PLASTY


Vyhovuje 786 produktů
Aktuální strana 18 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1228
Kat. čís.: 26405
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počáteční kruhové pevnosti
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial specific ring stiffness
Třídící znak: 643148Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 1229
Kat. čís.: 26406
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky a tvarovky z termosetů (GRP) - Stanovení nepropustnosti stěny krátkodobým vnitřním přetlakem
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods to prove the leaktightness of the wall under short-term internal pressure
Třídící znak: 643149Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 32 Kč
  
ČSN EN 1705
Kat. čís.: 51188
Plastové potrubní systémy - Ventily z termoplastů - Stanovení celistvosti ventilů po vystavení vnějšímu nárazu
Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test for integrity of a valve after an external blow
Třídící znak: 643150Datum vydání: 01.01.1998    Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 7432
Kat. čís.: 514223
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Zkušební metody pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods to prove the design of locked socket-and-spigot joints, including double-socket joints, with elastomeric seals
Třídící znak: 643151Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 12099
Kat. čís.: 51803
Plastové potrubní systémy - Materiály a komponenty z polyetylénu - Stanovení obsahu těkavých látek
Plastic piping systems - Polyethylene piping materials and components - Determination of volatile content
Třídící znak: 643152Datum vydání: 01.07.1998  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 12119
Kat. čís.: 51805
Plastové potrubní systémy - Ventily z polyethylenů (PE) - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti teplotním cyklům
Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to thermal cycling
Třídící znak: 643154Datum vydání: 01.06.1998    Cena: 32 Kč
  
ČSN EN 1680
Kat. čís.: 51801
Plastové potrubní systémy - Ventily pro polyetylenové potrubní systémy - Stanovení netěsnosti před a po ohybu zkušebním mechanismem
Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems - Test method for leaktightness under and after bending applied to the operating mechanism
Třídící znak: 643155Datum vydání: 01.06.1998    Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 917
Kat. čís.: 51802
Plastové potrubní systémy - Ventily z termoplastů - Stanovení odolnosti vnitřním přetlakem a vodotěsnosti
Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test methods for resistance to internal pressure and leaktightness
Třídící znak: 643156Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 1704
Kat. čís.: 51810
Plastové potrubní systémy - Ventily z termoplastů - Stanovení odolnosti celistvosti ventilů opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)
Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test method for the integrity of a valve after temperature cycling under bending
Třídící znak: 643157Datum vydání: 01.06.1998    Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 1716
Kat. čís.: 51811
Plastové potrubní systémy - Polyetylenové (PE) navrtávací objímky s paralelním vývodem - Stanovení rázové odolnosti navrtávací objímky s paralelním vývodem
Plastics piping systems - Polyethylene (PE) tapping tees - Test method for impact resistance of an assembled tapping tee
Třídící znak: 643158Datum vydání: 01.06.1998    Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 12095
Kat. čís.: 51812
Plastové potrubní systémy - Konzoly pro okapové svody - Stanovení pevnosti konzoly
Plastics piping systems - Brackets for rainwater piping systems - Test method for bracket strength
Třídící znak: 643159Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 8533
Kat. čís.: 509809
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods to prove the design of cemented or wrapped joints
Třídící znak: 643160Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 12100
Kat. čís.: 52743
Plastové potrubní systémy - Polyethylenové (PE) ventily - Stanovení odolnosti ohybu mezi podpěrami
Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to bending between supports
Třídící znak: 643162Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 12106
Kat. čís.: 52745
Plastové potrubní systémy - Trubky z polyethylenu (PE) - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku po promáčknutí
Plastics piping systems - Polyethylene (PE) pipes - Test method for the resistance to internal pressure after application of squeze-off
Třídící znak: 643163Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 17778
Kat. čís.: 97893
Plastové potrubní systémy - Tvarovky, ventily a příslušenství - Stanovení závislosti tlakové ztráty na průtoku plynu
Plastics piping systems - Fittings, valves and ancillaries - Determination of gaseous flow rate/pressure drop relationships
Třídící znak: 643164Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12118
Kat. čís.: 52747
Plastové potrubní systémy - Stanovení obsahu vlhkosti v plastech coulometrickou metodou
Plastics piping systems - Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry
Třídící znak: 643165Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P CEN/TS 14578
Kat. čís.: 95111
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy instalace
Plastics piping systems for water supply or drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Recommended practice for installation
Třídící znak: 643167Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1852-1
Kat. čís.: 505295
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Třídící znak: 643168Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 1852-2
Kat. čís.: 510423
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
Třídící znak: 643168Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13783
Kat. čís.: 54789
Plastové potrubní systémy - Dvouhrdlové osově namáhané spojky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení těsnosti a pevnosti působením ohybu a vnitřního přetlaku
Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end load-bearing double socket joints - Test method for leaktightness and strength while subjected to bending and internal pressure
Třídící znak: 643170Datum vydání: 01.05.1999  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  Další strana >>