PLASTY


Vyhovuje 786 produktů
Aktuální strana 19 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 10471
Kat. čís.: 506461
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the long-term ultimate bending strain and the long-term ultimate relative ring deflection under wet conditions
Třídící znak: 643171Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P CEN/TS 1401-2
Kat. čís.: 510819
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
Třídící znak: 643172Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1401-1
Kat. čís.: 509393
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the systems
Třídící znak: 643172Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 514853)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
ČSN EN ISO 13760
Kat. čís.: 56091
Plastové tlakové trubky pro dopravu tekutin v podzemí - Minerovo pravidlo - Metoda výpočtu kumulativního poškození
Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure - Miner's rule - Calculation method for cumulative damage
Třídící znak: 643174Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 19220
Kat. čís.: 514227
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Styrene copolymer blends (SAN + PVC)
Třídící znak: 643175Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 1566-1
Kat. čís.: 73226
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Třídící znak: 643176Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 1566-2
Kat. čís.: 91543
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Guidance for assessment of conformity
Třídící znak: 643176Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1905
Kat. čís.: 57472
Plastové potrubní systémy - Trubky, tvarovky a materiál z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení obsahu PVC na základě celkového obsahu chlóru
Plastics piping systems - Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes, fittings and material - Method for assessment of the PVC content based on total chlorine content
Třídící znak: 643177Datum vydání: 01.11.1999    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 13262
Kat. čís.: 504111
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu
Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Thermoplastics spirally-formed structured-wall pipes - Determination of the tensile strength of a seam
Třídící znak: 643179Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 1329-2
Kat. čís.: 513636
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
Třídící znak: 643180Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1329-1
Kat. čís.: 512863
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Třídící znak: 643180Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 1451-2
Kat. čís.: 510606
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
Třídící znak: 643181Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1451-1
Kat. čís.: 505286
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Třídící znak: 643181Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506463)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
ČSN EN ISO 13056
Kat. čís.: 506651
Plastové potrubní systémy - Systémy pro horkou a studenou vodu - Stanovení těsnosti za podtlaku
Plastics piping systems - Pressure systems for hot and cold water - Test method for leaktightness under vacuum
Třídící znak: 643182Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19892
Kat. čís.: 506656
Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku
Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water - Test method for the resistance of joints to pressure cycling
Třídící znak: 643183Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19893
Kat. čís.: 506655
Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)
Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water - Test method for the resistance of mounted assemblies to temperature cycling
Třídící znak: 643184Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1452-5
Kat. čís.: 96690
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému
Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 5: Fitness for purpose of the system
Třídící znak: 643185Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1452-2
Kat. čís.: 86420
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Trubky
Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Pipes
Třídící znak: 643185Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87255)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2010  
  
ČSN EN ISO 1452-1
Kat. čís.: 86421
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Všeobecně
Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: General
Třídící znak: 643185Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1452-4
Kat. čís.: 86423
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 4: Ventily
Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 4: Valves
Třídící znak: 643185Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  Další strana >>