání: 01.06.2001    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 182-2
Kat. čís.: 57443
Plasty - Stanovení tendence sloučenin a produktů založených na homopolymerech a kopolymerech vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a další kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 2: pH -metoda
Plastics - Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic products at elevated temperatures - Part 2: pH method (ISO 182-2:1990)
Třídící znak: 643209Datum vydání: 01.03.2000    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21306-1
Kat. čís.: 507885
Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 643210Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21306-2
Kat. čís.: 507886
Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 643210Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 64 3211
Kat. čís.: 29869
Plasty. Desky z neměkčeného polyvinylchloridu. Technické požadavky
Plastics. Unplasticized polyvinylchloride sheets. Technical requirements
Třídící znak: 643211Datum vydání: 01.02.1986  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 13245-1
Kat. čís.: 86855
Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 1: Označování PVC-U profilů
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 1: Designation of PVC-U profiles
Třídící znak: 643212Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13245-3
Kat. čís.: 86856
Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 3: Označování PVC-UE profilů
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 3: Designation of PVC-UE profiles
Třídící znak: 643212Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13245-2
Kat. čís.: 83317
Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE profiles for internal and external wall and ceiling finishes
Třídící znak: 643212Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86325)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2010  
  
ČSN 64 3213
Kat. čís.: 29871
Plasty. Tyče z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC). Technické požadavky
Plastics. Rigid polyvinylchloride bars. Technical requirements
Třídící znak: 643213Datum vydání: 01.05.1986  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 15860
Kat. čís.: 506140
Plasty - Polotovary z termoplastů pro obrábění - Požadavky a metody zkoušení
Plastics - Thermoplastic semi-finished products for machining - Requirements and test methods
Třídící znak: 643220Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13967
Kat. čís.: 86236
Tvarovky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti
Thermoplastics fittings - Determination of ring stiffness
Třídící znak: 643221Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24023-1
Kat. čís.: 510953
Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci
Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 643230Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24023-2
Kat. čís.: 510943
Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 643230Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24024-1
Kat. čís.: 512592
Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 643250Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24024-2
Kat. čís.: 512593
Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 2: Příprava zkušebních vzorků a stanovení vlastností
Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 2: Preparation of test samples and determination of properties
Třídící znak: 643250Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6401
Kat. čís.: 82361
Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení zbytkového monomeru vinylchloridu - Metoda plynové chromatografie
Plastics - Poly(vinyl chloride) - Determination of residual vinyl chloride monomer - Gas-chromatographic method (ISO 6401:2008)
Třídící znak: 643251Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1269
Kat. čís.: 78413
Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení těkavých látek (včetně vody)
Plastics - Homopolymer and kopolymer resins of vinyl chloride - Determination of volatile matter (including water)
Třídící znak: 643252Datum vydání: 01.05.2007  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8985
Kat. čís.: 514781
Plasty - Ethylenvinylacetátové kopolymery (EVAC) termoplastů - Stanovení obsahu vinylacetátu
Plastics - Ethylene/vinyl acetate copolymer (EVAC) thermoplastics - Determination of vinyl acetate content
Třídící znak: 643310Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24026-2
Kat. čís.: 510941
Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 643401Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24026-1
Kat. čís.: 510942
Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 643401Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Další strana >>