OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1524 produktů
Aktuální strana 10 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61703 ed. 2
Kat. čís.: 501840
Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby
Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms
Třídící znak: 010607Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 01 0611
Kat. čís.: 24045
Spolehlivost v technice. Pravidla pro stanovení bodových a intervalových odhadů ukazatelů spolehlivosti. Parametrické metody
Dependability engineering. Rules for calculating point and interval estimates of dependability measures. Parametric methods
Třídící znak: 010611Datum vydání: 01.02.1984  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 34951)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.1990  
  
ČSN EN 62308
Kat. čís.: 79140
Bezporuchovost zařízení - Metody posuzování bezporuchovosti
Equipment reliability - Reliability assessment methods
Třídící znak: 010630Datum vydání: 01.08.2007  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62506
Kat. čís.: 94905
Metody zrychlených zkoušek výrobků
Methods for product accelerated testing
Třídící znak: 010631Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61123
Kat. čís.: 509933
Zkoušky bezporuchovosti - Plány ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů
Reliability testing - Compliance test plans for success ratio
Třídící znak: 010644Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 605-2
Kat. čís.: 18688
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 2: Návrh zkušebních cyklů
Equipment reliability testing. Part 2: Design of test cycles
Třídící znak: 010644Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60605-6
Kat. čís.: 83305
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch
Equipment reliability testing - Part 6: Tests for the validity and estimation of the constant failure rate and constant failure intensity
Třídící znak: 010644Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60605-4
Kat. čís.: 64964
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly
Equipment reliability testing - Part 4: Statistical procedures for exponential distribution - Point estimates, confidence intervals, prediction intervals and tolerance intervals
Třídící znak: 010644Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61124 ed. 2
Kat. čís.: 91990
Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch
Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity
Třídící znak: 010644Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61014
Kat. čís.: 70544
Programy růstu bezporuchovosti
Programmes for reliability growth
Třídící znak: 010645Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 1070
Kat. čís.: 16253
Postupy ověřovacích zkoušek pro součinitele ustálené pohotovosti
Compliance test procedures for steady-state availability
Třídící znak: 010646Datum vydání: 01.08.1994  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN EN 61164
Kat. čís.: 71941
Růst bezporuchovosti - Metody statistických testů a odhadů
Reliability growth - Statistical test and estimation methods
Třídící znak: 010647Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62429
Kat. čís.: 82421
Růst bezporuchovosti - Zkoušení namáháním pro zjišťování časných poruch v jedinečných složitých systémech
Reliability growth - Stress testing for early failures in unique complex systems
Třídící znak: 010647Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61163-1
Kat. čís.: 79695
Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 1: Opravitelné montážní sestavy vyráběné v dávkách
Reliability stress screening Part 1: Repairable assemblies manufactured in lots (IEC 61163-1:2006)
Třídící znak: 010648Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61163-2
Kat. čís.: 510560
Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 2: Součástky
Reliability stress screening - Part 2: Components
Třídící znak: 010648Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61709 ed. 3
Kat. čís.: 503054
Elektrické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty
Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion
Třídící znak: 010649Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61710
Kat. čís.: 94322
Mocninový model - Testy dobré shody a metody odhadu parametrů
Power law model - Goodness-of-fit tests and estimation methods
Třídící znak: 010650Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 0651
Kat. čís.: 24056
Spolehlivost v technice. Přejímací plány jedním výběrem založené na exponenciálním rozdělení doby bezporuchového provozu
Dependability enginnering. Single sampling acceptance plans based on exponential distribution of time to failure
Třídící znak: 010651Datum vydání: 01.04.1982  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 01 0652
Kat. čís.: 24057
Spolehlivost v technice. Přejímací plány srovnáváním jedním výběrem založené na Weibullově rozdělení doby bezporuchového provozu
Třídící znak: 010652Datum vydání: 01.08.1981  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN EN 61649
Kat. čís.: 83630
Weibullova analýza
Weibull analysis
Třídící znak: 010653Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>