PLASTY


Vyhovuje 786 produktů
Aktuální strana 16 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 21302-1
Kat. čís.: 508424
Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Plastics - Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
Třídící znak: 643080Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21302-2
Kat. čís.: 508425
Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 643080Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12162
Kat. čís.: 86141
Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky - Klasifikace, označování a konstrukční (výpočtový, návrhový) koeficient
Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications - Classification, designation and design coefficient
Třídící znak: 643100Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9969
Kat. čís.: 500189
Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti
Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness
Třídící znak: 643102Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9967
Kat. čís.: 500190
Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru
Thermoplastics pipes - Determination of creep ratio
Třídící znak: 643103Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13478
Kat. čís.: 83431
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v plném měřítku (FST)
Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) - Full-scale test (FST)
Třídící znak: 643104Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13479
Kat. čís.: 85697
Trubky z polyolefinů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti šíření trhliny - Metoda zkoušení pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem
Polyolefin pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to crack propagation - Test method for slow crack growth on notched pipes
Třídící znak: 643105Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13477
Kat. čís.: 83432
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v malém měřítku v ustáleném stavu (zkouška S4)
Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) - Small-scale steady-state test (S4 test)
Třídící znak: 643107Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7686
Kat. čís.: 74824
Plastové trubky a tvarovky - Stanovení neprůhlednosti
Plastics pipes and fittings - Determination of opacity
Třídící znak: 643110Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10147
Kat. čís.: 93387
Trubky a tvarovky ze síťovaného polyethylenu (PE-X) - Posouzení stupně zesíťování stanovením obsahu gelu
Pipes and fittings made of crosslinked polyethylene (PE-X) - Estimation of the degree of crosslinking by determination of the gel content
Třídící znak: 643111Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3501
Kat. čís.: 97757
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami - Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou
Plastics piping systems - Mechanical joints between fittings and pressure pipes - Test method for resistance to pull-out under constant longitudinal force
Třídící znak: 643113Datum vydání: 01.09.2015Datum zrušení: 01.08.2022 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3501
Kat. čís.: 514614
Nová
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami - Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou
Třídící znak: 643113Datum vydání: 01.07.2022    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3503
Kat. čís.: 97758
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení nepropustnosti spojů vnitřním přetlakem při ohybu
Plastics piping systems - Mechanical joints between fittings and pressure pipes - Test method for leaktightness under internal pressure of assemblies subjected to bending
Třídící znak: 643114Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3458
Kat. čís.: 97931
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení nepropustnosti vnitřním přetlakem
Plastics piping systems - Mechanical joints between fittings and pressure pipes - Test method for leaktightness under internal pressure
Třídící znak: 643115Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2505
Kat. čís.: 74856
Trubky z termoplastů - Stanovení podélného smrštění - Metoda zkoušení a parametry
Thermoplastics pipes - Longitudinal reversion - Test method and parameters
Třídící znak: 643116Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6259-3
Kat. čís.: 98340
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Trubky z polyolefinů
Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 3: Polyolefin pipes
Třídící znak: 643117Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6259-1
Kat. čís.: 98462
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecná zkušební metoda
Thermoplastic pipes - Determination of tensile properties - Part 1: General test method
Třídící znak: 643117Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6259-2
Kat. čís.: 511773
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl
Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 2: Pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), oriented unplasticized poly(vinyl chloride (PVCO), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and highimpact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)
Třídící znak: 643117Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 580
Kat. čís.: 74163
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Vstřikované tvarovky z termoplastů - Vizuální stanovení vlivu zahřátí
Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastic fittings - Methods for visually assessing the effects of heating
Třídící znak: 643119Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 802
Kat. čís.: 19915
Plastové potrubní systémy - Vstřikované tvarovky z termoplastů pro tlakové potrubní systémy - Stanovení maximální deformace drcením
Plastic piping and ducting systems. Injection-moulded thermoplastic fittings for pressure piping systems. Test method for maximum deformation by crushing
Třídící znak: 643120Datum vydání: 01.08.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Další strana >>