OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1543 produktů
Aktuální strana 7 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 10725
Kat. čís.: 64386
Výběrové přejímací plány a postupy pro kontrolu hromadných materiálů
Acceptance sampling plans and procedures for the inspection of bulk materials
Třídící znak: 010263Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11648-2
Kat. čís.: 66249
Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 2: Vzorkování sypkých materiálů
Statistical aspects of sampling from bulk materials - Part 2: Sampling of particulate materials
Třídící znak: 010264Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11648-1
Kat. čís.: 69744
Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 1: Obecné principy
Statistical aspects of sampling from bulk materials - Part 1: General principles
Třídící znak: 010264Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 0266
Kat. čís.: 24033
Zvláštní typy statistické regulace. Metoda kumulovaných součtů
Třídící znak: 010266Datum vydání: 01.04.1987  Náhled normy Cena: 502 Kč
  
ČSN ISO 7870-4
Kat. čís.: 95548
Regulační diagramy - Část 4: Regulační diagramy CUSUM
Control charts - Part 4: Cumulative sum charts
Třídící znak: 010272Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7870-2
Kat. čís.: 503947
Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy
Control charts - Part 2: Shewhart control charts
Třídící znak: 010272Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511842)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2021  
  
ČSN ISO 7870-6
Kat. čís.: 508616
Regulační diagramy - Část 6: Regulační diagramy EWMA
Control charts - Part 6: EWMA control charts for process means
Třídící znak: 010272Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11462-2
Kat. čís.: 89940
Směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC) - Část 2: Katalog nástrojů a postupů
Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) - Part 2: Catalogue of tools and techniques
Třídící znak: 010275Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11462-1
Kat. čís.: 65622
Směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC) - Část 1: Prvky SPC
Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) - Part 1: Elements of SPC
Třídící znak: 010275Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 22514-3
Kat. čís.: 85069
Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 3: Studie výkonnosti stroje pro měřitelná data na diskrétních dílech
Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 3: Machine performance studies for measured data on discrete parts
Třídící znak: 010277Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 22514-7
Kat. čís.: 94809
Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 7: Způsobilost procesů měření
Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 7: Capability of measurement processes
Třídící znak: 010277Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 21749
Kat. čís.: 77329
Nejistoty měření v metrologických aplikacích - Opakovaná měření a hierarchické experimenty
Measurement uncertainty for metrological applications - Repeated measurements and nested experiments
Třídící znak: 010291Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9000
Kat. čís.: 99600
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
Quality management systems - Fundamentals and vocabulary
Třídící znak: 010300Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16991
Kat. čís.: 505501
Rámec managementu rizik prohlídek
Risk-based inspection framework
Třídící znak: 010305Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9001
Kat. čís.: 99316
Systémy managementu kvality - Požadavky
Quality management systems - Requirements
Třídící znak: 010321Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506063)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
ČSN P ISO/TS 9002
Kat. čís.: 505102
Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001:2015
Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015
Třídící znak: 010322Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18091
Kat. čís.: 510905
Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě
Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001 in local government
Třídící znak: 010323Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9004
Kat. čís.: 506914
Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu
Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success
Třídící znak: 010324Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19011
Kat. čís.: 506469
Směrnice pro auditování systémů managementu
Guidelines for auditing management systems
Třídící znak: 010330Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10013
Kat. čís.: 513425
Systémy managementu kvality - Návod k dokumentovaným informacím
Quality management systems - Guidance for documented information
Třídící znak: 010331Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>